Hlavní navigace

Data o HDP potvrdila pokračující oživení i na začátku letošního roku

Jiří Škop

HDP v Q1 14 po upřesnění vzrostl o 0,4 %, což bylo o 0,4 pb více, než naznačil původní rychlý odhad statistického úřadu. Na druhou stranu poslední čtvrtletí loňského roku bylo revidováno dolů o 0,3 pb na +1,5 % (již rychlý odhad naznačoval, že ke snížení patrně dojde). Bohužel data o HDP opět prošla výraznými revizemi, těžko z nich dělat nějaké výraznější závěry ohledně pozice ekonomiky v rámci cyklu. Tato data totiž mohou být v budoucnu opět výrazně revidována.

Výrazné revize se týkaly zejména položky daní z produktů. Rozdíl mezi hrubým domácím produktem a hrubou přidanou hodnotou je právě v položce daní z produktů (bez dotací). Daleko lepším indikátorem pro pozici ekonomiky v rámci cyklu je tak hrubá přidaná hodnota. Ta ukazuje na to, že ekonomika si polepšila již čtyři kvartály v řadě, když v Q2 a Q3 2013 vzrostla shodně o 0,2 %, v Q4 dokonce o 1,2 % a na začátku letošního roku o 0,6 %, což bylo o něco méně, než jsme očekávali (náš odhad byl +0,7 %; Q4 13 byl revidován nahoru o 0,4 pb). Je tak zřejmé, že lepší výsledek HDP plynul právě z položky daní z produktů, které zaznamenaly ovšem výrazné revize i na historii (Q4 13 dolů, což vedlo k překvapení u Q1 14 nahoru).

Volatilita u daní z produktů plynula ze změn nepřímých daní zejména u tabákových výrobků. Předzásobení tabákovými výrobky ke konci roku vedlo k pozitivnímu dopadu do HDP v Q4 a negativnímu v Q1. Tyto fluktuace způsobují ovšem velké zkreslení čísel a nic neříkají o tom, jak se skutečně ekonomice daří. Naopak způsobují nežádoucí šum v datech.

Hrubá přidaná hodnota vzrostla v Q1 14 o 0,6 %. Zdrojem růstu překvapivě nebyl průmysl (pokles o 1,4 % mezikvartálně), ostatní složky již přispívaly pozitivně. Stavebnictví vzrostlo o 0,7 %, zemědělství o 8,5 %, soukromé služby o 1,6 % a veřejné služby o 0,6 %. U průmyslu se ovšem jedná pouze o částečnou korekci vysokého růstu na konci loňského roku, kdy přidaná hodnota v tomto sektoru vyskočila o 4,3 %. Dobrá zpráva je, že již neroste pouze průmysl, ale přidávají se i ostatní sektory, což činí oživení ekonomiky robustnější.

dan_nemovitost

Z poptávkové strany vzrostla spotřeba domácností o 1,2 % q/q. Výdaje domácností podporuje nízká inflace a zlepšující se podmínky na trhu práce (klesající nezaměstnanost). Velkou roli však sehrál i konec fiskální konsolidace.

Utahování opasků a hlavně nejistota ohledně dalších možných negativních kroků vůči peněženkám domácností se negativně projevit musela. Tyto faktory byly dokonce tak silné, že vyvážily negativní dopad intervenčního režimu ČNB (na druhou stranu inflace i přes intervence ČNB zůstala dle našich očekávání nízká). Spotřeba vlády v Q1 vzrostla o 1,8 %. Fixní investice se zvýšily o 1,2 % a navázaly na výborný výsledek z Q4 13, kdy vyskočily o 5,3 %. Stále však nedosahují předkrizových úrovní, když jsou oproti Q3 08 nižší o 9,7 %. Pozitivního příspěvku jsme se dočkali od čistých exportů (+0,7 pb), negativní naopak od zásob (-1,3 pb).

Ve srovnání s naší prognózou nás příjemně překvapila spotřeba domácností a vlády a také čisté exporty, naopak mírně horší i přes slušný růst byla dynamika fixních investic a ve větší míře příspěvek zásob.Pokud bychom nezměnili výhled na další čtvrtletí (viz naše dubnová prognóza), HDP by letos vzrostlo o 2,6 %. Ve skutečnosti to takto jednoduše počítat nelze, nicméně mírné riziko směrem nahoru pro naši letošní prognózu HDP existuje (prozatím vidíme růst HDP letos o 1,9 %). Příští rok by si české ekonomika měla polepšit o 2,6 %.

Našli jste v článku chybu?