Hlavní navigace

Délka pracovní doby se v zemích OECD liší až o desítky hodin týdně

Petr Gola

Životní úroveň Evropanů rok od roku roste a současně klesá průměrný počet hodin, který stráví v práci. Nejdále šla v tomto směru Francie, která zavedla v minulých letech 35 hodinový týden. Podobný trend razí i další evropské země. Evropané nicméně už teď pracují v průměru podstatně méně hodin než v ostatních vyspělých členských zemích OECD, jako jsou Japonsko, Jižní Korea, USA nebo Kanada.

Nejméně jsou v práci Nizozemci

V průměru nejméně hodin v práci stráví z členských zemí Nizozemci (30,1 hodin), Dánové (34,8 hodin) a Francouzi (35,2 hodin). V Nizozemí je to především proto, že tam více než 40 % lidí pracuje na zkrácené pracovní úvazky, především žen. Zaměstnanci se zkráceným úvazkem sice stráví v práci denně pouze okolo 4 hodin, ale zato podle údajů OECD pracují velice rychle, přesně a soustředí se na práci po celou dobu. Produktivita práce je tedy u zaměstnance na zkrácený úvazek mnohem vyšší než u zaměstnance na plný úvazek. Zkrácené pracovní úvazky umožňují podnikatelům vyšší flexibilitu v přijímání zakázek, současně mohou lépe optimalizovat počet zaměstnanců, čímž si snižují mzdové náklady. Pravdou ale je, že Nizozemci, Dánové a Francouzi si mohou dovolit v práci strávit méně času než ostatní, protože tyto země vykazují – po Lucembursku – nejvyšší produktivitu práce z členských zemí Evropské unie.

Zkrácený úvazek? Hlavně ženy s dětmi

Zkrácený pracovní úvazek pod 20 hodin týdně je rozšířený především v Nizozemí, Švýcarsku, Velké Británii, Německu, Belgii a Irsku. Jedná se tedy o vyspělé západoevropské země se vzdělaným obyvatelstvem, kde hlavně maminky s malými dětmi jsou rády, že mohou chodit do práce na méně než 20 hodin týdně. Neztrácí tak nabyté pracovní zkušenosti a jsou neustále v oboru. Současně se pořád mohou naplno věnovat dětem. Zkrácené pracovní úvazky jsou v těchto zemích díky jednoduché administrativě oblíbené i u zaměstnavatelů.

Kdo pracuje více než 45 hodin týdně?

Ve většině členských zemích OECD je standardní pracovní týden dle zákoníku práce 40 hodin (stejně jako v Česku), přesto mnoho lidí pracuje více než 45 hodin týdně. Někteří jsou rádi, že si mohou více vydělat, jiní nemají na vybranou, protože nechtějí přijít o místo. Nejvíce lidí pracuje přes 45 hodin týdně v Turecku, Mexiku a Řecku. Nejméně „workholiků“ je v Nizozemí, Norsku, Lucembursku, Rakousku a Švédsku.

Dopad snížení pracovních hodin na zaměstnanost

Zkrácení pracovní doby má pozitivní vliv na nezaměstnanost v zemi. Zaměstnavatel musí přijmout více zaměstnanců, aby splnil termíny zakázek, a snižuje tak počet lidí bez práce. Snížení počtu odpracovaných hodin se už v posledních deseti letech odrazilo na úrovni nezaměstnanosti v některých evropských zemích. V Dánsku (pracovní týden 37 hodin), Francii i Belgii (pracovní týden 38 hodin) klesla nezaměstnanost o více než 1,5%. Při nižší týdenní pracovní době potřebuje zaměstnavatel na stejný objem výkonu práce více lidí. Navíc je přesčasová práce poměrně drahá, ve většině zemí Evropské unie je zákonný příplatek za práci přesčas 50 %.

Současné nastavení zákonné pracovní doby v některých evropských zemích je ovšem na hranici únosnosti, protože v posledních měsících mají mnohé velké západoevropské firmy problémy s konkurencí na světových trzích především kvůli vysokým mzdovým a daňovým nákladům. Očekává se proto mírné zvyšování pracovní doby. Ve Francii již několik firem pohrozilo stěhováním do jiného státu, pokud zaměstnanci nebudou pracovat za stejnou mzdu každý týden o něco déle. Zákonnou pracovní dobu 35 hodin si může Francie dovolit především kvůli vysoké produktivitě práce, kterou dosahuje (v Evropě druhou nejvyšší po Lucembursku). Nicméně sociální výhody nejen ve Francii, ale i v ostatních zemích Evropské unie jsou finančně náročné a k jejich udržení je zásadní zvyšovat produktivitu práce. A to při zkracování zákonné pracovní doby asi dlouho nepůjde.

Kolik hodin týdně tráví v práci občané OECD
Země Počet žen pracujících méně než 20 hodin týdně (v %) Počet mužů pracujících méně než 20 hodin týdně (v %) Počet žen pracujících více než 45 hodin (v %) Počet mužů pracujících více než 45 hodin (v %)
Nizozemí 60 13 1 2
Švýcarsko 46 9 3 10
Velká Británie 40 8 11 39
Německo 37 7 3 10
Belgie 36 8 4 9
Irsko 34 8 7 15
Island 31 11 15 60
Norsko 31 8 1 7
Lucembursko 29 3 1 6
Rakousko 28 2 2 6
Itálie 26 6 14 15
Austrálie 25 10 14 36
Francie 25 5 5 12
Dánsko 23 10 6 19
Švédsko 22 8 6 7
Nový Zéland 20 8 14 40
Španělsko 18 2 7 13
Finsko 15 7 5 11
Kanada 13 5 3 12
Řecko 11 3 18 25
Japonsko 9 2 15 40
Portugalsko 9 2 9 17
USA 8 3 10 20
Mexiko 8 2 45 69
Česko 4 1 6 18
Polsko 4 1 12 25
Maďarsko 3 1 5 12
Turecko 2 1 58 73
Slovensko 2 1 7 12

Pramen: Man and Woman in OECD Countries, OECD PUBLICATIONS – No. 83841 2006

Anketa

Trávíte v práci více než 45 hodin týdně?

Našli jste v článku chybu?