Hlavní navigace

Daňové přiznání bez sankcí už jen elektronicky. Čas máte do 1. června

18. 5. 2021
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Blíží se termín podání elektronického daňového přiznání, které můžete podat bez sankcí do 1. června. Termíny pro podání přehledu zdravotní pojišťovně a sociálce se různí.

Od letošního roku platí novinka, že ti, kdo podají daňové přiznání elektronicky, mohou tak učinit o měsíc déle, než je standardní termín. Letos se díky rozhodnutí vlády tato lhůta mimořádně ještě prodloužila, a to do 1. června.

Stejně jako loni se prodloužily lhůty prostřednictvím prominutí pokut za pozdně podané daňové přiznání a také doplatek daně z příjmů. Tento pardon ale platí jen v případě, že přiznání a doplatek stihnete v náhradním termínu podat i zaplatit. V opačném případě se vám sankce budou počítat už od dubna.

Letos poprvé můžete pro podání přiznání využít online finanční úřad Moje daně. Přihlásit se do něj můžete prostřednictvím bankovní identity, pokud ji máte vytvořenou. To je nyní možné u Air Bank, České spořitelny, ČSOB, Komerční banky a Monety, pomocí občanského průkazu s čipem nebo přes datovou schránku. Další možností, jak elektronicky odevzdat přiznání, je využití aplikace Elektronická podání pro Finanční správu.

Když nemáte daňového poradce

Termíny pro podání daňových formulářů

Finanční úřad Česká správa sociálního zabezpečení Vaše zdravotní pojišťovna
Daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob Přehled o příjmech a výdajích OSVČ Přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné
Bez jakýchkoli sankcí je to nyní možné do 1. června 2021, ale už jen elektronicky Přehled je potřeba podat do 30. června 2021, a to bez ohledu na datum podání daňového přiznání. Do tohoto data také musí být uhrazen i případný doplatek. Nejzazší termín je letos 2. srpna 2021.

Termíny pro platbu daní a pojistného

Finanční úřad Česká správa sociálního zabezpečení Příslušná zdravotní pojišťovna
 Do 1. června 2021.  Do 30. června 2021. Nedoplatek musíte uhradit nejpozději do 8 dní od podání přehledu, tedy nejpozději do 11. srpna.

Když máte daňového poradce

Termíny pro podání daňových formulářů

Finanční úřad Česká správa sociálního zabezpečení Vaše zdravotní pojišťovna
1. července 2021

Nejpozději 1. dubna 2021 bylo nutné na finančním úřadu předložit plnou moc ke zpracování daňového přiznání podepsanou daňovým poradcem.

2. srpna 2021

Nejpozději 3. května 2021 bylo nutné tuto skutečnost oznámit ČSSZ i vaší zdravotní pojišťovně předložením plné moci podepsané daňovým poradcem.

Termíny pro platbu

Finanční úřad Česká správa sociálního zabezpečení Příslušná zdravotní pojišťovna
čtvrtek 1. července 2021 2. srpna. Nedoplatky z přehledů je nutné vyrovnat nejpozději
8 dní od podání přehledu, max. 12. srpna 2021

Pokuty a úroky

Pokud nezaplatíte daň z příjmů nejpozději v den její splatnosti, na základě nových opatření, tedy nejpozději 1. června 2021, musíte uhradit úrok z prodlení. Ten je ve výši repo sazby stanovené Českou národní bankou. Úroky za opožděnou úhradu daně v 1. pololetí roku 2021 činí 8,25 % p.a.  

Úrok z prodlení se uplatní nejdéle za 5 let prodlení a účtuje se až od 5. pracovního dne prodlení. Ale pozor, v souvislosti s posunutím termínu pro uplatnění sankcí je nutné daně uhradit skutečně 1. června 2020, těch 5 dnů navíc nyní nemáte (už jich máte výrazně více než pět).

Přehled pro zdravotní pojišťovnu a ČSSZ – různé termíny

Přehled pro zdravotní pojišťovnu a ČSSZ se běžně musejí podat shodně nejpozději měsíc po podání daňového přiznání. Letos se však termíny různí.

Lhůta pro podání přehledů zdravotní pojišťovně za rok 2020 se letos prodloužila na základě novely zákona až do 2. srpna 2021. Doplatek za pojistné by pak měla mít zdravotní pojišťovna na účtě do osmi dnů od podání přehledu, nebo případně od nejpozdějšího termínu, tedy do 11. srpna 2021

Přehled pro Českou správu sociálního zabezpečení můžete podat bez sankcí do 30. června 2021, a to bez ohledu na datum podání daňového přiznání. K tomuto datu musíte zároveň uhradit i případný doplatek pojistného. Pak vám bude prominuto penále, které byste jinak museli platit za opožděnou platbu. Za den úhrady se přitom považuje den připsání platby na účet příslušné OSSZ.

Pokud budete podávat daňové přiznání přes daňového poradce, stačí podat přehled pro sociálku nejpozději do 2. 8. 2021.

V případě platby sociálního pojištění a zdravotního pojištění běží penále již od prvního dne prodlení, a to ve výši 0,05 % dlužné částky za každý kalendářní den, ve kterém dluh na pojistném trvá. Pokuta za nedodání přehledů může činit max. 50 000 Kč u sociálního i zdravotního pojištění.

Jak zaplatit daně a pojištění 

Daň z příjmů a sociální pojištění hraďte nejlépe bezhotovostně bankovním převodem. Platby se dnes připisují rychle, nejpozději v režimu D+1 (v pondělí peníze odešlete, v úterý se připíšou). 

skoleni_29_6

Alternativně můžete platit hotově na pokladnách finančních úřadů a ČSSZ. Nebo použít poštovní poukázku A

U některých zdravotních pojišťoven můžete kromě toho zaplatit i kartou přímo na pobočce pojišťovny. Tuto možnost podporuje řada zdravotních pojišťoven, informujte se proto, na které pobočce kartou můžete dlužné pojistné uhradit. Při využití bonusů za platbu kartou tak můžete získat při platbě svých povinností další benefity.

Autor článku

Po studiu žurnalistiky se začala naplno věnovat novinářskému řemeslu se zaměřením na ekonomiku.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).