Hlavní navigace

Další rodinná pojistka na trhu... jaká je?

29. 9. 2006
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Pojišťovny postupně začínají zařazovat do svých nabídek tzv. rodinné pojistky, které v rámci jedné smlouvy pojišťují celou rodinu. Liší se zejména v pojistné ochraně a tím i ve způsobu, jak se při rozpadu rodiny pojistka vypořádá. A jak vypadá novinka od Allianz?

Na českém trhu životního pojištění se nově objevil další produkt z řady „rodinných pojistek“. Tentokrát jej představila pojišťovna Allianz a nazvala ho Pastelka. Pastelka je investiční životní pojištění pro děti ve věku 0 – 12 let (pojištění trvá do 18 až 25 let), které z řady ostatních pojistek tohoto typu dostupných na trhu nijak zvlášť nevyčnívá.

Několik charakteristik

Ve zkratce lze říci, že produkty životního pojištění pro celou rodinu jsou určeny pro manžele, druha a družku, registrované partnery, děti a vnoučata. V rámci jedné smlouvy je možné pojistit dvě i více dospělých osob společně s jejich dětmi. Pojišťovny pak mohou stanovit minimální pojistné, popřípadě pojistnou částku.

První pojištěný, který zároveň podepisuje pojistnou smlouvu, se tím stává osobou pojistníka. Sjednat si může pojištění pro případ smrti (rizikové životní pojištění) či pojištění pro případ smrti nebo dožití (investiční životní pojištění). Jedna z uvedených variant se tím stává takzvaným hlavním pojištěním, jehož součástí může být jedno nebo více připojištění. K němu pak klient může přikoupit další připojištění.

Druhému či dalšímu pojištěnému je v rámci pojistné smlouvy poskytována pojistná ochrana na zvolená rizika, přičemž některé pojišťovny je omezují pouze na riziko smrti – klient může zakoupit pouze rizikové životní pojištění. Volitelně může být toto pojištění rozšířeno o další připojištění. Děti jsou zpravidla pojištěny proti úrazu či pro případ smrti či dožití, což zároveň určuje počet pojištěných dětí v jedné smlouvě.

V případě, že pojistník zemře, může osoba druhého pojištěného zažádat o převod pojistné smlouvy na svoji osobu a následně mu může být rozšířena i pojistná ochrana dalších rizik. Pojistné částky jsou v případě pojistné události vypláceny rodinným příslušníkům, čímž je splněn základní účel, tedy zajistit rodinu v případě nenadálých událostí.

Výhodami tohoto typu životního pojištění jsou:

  • možnost čerpat rodinné slevy,
  • vyhnutí se sjednávání několika pojistek pro každého rodinného příslušníka zvlášť,
  • pojištění různých rizik v rámci jedné smlouvy.

Nevýhodou rodinné pojistky je zejména problém, který nastává v případě, že se jeden z dospělých (osoba odlišná od pojistníka) rozhodne v pojistce nadále nepokračovat. Potom může tzv. odkupné (procentní část kapitálové hodnoty pojištění) přejít buď na pojistníka (druhého z manželů), nebo na potomka.

Jinými slovy řečeno, u investičního životního pojištění je příslušný procentuální podíl kapitálové hodnoty pojistky vyplacen tomu, kdo smlouvu s pojišťovnou podepsal. Pokud ji tedy nepodepsali oba dospělí, druhý z nich, ačkoliv si mohl pojistku platit sám, avšak například po rozvodu si to již nemůže dovolit, ztrácí na prostředky nárok a ty jsou převedeny ve prospěch toho z manželů, který pojistku podepsal, a nikoliv ve prospěch jeho či prospěch dítěte.

Řešením může být pojistka, v níž oba dospělí vystupují jako pojistníci. Takový typ rodinné pojistky prozatím u nás nabízí pouze jedna pojišťovna.

Pastelka od Allianz

V rámci jedné smlouvy umožňuje Allianz pojistit až 4 děti, přičemž je možné vybrat ke spoření hned z pěti různých připojištění pro děti a připojistit lze ve prospěch dítěte i dospělé osoby. Produkt umožňuje v průběhu pojištění změnit investiční strategii podle momentální finanční či životní situace.

Tip do článku - účto fakturace duben

Minimální měsíční spořící částka činí 500 korun a v případě rozšíření smlouvy o další děti narůstá o stále menší částku. Krom toho se k ní nabízí pět dětských pojištění – úrazové připojištění, připojištění pro hospitalizaci dítěte, připojištění pro případ závažných onemocnění dítěte, připojištění léčebných výloh v zahraničí a připojištění zproštění od placení pojistného pro případ plné invalidity či těžkého zdravotního postižení dítěte z důvodu úrazu.

Konkurenční nabídka

Srovnání rodinných pojistek
Druh pojištění pro pojistníka Druh pojištění druhého dospělého Odkupné při neshodě dospělých přechází na:
Rodina od ING Investiční životní pojištění Rizikové životní pojištění Druhá dospělá osoba má pouze rizikové ŽP
Generali Life Plus Investiční životní pojištění Rizikové životní pojištění Druhá dospělá osoba má pouze rizikové ŽP
Čtyřlístek od ČSOB Pojišťovny Investiční životní pojištění Investiční životní pojištění Osobu pojistníka
Sluníčko od ČP Investiční životní pojištění Investiční životní pojištění Dítě (oba dospělí mohou vystupovat jako pojistníci)
Pastelka od Allianz Investiční životní pojištění Investiční životní pojištění Osobu pojistníka

Více informací naleznete rovněž v článcích Pojistit celou rodinu v jedné smlouvě? a Jak je to s rodinnou pojistkou po rozvodu?

Anketa

Máte již také uzavřenou rodinnou pojistku?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).