Hlavní navigace

Daň z nemovitých věcí 2019: Jak vyplnit daňové přiznání za byt?

21. 1. 2019
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Koupili jste loni byt? Do konce ledna musíte podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. Jak to udělat? Projděte si vzorové přiznání, které dává návod krok za krokem.

Termín pro podání daňového přiznání se krátí. Čas je do konce ledna. Letos ho musí podat především ti, kdo loni nově nabyli nějakou nemovitost (čtěte podrobnosti). Připravili jsme pro vás návod na vyplnění daňového přiznání. Jde o nejběžnější situaci – nákup bytu.

Formulář pro daňové přiznání je k dispozici ve formátu PDF k tisku, online k vyplnění, nebo jako interaktivní šablona ve formátu Microsoft Excel (stáhněte si daňový formulář).

ZMĚNY A NOVINKY 2019

Co se všechno mění v roce 2019 pro zaměstnance, zaměstnavatele nebo seniory?

Než začnete daňové přiznání vyplňovat, vezměte si k ruce výpis z katastru nemovitostí. Najdete v něm číslo parcely, výměru a druh pozemku či stavby. Všechny tyto údaje budeme do tiskopisu vyplňovat. Pokud ho u sebe nemáte, dají se informace nalézt i na internetu. V článku na příslušném místě najdete odkazy, kde přesně hledat.

Daňové přiznání budeme podávat za pana Hlaváče, který si minulý rok koupil byt v Českých Budějovicích.

První strana

Na první straně přiznání je třeba vyplnit základní údaje. Jde například o jméno, adresu a další kontaktní údaje. Také je zde třeba vyplnit, k jakému finančnímu úřadu se přiznání podává.

Nezapomeňte na to, že přiznání k dani z nemovitých věcí se jako jediné podává dopředu, tedy už za rok 2019. Vyplnit je třeba i to, o jaký druh daňového přiznání jde. V našem případě jde o první podání v termínu, takže pan Hlaváč zaškrtne řádné podání.

Opravné přiznání se podává v případě, že si poplatník po podání řádného přiznání uvědomí chybu ve formuláři, ale stihne dodatečný formulář podat ještě do konce řádného termínu. V opačném případě už by musel podat dodatečné daňové přiznání. Dílčí přiznání se podává, máte-li více nemovitostí, z nichž jste jednu v předchozím roce pozbyli, ale jiná ve vašem majetku zůstala.

Dále vyplňuje jméno a bydliště, které se už shoduje s místem, za které přiznání podává. Nakonec na první stránku uvede telefonní kontakt, e-mailovou adresu a číslo účtu.

Druhou stranu přiznání (II. oddíl) pan Hlaváč nevyplňuje, protože nevlastní žádný pozemek.

Třetí stana

Na třetí straně přiznání už bude vyplňování komplikovanější, takže si ji projdeme po jednotlivých řádcích.

301 – zvolte značení pro stavbu, za kterou přiznání podáváte. V našem případě se jedná o byt, takže uvedeme písmeno R.

302 – toto pole v našem případě nevyplňujeme. Je určeno pro situace, kdy se zápis do katastru protáhl z minulého roku až do toho letošního, a neplatí tak klasický termín pro podání přiznání. 

303–307 – zde budeme potřebovat zmíněný výpis z katastru nemovitostí, nebo přístup k internetu. Kód a název katastrálního území (304 a 305) můžete zjistit z Číselníků katastrálního území a pracovišť resortu.

V kolonce 306 a) zadáváme číslo popisné či evidenční (u objektů, které nejsou určené k trvalému bydlení), v kolonce b) pak číslo jednotky.

Pokud neznáte parcelní číslo, taktéž pomůže internet, resp. stránka Nahlížení do katastru nemovitostí. Zde zadáte možnost „Vyhledat jednotku“ a po zadání obce, čísla popisného a evidenčního a čísla jednotky najdete údaje z katastru. (Doporučujeme hledat podle části obce (ulice) a č. popisného či orientačního.) Jde-li o jednotku, zobrazí se i údaj u kolonky „budova“, přes který se prolinkem dostanete na parcelní číslo pozemku (údaj u kolonky „Stavba stojí na pozemku“).

Nevíte-li u kolonky 306 d) rok dokončení stavby, uveďte pouze přibližný odhad. Do další buňky zapište písmeno „V“, jste-li vlastník nemovitosti (ostatní kódy naleznete v pokynech či nápovědě).

U písmene f) je nutné uvést výměru podlahové plochy v m2.

Buňky g) a h) zůstanou prázdné, protože se na byt nevztahuje žádné osvobození. Ze stejného důvodu zůstane prázdná i buňka 308.

307 – zde opět napíšeme výměru (popřípadě součet výměr).

308 – důvody uplatnění osvobození – nevyplňujeme.

309 – znovu uvedeme celkovou výměru ke zdanění.

310 – výměru násobíme koeficientem 1,22, který se automaticky užívá pro jednotky, k nimž patří i podíl na pozemku (tento podíl však nepodléhá dani z pozemků).

Vysvětlení, kdy použít koeficient 1,20 a kdy 1,22, najdete například v pokynech k vyplnění přiznání (bod 310). Případně pomůže i přehledné schéma v grafu.

311 – základ daně získáme vynásobením výměry z řádku 309 a koeficientu z řádku 310. Číslo zaokrouhlíme na celé metry nahoru, pokud je potřeba.

312 – sazbu daně určuje zákon v § 11 odst. 1. Pan Hlaváč zapíše číslo 2, protože přiznává byt (seznam sazeb pro jednotlivé budovy či jednotky najdete opět v pokynech (bod 312)).

313, 314 – tyto buňky se v případě přiznání za byt nevyplňují.

315 – pro České Budějovice platí koeficient ve výši 3,5. Standardně se určuje podle počtu obyvatel města, ale obec má možnost ho zvýšit či snížit vyhláškou. Koeficienty pro „vaše“ město si můžete najít ve vyhledávači na webu finanční správy.

316 – tento řádek bude obsahovat výsledek součinu základní sazby daně z řádku 312 (případně zvýšené za další nadzemní podlaží o řádek 314) a základního koeficientu z řádku 315 (zaokrouhlujeme na 2 desetinná místa).

317 – výsledek pro tento řádek získáme vynásobením hodnot z řádku 311 a 316.

318–321 – buňky se netýkají tohoto typu stavby, proto je nevyplňujeme.

322 – protože pan Hlaváč neuplatňuje osvobození, zapíše jen hodnotu z řádku 317.

323 – pan Hlaváč je jediný vlastník, a tak tento řádek nebude vyplňovat.

324 – opíšeme hodnotu z buňky 322, protože se již jedná o zaokrouhlenou hodnotu (na celé Kč nahoru).

325 – další koeficient, tentokrát místní podle § 12 zákona, v našem případě není zvýšen, proto nic nevyplňujeme. Koeficienty pro „vaše“ město si můžete najít ve vyhledávači na webu finanční správy.

326 – vypočítanou daň z řádku 324 vynásobte místním koeficientem, pokud je stanoven. Pokud není, nevyplňujte nic.

Tip do článku - účto fakturace duben

Čtvrtá strana

Na poslední straně už jen do buněk 401, 402 a 403 zapíšeme vypočtenou výši daně. Pozemky nemá, na řádku 401 tedy bude nula, na řádku 402 bude daň za byt. Na řádku 403 se sčítají daně z pozemků a staveb. V našem případě se tedy řádky 402 a 403 rovnají. 

V poslední části přiznání ho pak nezapomeňte podepsat.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).