Hlavní navigace

Dějiny zlata poprvé. Dopadnou Spojené státy jako staří Římané?

3. 5. 2012
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Proč si lidé vybrali zlato jako prostředek ke směně? A dopadnou Spojené státy jako tehdejší Římská říše?

Zlato hýbalo celými společnostmi, ničilo ekonomiky, ovliv­ňovalo osudy králů i císařů, dalo vzniknout nej­nádhernějším u­měleckým dílům, píše se v knize Dějiny zlata od autora Petera Bernsteina. V první části se podíváme na to, proč si lidé vybrali ke směně právě zlato. A zdali Spojené státy nepotká osud tehdejšího starého Říma, který byl zlatem posedlý.

Proč zrovna zlato?

Ze zlata se člověk nenají, nepři­náší mu žádný úrok a může se lehce ztratit. Proč si lidé ke směně zvolili právě tento kov?

Důvodem, proč zlato začalo hrát ústřední roli a těšilo se dobré pověsti, bylo několik. Při větších obchodech, kdy mezi sebou začala obchodovat například města, směnný obchod už nedostačoval. Jelikož zlato bylo rozšířené téměř v celém tehdy známém světě, sloužilo k navazování obchodních cest, které by bez něj nejspíše nevznikly. Velkou roli hrála i estetická podoba tohoto kovu. Zlato je zkrátka nádherné a i před tím, než se ujalo jako dominantní platidlo, sloužilo jednotlivým vládcům k demonstraci jejich moci.

Některé další komodity zlato zastupovaly nebo ho doplňovaly. Společně se zlatem se používaly stříbrné nebo měděné mince. Ve středověku se také rozšířil pepř. V dějinách 20. století se v obdobích hyperinflace staly platidlem například cigarety. Čtete také: Může opět nastat hyperinflace?

Objevují se však i kurióznější případy zboží, které sloužilo ke směně. Na ostrově Yap, který je součástí souostroví Karolíny v oblasti dnešní Mikronésie, sloužil jako prostředek směny (či spíše uchovatel hodnoty) takzvaný fei neboli kamenné kolo, které mělo ve středu díry pro snadnější přenášení. Získávalo se z kamene vzdáleného 400 mil od ostrova. Domorodci byli poté nuceni fei pracně na ostrov zpátky dopravit.

Někdy nebylo nutné dokonce ani fei vlastnit. Jedna z rodin na ostrově byla bohatá i přesto, že žádné fei fyzicky nevlastnila. Jejich předek byl totiž při plavbě domů zaskočen bouří a byl nucen lano táhnoucí vor s fei uříznout. Vyprávění o velikosti tohoto fei všichni uvěřili. Rodina tak byla bohatá i přesto, že u svého domu žádné takové kolo neměla. Kupní síla tohoto kamene přetrvávala, jako kdyby ležel opřený o stěnu vlastníkova domu, řekl americký antropolog Wiliam Henry Furness. Dnešní peníze jsou také založeny na důvěře, která je však vynucována.

Egypt a zlaté tele

Zlato se stalo natolik cenným kovem, že touha vládců jej získat byla obrovská. Egyptské doly, především v oblasti Núbie (dnešní oblast Súdánu a jižního Egypta), byly zdrojem  přívalu zlata, které sloužilo ke splnění cílů  faraónů. Hrobky těchto vládců musely být velkolepé a překonat své předchůdce.

Dokonce i otroci měli velkou potřebu hromadit zlato a nevyužili ho ani pro vykoupení ze zajetí. V Bibli se vypráví, že když Mojžíš sestoupil z hory Sinaj, aby zvěstoval desatero přikázání, uviděl své „věrné“ jak tancují kolem zlatého telete. Sestavili ho údajně z roztavených zlatých náušnic.

První mince

Lýdská říše, rozkládající se na území Malé Asie, byla údajně první, která začala mince používat. Nejdříve se jako platidlo používaly malé hrudky ve tvaru fazolí tzv. dumpy. První panovník Lýdie Gýgés zakázal soukromou emisi těchto peněz a zavedl na emisi státní monopol. Po Gýgésovi nastoupil na trůn Ardys, který zkvalitnil peněžní systém a začal ingoty opatřovat cejchy dokládající hmotnost a kvalitu.

Po méně než 50 letech získaly ingoty podobu kulatých mincí s jednotným vzhledem a označením. Na mince začali razit lví hlavu, která byla znakem vládnoucí dynastie Mermnovců.

Úpadek Římské říše

Zlato hrálo velký vliv i při nástupu římské říše. Snaha získat zlato se nezastavila před ničím. Jeden z vojevůdců Marcus Licinius Crassus na to doplatil strašlivou smrtí. Zaútočil  na Parthskou říši, která měla být údajně zdrojem nekonečného bohatství. Byl poražen menší armádou. Parthové ho poté zajali a do hrdla mu nalili roztavené zlato, což mělo sloužit jako symbol jeho lakomství. 

Římané taktéž zavedli nové metody těžby, a to především ve Španělsku, kde nejvýznamnějším nalezištěm byla oblast Las Médulas. Metoda spočívala v navrtání skály, která se vymývala velkým množstvím vody, čímž se hornina prakticky zhroutila. Tato metoda těžby trvale poznamenala krajinu. 


wikipedia.cz

Oblast Las Médulas

Pokud však něco měli bohaté patricijové raději než zlato, bylo to hedvábí z Číny a koření z Indie. Většina vytěženého zlata mířila právě tam. Obchodní bilance tak byla deficitní, neboť kromě zlata neměli Římané téměř nic, co nabídnout jako protihodnotu.

Opravdu se něco změnilo? 

Pokud se podíváme na současný ekonomický vývoj, můžeme si místo starého Říma doplnit USA a v rovnici dostaneme obdobný výsledek. Malé dřevěné bárky nahradily obrovské kontejnerové lodě, které jsou naplněné tím nejrůznějším zbožím. A za tohle zboží nedostávají obchodníci žádnou protihodnotu, jen americký dolar. Na tuto skutečnost vtipně poukázal Peter a Andrew Schiffovi v knize Ekonomické bajky pro studované i laiky.

Zatímco ještě v roce 1985 měly Spojené státy téměř vyrovnanou obchodní bilanci s Čínou, od této doby začal deficit pozvolna narůstat a v 90. letech téměř explodoval. V minulém roce vyvezli Američané do Číny zboží „jen“ za 103 miliard dolarů, zatímco dovezli zboží za téměř 400 miliard dolarů (399,35 mld. USD). První měsíce  tohoto roku navíc naznačují, že deficit v tomto roce bude opět rekordní.

Obchodní deficit však mají Spojené státy s většinou významnějších zemí ve světě. Celkový deficit v USA dosáhl 775 miliard dolarů (1,480 bilionů vyvezly a 2,207 bilionů dovezly). Tento trend je dlouhodobě neudržitelný. Spotřeba Američanů zkrátka neodpovídá tomu, co je schopná daná ekonomika vyprodukovat.

Dolar vládne světu

Zatímco tehdy museli Římané pracně zlato vytěžit a často poznamenat životní prostředí na stovky let dopředu, Američané mají situaci podstatě jednodušší. Můžou těžit z nadvlády dolaru, který hraje dominantní úlohu v mezinárodním obchodě. Tato nadvláda je však založena na důvěře, že Spojené státy budou svou měnu pečlivě opatrovat a provádět rozumnou měnovou politiku. Bohužel poslední vývoj naznačuje, že to nemusí být pravda. Čtete více: Centrální banky se zbláznily, tvrdí jejich odpůrci

Na druhé straně se objevují i názory, že expanzivní měnová politika FEDu je dokonce žádoucí, neboť oslabí dolar a učiní vývozce konkurenceschop­nější. 

Při tisknutí peněz však existují jisté limity. Poznal je například zimbabwský diktátor Robert Mugabe, který rozpoutal největší hyperinflaci v lidských dějinách. Problém nastal v situaci, kdy cena tisku jedné bankovky je vyšší než její nominální hodnota. A ani vydávání nových sérií s další namalovanou nulou nepomůže – obchodním partnerům se nechce za tyhle bezcenné peníze prodávat tolik potřebný inkoust. A traduje se, že po vykonání potřeby je zde údajně výhodnější použít bezcenné bankovky než samotný toaletní papír.

Že by něco mohlo být v nepořádku, svědčí i v případě USA nárůst nákladů na tisk nových dolarů. Centrální bankéři to vysvětlují zavedením nových ochranných prvků. Na druhé straně ceny komodit, které jsou obchodované v dolarech, zaznamenají dlouhodobý nárůst a nic nenasvědčuje, že se jedná o růstovou bublinu. A inkoust je na nové „dolarovky“  potřebný více než kdy jindy.

skoleni_8_6

Závěr

Ekonom John Maynard Keynes nazval zlato jako „barbarský přežitek“. Lidé zbytečně ztrácí čas těžbou zlata místo toho, aby se věnovali něčemu užitečnějšímu. Možná v tomto ohledu můžeme dát slavnému ekonomovi za pravdu. Bohužel se ukazuje, že fiat měna, respektive peníze, které nejsou opřeny o skutečnou hodnotu, mohou být častým terčem zneužití politiků. Zlato se však natisknout nedá (zatím), a pro jeho získání je nutné vyrazit k řekám nebo do dolů. Slouží tak jistě jako dobrá pojistka před zneužití politiků nebo centrálních bankéřů.

Ve druhé části se podíváme, zdali nová naleziště v Jižní Americe přinesla španělské koruně slávu a moc, nebo zdali se jednalo jen o inflační bublinu, která Španělsko přivedla do ekonomického úpadku. Můžeme se z tohoto období poučit? 

Autor článku

Nejčastěji se věnuje tématům z oblasti investování, financí a makroekonomie.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).