Hlavní navigace

AKTUALIZOVÁNO: ČSOB dostala pokutu, klamala spotřebitele Poštovní spořitelnou

Aktualizováno 15. 9. 2010 9:46
Redakce

Československá obchodní banka a Poštovní spořitelna nejsou dvě banky, nýbrž jedna. Přesto tak naoko vystupují. Od České národní banky proto ČSOB dostala pokutu.

Česká národní banka uložila Československé obchodní bance za porušení zákona o ochraně spotřebitele pokutu tři miliony korun. ČSOB se dopustila klamavých obchodních praktik při nabízení a propagaci bankovních služeb pod označením Poštovní spořitelna, informuje ČNB v tiskové zprávě.

Československá obchodní banka nabízela a propagovala bankovní služby pod označením Poštovní spořitelna způsobem, který vzbuzoval dojem, že Poštovní spořitelna existuje jako samostatná a na společnosti Československá obchodní banka nezávislá banka. Poštovní spořitelna je přitom součástí Československé  obchodní banky.

Rozhodnutí o sankci nabylo právní moci dne 14. 9. 2010. Československé obchodní bance bylo současně zakázáno pokračovat v protiprávním jednání.

Banka v bance

Poštovní spořitelnu většina lidí vnímá jako zcela jinou banku a ČSOB tak i navenek vystupuje. Všechny formuláře a smlouvy s Poštovní spořitelnou sice uvádějí skutečné jméno banky, tj. Československou obchodní banku, ale toho si někteří spotřebitelé nevšimnou.

Jak se vyznat

Poštovní spořitelna – jde pouze o obchodní značku Československé obchodní banky, ale ne o skutečnou banku. Historicky sice existovala Poštovní banka, ale ta byla sloučena do Investiční a poštovní banky, kterou převzala Československá obchodní banka.

Československá obchodní banka – banka působí již od roku 1964.

„Červená“ ČSOB – obchodní místa Poštovní spořitelny.

„Modrá“ ČSOB – ostatní obchodní místa ČSOB

Poštová banka – slovenská banka registrovaná i v České republice na základě „evropského pasu“. Prozatím na našem území nevyvíjí zásadní činnost.

ČSOB: nesouhlasíme

Na kroky České národní banky už stihla reagovat Poštovní spořitelna, která prostřednictvím své mluvčí, Denisy Salátkové zaslala vyjádření: Rozhodnutí ČNB jsme obdrželi těsně před tím, než byla informace o něm zveřejněna. Případné rozhodnutí o navazujících právních krocích (žaloba ke správnímu soudu) učiníme až po důkladném prozkoumání celého dokumentu.

ČSOB  v rámci bankovních služeb působí na českém trhu pod dvěma značkami, a to ČSOB a Poštovní spořitelna. Logika rozdělení značek je dána zaměřením na jinou klientelu a distribuci produktů a služeb. Značka Poštovní spořitelna má jinou strukturu produktů, služeb a poplatků než značka ČSOB.

Klienti ČSOB, kteří využívají skupinu produktů „Poštovní spořitelna“ jsou o tom, kdo je poskytovatelem předmětných bankovních služeb, naprosto přesně informováni. Tato informace se nachází na příslušných webových stránkách, na každé žádosti o kterýkoliv produkt a to i v případě žádostí elektronických, na každém smluvním dokumentu na základě kterého je poskytována klientovi služba, na každém tiskopisu či formuláři používaném při komunikaci mezi klientem a bankou, na každém výpisu z účtu, potvrzení o transakci nebo jiné komunikaci mezi bankou a klientem.

Žádný spotřebitel nemůže využít služby ČSOB v produktovém souboru „Poštovní spořitelna“, aniž by se několikrát neseznámil se skutečností, že poskytovatelem služby je ČSOB a obvykle, aniž by klient písemně uzavřel s ČSOB smlouvu s jasným označením ČSOB.

ČNB: klamavých praktik byla celá řada

Původní tisková informace ČNB byla velmi strohá a nešla do detailu. Proto jsme se Tomáše Zimmermanna z odboru komunikace centrální banky zeptali na podrobnosti rozhodnutí. Zejména nás zajímalo, proč pokuta byla udělena právě nyní, od koho vzešel podnět k vyšetřování klamavých praktik a v čem konkrétně se jich ČSOB dopouštěla.

ČNB začala řešit jednání ČSOB na základě podnětů z vlastní dohledové činnosti. Zjištění klamavých praktik při propagaci a nabízení produktů široké veřejnosti byla celá řada. ČNB sankcionovala ČSOB za porušování zákona o ochraně spotřebitele v období od února 2008 do března 2010.

cestovko

Podle definice zákona o ochraně spotřebitele je obchodní praktika nekalá, je-li jednání podnikatele vůči spotřebiteli v rozporu s požadavky odborné péče a je způsobilé podstatně ovlivnit jeho rozhodování tak, že může učinit obchodní rozhodnutí, které by jinak neučinil. Taková praktika je zakázána. Nekalé jsou zejména klamavé obchodní praktiky a agresivní  obchodní praktiky.

Spotřebitel z postupu ČSOB například může nabýt dojmu, že pokud uloží peníze na účet Poštovní spořitelny a na účet ČSOB, tak bude každý tento vklad brán jako vklad do jiné banky, a tudíž vždy samostatně chráněn Fondem pojištění vkladů. Ve skutečnosti ale jde o vklady u jedné finanční instituce. Pro účely případného odškodňování by bylo třeba oba vklady sečíst.

Našli jste v článku chybu?