Hlavní navigace

Co byste měli vědět o podílových fondech

2. 9. 2008
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Podílové fondy jsou formou kolektivního investování. Shromažďují volné prostředky investorů, investují je do cenných papírů a mohou je i zajímavě zhodnotit. Jejich nabídka je široká a vybrat si může opravdu každý. Jen vědět, jak na to…

Co jsou otevřené podílové fondy?

Otevřené podílové fondy shromažďují volné finanční prostředky drobných investorů, které pak profesionální správci (investiční společnosti) investují do různých cenných papírů na kapitálových a jiných trzích podle konkrétního zaměření fondu. Každý investor za své peněžní prostředky obdrží odpovídající počet podílových listů, které představují jeho podíl na majetku podílového fondu a dávají mu právo podílet se na výnosu z tohoto majetku podle prospektu podílového fondu. Jejich počet závisí na výši investice, aktuální ceně podílového listu a výši vstupního poplatku. Podílové listy může investor kdykoli zpět odprodat investiční společnosti, která má povinnost je odkoupit za cenu, která odpovídá podílu na skutečném majetku ve fondu.

Hodnota podílových listů se v čase neustále mění v závislosti na tom, jak se mění hodnota majetku fondu. Cenu jednoho podílového listu získáte tak, že čisté obchodní jmění fondu vydělíte počtem všech podílových listů. Aktuální cena se počítá denně a je pravidelně zveřejňována např. v denním tisku, na internetu nebo u správce fondu.

Aktuální ceny podílových fondů

Každý podílový fond musí ze zákona vydávat tzv. prospekt (statut) fondu, což je dokument, který obsahuje veškeré informace o investičním zaměření fondu, výši poplatků, správci fondu apod., proto by se s ním měl investor seznámit ještě před investicí. Obecně je problematika podílových fondů upravena zákonem č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování a zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

Typy otevřených podílových fondů

Podle převládající struktury portfolia podílových fondů a jejich investiční strategie rozlišujeme:

Fondy peněžního trhu
Cílem fondů peněžního trhu je dosahovat stabilního a pravidelného zhodnocení svěřených prostředků pomocí investic na peněžním trhu a trhu dluhopisů. Hodnota podílového listu by měla vykazovat pouze růst, případně stagnaci. Investice do fondu peněžního trhu nese minimální riziko a lze ji považovat za výhodnější alternativu vkladů u bank. Minimální investiční horizont je 6 měsíců.

Dluhopisové fondy
Fond trvale investuje na trhu dluhopisů a obligací převažující část (min. 2/3) svého portfolia. Fond může investovat i do akcií, pokladničních poukázek nebo podílových listů, avšak podíl akcií nesmí přesáhnout desetinu všech aktiv. Cílem fondu je dosáhnout stabilní míry zhodnocení. Výnosy dluhopisových fondů jsou těsně spjaty s pohybem úrokových sazeb, které ovlivňují cenu dluhopisů a obligací držených v portfoliu. Obecně platí, že pokud úrokové sazby klesají, ceny obligací rostou a naopak. Minimální investiční horizont dluhopisového fondu jsou 2 roky.

Akciové fondy
Fond trvale investuje na akciovém trhu nejméně 2/3 svých aktiv. Portfolio je tvořeno především akciemi, podílovými listy, indexovými certifikáty a dalšími instrumenty nesoucími akciové riziko. Akciové fondy bývají dlouhodobě nejvýnosnější. Dlouhodobé zisky jsou však vykompenzovány značnými krátkodobými výkyvy cen fondů (i přes 30 %). Na investici do akciového fondu je proto třeba hledět jako na dlouhodobou s minimálním investičním horizontem pěti let.

Smíšené (balancované) fondy
Smíšený nebo také balancovaný fond investuje do různých druhů aktiv, dle investiční strategie daného fondu. Limity pro podíl jednotlivých investičních instrumentů, jako jsou akcie nebo dluhopisy, nejsou stanoveny. Strukturu svého portfolia tak fond může pružně měnit podle situace na trhu. V době růstu preferují smíšené fondy převážně akcie, v době stagnace pak dluhopisy a pokladniční poukázky. Optimální investiční horizont smíšených fondů jsou 3 roky.

Fondy fondů
Základní strategií tohoto typu fondu je investovat většinu (min. 2/3) svého majetku do podílových listů nebo akcií jiných otevřených podílových fondů. Rozložením aktiv do ostatních OPF je možné využít několika druhů investičních strategií zároveň a diverzifikovat možné riziko. Nevýhodou těchto fondů je zdvojení všech poplatků, tj. poplatky se platí jak fondům v portfoliu, tak samotnému fondu. Optimálním investičním horizontem jsou 3 roky.

Zajištěné (garantované) fondy
Garantované fondy jsou fondy, které investorovi garantují návratnost části nebo celé investice, případně minimální zaručený výnos v přesně daném investičním období (většinou několik let). Výhodou je omezení možnosti ztráty, která je ovšem vykoupena nižším výnosem. Je třeba si také uvedomit, že zajištěný výnos bývá často uváděn za celé období trvání fondu, nikoliv za každý rok.

Z hlediska distribuce zisku rozlišujeme 2 typy podílových fondů:

 • Výnosové fondy, které v pravidelných intervalech vyplácejí výnosy (dividendy). Tuto podobu mívají zejména fondy, které investují převážně do bankovních vkladů a dluhopisů.
 • Růstové fondy, které výnosy nevyplácejí, ale reinvestují. Podílník může výnos realizovat kdykoliv prodejem podílových listů. V České republice patří do této kategorie většina fondů, zejména rizikovější a dynamičtější akciové a balancované fondy.

Podílové fondy lze členit také podle regionálního hlediska, např. na fondy české, evropské nebo globální.

Poplatky a náklady

Chcete-li investovat do otevřených podílových fondů, nezapomeňte, že budete muset uhradit i některé poplatky s touto investicí spojené. Informace o všech poplatcích a případných dalších nákladech naleznete ve statutu fondu a ještě před investicí byste se s nimi měli seznámit.

Všechny fondy účtují poplatky za správu (management fee), což je roční odměna investiční společnosti za správu portfolia fondu. Tento poplatek se účtuje postupně v pravidelných intervalech a promítá se do kursu podílového listu. Naproti tomu vstupní (prodejní) a výstupní poplatky, které se účtují při nákupu nebo při zpětném prodeji (odkupu) podílových listů, jsou jednorázové. Ročnímu poplatku za správu by přitom investoři měli věnovat více pozornosti než výši vstupních nebo výstupních poplatků. Je totiž trvalý a s růstem fondu se zvyšuje.

Podílové fondy jsou také povinny zveřejňovat ukazatel celkové nákladovosti podílového fondu (TER). Jedná se o poměr celkových provozních nákladů podílového fondu k průměrné měsíční hodnotě vlastního kapitálu podílového fondu.

Jaký podílový fond vybrat?

Než se rozhodnete pro určitý typ podílového fondu, měli byste si ujasnit svoji investiční strategii a pokusit se nalézt odpověď na následující otázky:

skoleni_4_3

 1. Jaký je cíl vaší investice?
 2. Na jak dlouho budete investovat?
 3. Jak velké riziko jste ochotni podstoupit?

Před investicí do konkrétního otevřeného podílového fondu byste si měli položit těchto 10 otázek:

 • Jaké riziko jste ochotni podstoupit?
 • Nebudu potřebovat investované peníze v případě nečekané události?
 • Do jakých cenných papírů fond investuje?
 • Jaké jsou cíle podílového fondu?
 • Jak dlouho si ponechám podílové listy?
 • Jak často budu dostávat informace o výkonu fondu?
 • Kdy a jak jsou rozdělovány výnosy fondu?
 • Jaký je kapitál fondu?
 • Jaké poplatky jsou s investicí spojené?
 • Jaká je historie investiční společnosti?
Zdroj: www.dolceta.eu

Kde je možné podílové fondy koupit?

Rozhodli jste se, že do toho půjdete? Pak byste ale měli vědět, kam pro podílové fondy zajít. Možností máte několik:

 • nákup přímo u správce fondu,
 • v bance,
 • u investičního zprostředkovatele,
 • u obchodníka s cennými papíry.

Anketa

Investujete do podílových fondů?

Autor článku

Kolektiv redaktorů serveru Měšec.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).