Hlavní navigace

Dešťovka se vrací. V září opět získáte dotaci na využití dešťové a přečištěné vody

16. 8. 2017
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Od září se opět rozjedou dotace na využití dešťové a tzv. přečištěné šedé vody. Stát rozdá dvojnásobný balík a rozšíří i počet oblastí s vyšší podporou.

Dotační program Dešťovka I pro využití dešťové a odpadní vody v domácnostech měl úspěch. Až takový, že v prvním kole byly všechny prostředky na dotace pryč za 28 hodin. Ministerstvo životního prostředí proto nabídne ještě větší balík pro více lidí.

Pro koho je dotace určena?

Dotace z programu Dešťovka je určená vlastníkům a stavebníkům rodinných a bytových domů (všech obytných domů s výjimkou rekreačních), kteří budou pořizovat zahradní nádrže na dešťovou vodu v suchem postižených oblastech nebo systém na splachování záchodu využívající již jednou použitou vodu z umyvadla, sprchy či pračky.


Autor: Ministerstvo životního prostředí

Podporovány jsou tři typy projektů:

  • zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady,
  • akumulace srážkové vody pro splachování WC a
  • zálivku a využití přečištěné odpadní vody jako vody užitkové.

Kolik dostanete?

Velikost dotace je závislá na velikosti způsobilých výdajů. Výše dotace bude závislá na pořízené technologii (fixní část dotace), k níž se dále přičítá 3500 Kč za každý metr krychlový nádrže. Minimální velikost nádrže musí být 2 m3.

Nejjednodušší systém využívající dešťovou vodu jen na zálivku zahrady bude dotován částkou do 55 tisíc korun a bude podporován jen u domů v suchých oblastech (viz seznam obcí).


Autor: Ministerstvo životního prostředí

Složitější systémy, které budou srážkovou vodu využívat i ke splachování toalety, případně budou recyklovat vodu odpadní, jsou pro domy po celé ČR a maximální dotace může činit až 105 tisíc korun.


Autor: Ministerstvo životního prostředí

Stejně jako u první výzvy platí, že pokud budete chtít využívat dešťovou vodu i ke splachování a jste připojeni na kanalizační síť, musíte se s provozovatelem kanalizace domluvit na podmínkách platby za stočné a toto potvrzení doložit ještě před vyplacením podpory. 

Nejvíce může dotace pokrýt 50 % způsobilých výdajů. Mezi ty je možné zahrnout:

  • nákup zařízení,
  • jeho instalaci,
  • zemní práce,
  • úpravu rozvodů.

Aby mohl být výdaj považován za způsobilý, musí být uskutečněn po datu vyhlášení programu, tedy po 27. 4. 2017, a nesmí být zároveň starší než 1 rok v okamžiku podání žádosti. Na realizaci celého projektu máte 1 rok od akceptace (zkontrolování, písemné stvrzení) žádosti. Dotace se vyplatí až po doložení dokončení realizace celého projektu.

Rozdávat se bude 240 milionů Kč minimálně pro 5 tisíc domácností.

Zničila pračka nebo vaše dítě zapomenutou bankovku nebo vám ji nabízí v krámě? Poradíme, co s tím.

Kdy to odstartuje?

Příjem žádostí do druhého kola začne ve čtvrtek 7. září v 10 hodin přes webové stránky www.dotacedestovka.cz, administrovat se budou na 13 krajských pracovištích Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP). Tam musíte po odeslání elektronického dokumentu následně doložit žádost i s přílohami v listinné podobě. Podklady pro žádost si můžete nechat zpracovat i dodavatelskou firmou, kterou zplnomocníte. Plná moc musí být součástí žádosti.

Pokud nemáte možnost podat elektronickou žádost, můžete ji podat písemně na kterémkoliv krajském pracovišti SFŽP.

I ve druhém kole platí pravidlo 3 týdnů. Do tří týdnů po podání elektronické žádosti se tedy dozvíte, zda je ta v pořádku, nebo musíte něco doplnit. Tři týdny jsou potřeba na kontrolu doložení realizace projektu, a jakmile bude žádost schválena, do tří týdnů od uzavření smlouvy vám bude odeslána dotace na účet.

Novinkou v této výzvě je prodloužení lhůty na doložení jednoduchého odborného posudku a dalších příloh k žádosti. Místo 5 dnů jich budete mít nyní 30 na to, abyste žádost a její přílohy doručili papírově na některé z krajských pracovišť SFŽP ČR.

Dokumenty ke druhé výzvě Dešťovky najdete na webu SFŽP ČR.

Polovina peněz pro suché obce, kterých je víc

Nově je polovina financí určena výhradně pro suchem ohrožené oblasti. Tzv. suchých obcí je ale v druhém kole více, protože se rozšířila jejich definice. Řadí se sem obce:

21_5_skoleni

  • které musely od roku 2014 zajistit pro své občany zásobování pitnou vodou cisternami, nebo zakázaly používat vodu na zalévání či napouštění bazénů, a to opakovaně minimálně ve dvou letech, či dlouhodobě minimálně na dobu tří měsíců v jednom roce,
  • které zákaz nevyhlásily veřejnou vyhláškou, ale jen například obecním rozhlasem či rozesláním hromadného e-mailu,
  • které nemají veřejný vodovod a starostové zde vyzvali občany k šetření s vodou.

V souvislosti s těmito změnami jsme opětovně oslovili starosty, aby nám hlásili, zda jejich obec splňuje kritéria pro suchou oblast. Na webových stránkách programu vedeme seznam prověřených obcí, který průběžně aktualizujeme a který žadatelům poslouží jako dobré vodítko pro určení, zda jejich obec je ohrožena suchem, či nikoliv, uvedl Petr Valdman, ředitel SFŽP ČR, s tím, že pokud svoji obec v seznamu nenajdete, měli byste ověřit splnění kritérií raději i přímo na obci, kdyby ještě nebyla do seznamu zanesená. V takovém případě tuto skutečnost doložíte v žádosti individuálně např. potvrzením od starosty nebo odkazem na jiné zveřejněné závazné dokumenty.

Máte dotazy? Pomůže kalkulačka či „přítel na telefonu“

Máte-li dotazy, projděte si sekci Často kladených dotazů. Můžete volat i bezplatnou linku 800 260 500 nebo napsat na info@sfzp.cz. Můžete se obrátit i na kterékoli krajské pracoviště SFŽP ČR a domluvit si osobní konzultaci. Na webu k Dešťovce po rozkliknutí jedné ze tří podporovaných technologií můžete v kalkulačce spočítat i výši poskytnuté dotace.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).