Hlavní navigace

Do zdravotního dotazníku musíte při sjednávání životka vyplnit pravdivé údaje. Co když je ale neznáte?

25. 6. 2021
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Chcete si uzavřít životní pojištění, ale vaše rodina vám nechce sdělit informace o svém zdravotním stavu. Může to mít vliv na cenu pojistky nebo na případné pojistné plnění, kdybyste onemocněli?

Čas od času se v článcích zaměřujeme na různé příběhy, které nám do redakce posíláte. Na jeden takový se zaměříme i dnes. Pan Jaroslav si plánoval uzavřít životní pojištění. Součástí tohoto životního pojištění bývá i tzv. zdravotní dotazník. V něm je potřeba uvést různé údaje o vašem zdravotním stavu a někdy i o zdravotním stavu vašich příbuzných, zpravidla rodičů či sourozenců.

Tady ale pan Jaroslav narazil. Ačkoli oba rodiče i jeho sourozenec jsou naživu, informace o jejich zdravotním stavu a prodělaných nemocech či rizicích se nedozvěděl. V jejich rodině nepanují dobré vztahy a zdravotní stav je braný jako něco velmi soukromého. Případné vážné nemoci, prodělané operace nebo predispozice k nemocem se nesdílí. Ani s rodinou.

Jak potom můžete postupovat, abyste si životní pojištění sjednali tak, jak se má? Hrozí vám pak případné odmítnutí pojistného plnění ze strany pojišťovny?

Většina pojišťoven zdravotní dotazník ani nechce

Předně je dobré říci, že většina pojišťoven, které na českém trhu sjednávají životní pojištění, už vyplnění zdravotního dotazníku po potenciálních klientech nechce.

Přehled pojišťoven, které nabízí životní pojištění
Pojišťovna Zdravotní dotazník
Allianz pojišťovna Nevyžaduje.
AXA životní pojišťovna Zjišťuje anamnézu do 60 let věku a pouze nejrelevantnější onemocnění v rámci rodiny (nádory, mrtvice, infarkt apod.)
Česká podnikatelská pojišťovna Nevyžaduje.
ČSOB Pojišťovna Pojišťovna se do uzávěrky článku nevyjádřila.
Generali Česká pojišťovna Ano, vyžaduje.
Komerční pojišťovna Nevyžaduje.
Kooperativa pojišťovna Nevyžaduje.
MAXIMA pojišťovna Ano, vyžaduje.
MetLife pojišťovna Nevyžaduje.
Novis pojišťovna Nevyžaduje.
NN Životní pojišťovna Nevyžaduje.
UNIQA pojišťovna Ano, vyžaduje.

V současné době chtějí zdravotní dotazník vyplnit při sjednávání životního pojištění jen 4 pojišťovny. Jejich postoje k uvedenému případu se ale liší.

Odpověď „nevím“ je také odpověď

Důležité je odpovědět popravdě, ačkoli to někdy může znamenat, že zkrátka odpovíte, že nevíte. Pokud klient pravdivě uvede, že takový údaj mu není známý, tak si pojistitel toto může vyžádat od jeho praktického lékaře, kde to může být v rámci jeho rodinné anamnézy uvedeno, aniž by o tom věděl. Důležité je odpovědět pravdu, byť odpovědět, že ‚nevím‘ může na první pohled vypadat zvláštně. Pak není žádný důvod ke krácení pojistného plnění, uvádí Oskar Sekereš, tiskový mluvčí AXA pojišťovny. Pokud tedy odpovíte pravdivě, ačkoli to znamená, že nevíte, a pojišťovna vás do pojištění přijme, pak není důvod ke krácení pojistného plnění v budoucnu.

U každé pojišťovny to ale může být jinak. Při zdravotním oceňování životních rizik jsou pro nás z pohledu rodinné anamnézy důležitá prodělaná vážná onemocnění do 60 let věku u rodičů a sourozenců klienta. Případné neuvedení rodinné anamnézy může v určitých případech znamenat přirážku k pojistnému. Vše ale v případě nastalé situace posuzujeme individuálně a s ohledem na konkrétní situaci klienta, uvedla pro Měšec.cz Ivana Buriánková, tisková mluvčí Generali České pojišťovny. Někdy se vám tedy může stát, že když se vám nepodaří rodinou anamnézu zjistit, dostanete za to od pojišťovny dražší pojistku. Není to ale pravidlem, takové situace se vždy vyhodnocují individuálně. Opět ale platí, že případné neuvedené úplné anamnézy z důvodu, že ji neznáte, nebude mít vliv na případnou výplatu pojistného plnění.

Za to, že nevíte o zátěži z minulosti, vás někde trestat nebudou

Například v UNIQA pojišťovně záleží na tom, k jakému účelu a na jak vysokou částku se pojišťujete. A podle toho je odstupňované i zjišťování zdravotního stavu. Většinou stačí zdravotní dotazník, ale někdy je zapotřebí zdravotní dokumentace od lékaře či případně extra zdravotní prohlídka potenciálního pacienta, uvádí Eva Svobodová, tisková mluvčí UNIQA pojišťovny.

Pojišťovna se při ní někdy obrací i na vašeho lékaře. Ten zpravidla vaši anamnézu zná. Pokud nikoli, tak se asi zpětně nezjistí, že nějaký předek trpěl určitým zatížením, které je dědičné, dodává Eva Svobodová. Pokud ale informace zkrátka nevíte, pojišťovna má pochopení. UNIQA ‚netrestá‘ klienty, kteří nevědí o zátěžích z minulosti. Pokud se ovšem při pojistné události dozvíme, že zákazník sdělil nepravdivé nebo neúplné údaje (pokud o problematických aspektech věděl nebo vědět měl a mohl), pak jde o nesplnění základní povinnosti. V takovém prokázaném případě může pojišťovna přistoupit ke krácení nebo odmítnutí plnění (podle závažnosti zjištěné skutečnosti), dodává Eva Svobodová.

To se týká většinou případů, kdy klient tvrdí, že například nekouří, ale nálezy na plicích při onemocnění prokážou pravidelnou aktivní konzumaci nikotinu a dalších škodlivin z cigaret.

Jinde ale hrají striktně na pravidla

Vždy si ale zjistěte, jaká pravidla platí v pojišťovně, u které se necháváte pojistit. Někde mohou být velice striktní. V obecné rovině je princip pojištění nastaven na krytí ‚nahodilých událostí‘, proto jsou informace o genetické zátěži pojištěného klienta pro správné posouzení rizika a nastavení pojistné ochrany ze strany pojišťovny velmi cenné. A dle § 2788 zákona č. 89/2012 Sb. se zájemci o pojištění ukládá povinnost k pravdivým sdělením skutečností, které mají význam pro rozhodnutí pojistitele, jak ohodnotí pojistné riziko, zda je pojistí a za jakých podmínek. Pokud tedy informace o rodinné anamnéze mají pojistitelé v metodice hodnocení rizika postaveny na úroveň zásadních informací, bez kterých nelze riziko správně ohodnotit, pak zatajení nebo záměrné zkreslení odpovědi může mít při likvidaci pojistné události vliv na přiznanou výši pojistného plnění, popř. jiné, ze zákona, plynoucí konsekvence, uvádí Roman Jandík, vedoucí odboru distribuce a marketingu MAXIMA pojišťovny.

Pokud samozřejmě prokážete, že jste rodinnou anamnézu znát nemohli, protože jste například adoptovaní, je to něco jiného a váš nárok na pojistné plnění by tím ovlivněn nebyl. Prokazovat, že o anamnéze vaší rodiny nevíte, protože se o ní nechce bavit, ale může být těžké.

Ostatní pojišťovny anamnéza nezajímá

Ostatní pojišťovny pak anamnéza nezajímá. A to ani ta vaše, ani vašich rodičů, sourozenců nebo dalších rodinných příslušníků. Někde od jejího zjišťování z velmi podobných důvodů už ustoupili. Od vyplňování rodinné anamnézy do zdravotního dotazníku jsme ustoupili na přelomu let 2019/2020. Důvodem byla například skutečnost, že je velmi těžko prokazatelné, zda klient měl, nebo neměl všechny potřebné informace o rodinné anamnéze nebo zda případnou příčinou jeho onemocnění byla právě rodinná anamnéza. Dalším důvodem byla také oblast ochrany osobních údajů – sdělování informací o zdravotním stavu další osoby bez jejího souhlasu vnímáme z tohoto pohledu jako problematické, uvádí Marie Petrovová, tisková mluvčí Allianz pojišťovny.

Pro další pojišťovny jsou takové informace rozporuplné. Klient žádnou rodinnou anamnézu vyplňovat do našeho zdravotního dotazníku nemusí. Vzhledem k problematickému prokazování znalosti takové informace ji považujeme za velmi rozporuplnou, řekl pro Měšec.cz Michal Korejs, ředitel produktového vývoje NN Životní pojišťovny.

skoleni_21_6

A jinde se zase zaměřují primárně na klienta, nikoli na jeho rodinu. V našom zdravotnom dotazníku sa rodinnou anamnézou nezaoberáme. Dôležité je, aby klient uviedol všetky relevantné informácie o svojom zdravotnom stave, prípadne spôsobe života, uvedla pro Měšec.cz Barbora Nguyen, tisková mluvčí Novis pojišťovny.

Mnohem důležitější než to, zda byli nebo jsou vaši rodiče či sourozenci nějak nemocní, je tak zkrátka to, abyste správně uvedli informace o tom, jak v současné době žijete vy. Zda kouříte, pijete alkohol, zda máte sedavé zaměstnání, zda máte nějaký pohyb apod.

Autor článku

Psaním jsem skloubila své znalosti ze studií financí a žurnalistiky. Ráda se učím nové věci, tančím a běhám.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).