Hlavní navigace

Co a kde obchodovat: Obchodní instrumenty, burzy a trhy

Finančník.cz

Zatímco některé principy se v oblasti investování nemění, burzy a trhy prošly obrovskými změnami. Jak se v nich zorientovat?

Doba čtení: 11 minut

Sdílet

Zatímco některé obchodní principy a známé obchodní techniky traderů se v čase příliš nemění, burzy a trhy jako takové prošly v posledních letech obrovskými proměnami. 

Jak se zorientovat?

Příčinou těchto změn je především internet. Díky internetu má dnes prakticky kdokoliv možnost obchodovat na burzách v Chicagu, New Yorku, Singapuru a na dalších desítkách burz. Spolu s globalizací a zaváděním elektronických trhů, namísto starých a pomalu dosluhujících pitových trhů, vzniklo také velké množství dostupných obchodních instrumentů. 

Nabídka obchodních instrumentů některých burz je skutečně obrovská. Např. na burze skupiny CME Group, která sdružuje dříve samostatné burzy CME, CBOT, NYMEX, COMEX, lze pohodlně elektronicky obchodovat komodity, které byly dříve dostupné jen na parketech zmíněných burz, ale také nové exotičtější deriváty a dokonce lze spekulovat i na vývoj počasí.

Burzy jako je CME Group, ICE (IntercontinentalExchange) nebo evropský EUREX se zaměřují především na obchodování komoditních futures kontraktů a opcí. Pokud byste se chtěli věnovat obchodování amerických akciových titulů, pak pravděpodobně zamíříte na burzu NYSE (New York Stock Exchange) resp. Euronext, sdružující několik akciových burz.

Pro nováčka v oblasti tradingu je v začátcích velice těžké se v nepřeberném množství obchodních instrumentů zorientovat. Jaké instrumenty lze na těchto burzách obchodovat? Jaké si má začínající obchodník vybrat? Začneme tedy pěkně popořádku.

Futures

V rámci našeho seriálu se budeme věnovat především obchodování komoditních futures kontraktů, kterému se věnují i autoři tohoto seriálu. V některém z dalších dílů si také vysvětlíme, v čem je obchodování futures kontraktů zajímavé a proč jsou tyto produkty mezi tradery tak oblíbené. Čtěte také: Obchodujeme s finančními deriváty: Co jsou forward a futures?

Pokud hovoříme o obchodování futures, hovoříme vlastně o obchodování komodit. Komoditní futures kontrakty nejsou ve světě obchodu žádnou novinkou. Tento instrument brzy oslaví téměř 300 let své existence. První futures kontrakty byly používány pravděpodobně v Japonsku. V dnešní době využívají futures kontrakty nejenom farmáři a spekulanti, ale též velcí odběratelé, kteří se pomocí těchto kontraktů jistí proti nepříznivému vývoji ceny dané komodity v budoucnosti (tzv. hedging). Každý futures kontrakt má svá specifika, mezi něž patří především to, ke kterému aktivu se vztahuje (např. kukuřice, index S&P 500), typ vyrovnání kontraktu (fyzická dodávka, finanční vyrovnání), množství (např. 127 tun kukuřice), měnu a především pak termín dodání neboli kontraktní měsíc.

On-line škola tradingu na serveru Měšec.cz

Server Měšec.cz vám přináší kompletní, sofistikované a vysoce praktické on-line kurzy obchodování na burze pro úplné nováčky a začátečníky, koncipované jako Finančníkovu on-line školu tradingu.

Pokud si tedy například výrobce potravin potřebuje v létě pojistit cenu pšenice, kterou plánuje nakoupit v zimě, může si koupit futures kontrakt o odpovídajícím objemu s dodáním například v prosinci. Pokud by došlo z jakéhokoliv důvodu k nepříznivému růstu ceny pšenice ve světě, výrobce neutrpí žádnou ztrátu, protože nákupní cenu suroviny má již fixně danou přes dříve nakoupený futures kontrakt. Podobná situace platí pro farmáře, který investoval do setby. Klesající výkupní cena pšenice by jej mohla dostat do celkové ztráty, proto se může pojistit prodejem futures kontraktů, čímž si dopředu zajistí cenu, za kterou v budoucnu svoji produkci prodá.

U prodejů futures kontraktů se na chvíli zastavme. Častý dotaz začátečníků zní: „Jak mohu prodat něco, co ani nevlastním?“ Pointa je v tom, že vy neprodáváte samotnou komoditu, ale ve své podstatě vytváříte takzvaným prodejem nakrátko (short selling, nebo také „krátká pozice“) pouze závazek vyplývající ze samotného kontraktu tj. dodání podkladového aktiva. V praxi se běžný spekulant do této situace však nikdy nedostane, neboť broker obvykle pozici uzavře. V krajním případě od vás burza za určitý poplatek závazek převezme.

Anketa

Investujete pravidelně?

U futures kontraktů je podstatných několik věcí. Vždy se obchodují v rámci regulovaného a transparentního prostředí skutečných veřejných burz. Kupující nebo prodávající neví, kdo tvoří protistranu obchodu. Může to být váš soused a může to být také trader z Goldman Sachs. Ve futures trzích je vždy stejný počet nakupujících a prodávajících a jedná se tzv. o trh s nulovým součtem, což znamená, že součet zisků mínus součet ztrát se v rámci systému burzy rovná nule. Futures kontrakty jsou zajímavé především proto, že jsou obchodovány s pákovým efektem a nejsou na ně uplatňována omezení jako např. pro obchodování akcií. Obchodník tedy může kontrakty libovolně jak nakupovat, tak prodávat.

CFDs

CFDs (Contracts for Difference) zažívají v posledních letech také velký boom. Tyto nástroje mají za úkol obvykle kopírovat futures kontrakty, akcie atd. obchodované na regulérních burzách. Obvykle jsou také obchodovány s pákovým efektem. Na rozdíl od futures trhů jsou však doménou brokerů, kteří zároveň působí jako tzv. tvůrci trhu. Tito brokeři často tvoří protistranu vašich obchodů, což v praxi znamená, že vaše případná ztráta je jejich zisk. Takoví brokeři vidí umístění vašich ochranných stop-loss příkazů, profit-targetů apod. V traderské komunitě se zažilo pořekadlo: „CFDs broker vám vidí do karet“. Coby mimo burzovní produkt tak mají CFDs svá specifika a velmi záleží na tom, přes kterého brokera se obchodují. Sami dáváme přednost transparentním a centralizovaným burzovním produktům, a z tohoto důvodu se již CFDs instrumenty zabývat v tomto seriálu nebudeme. Čtěte také: Co je investiční instrument Contract For Difference?

Forex 

Další z dnes velmi rozšířených trhů, pro které platí prakticky totéž, co pro CFDs. Jedná se o měnový trh, avšak opět mimoburzovní. Trh nemá tedy (na rozdíl od futures nebo akcií) svou centralizovanou burzu, což opět přináší určité specifické zákonitosti, pro které může být pro řadu začínajících traderů podstatně náročnější na forex trzích dlouhodobě uspět. Jak CFDs, tak Forex trhy, jsou dnes populární především díky zdánlivé možnosti obchodovat tyto trhy „zadarmo“. To však většinou není tak úplně pravda, protože skrytý náklad se vyskytuje v takzvaném rozdílu mezi BID a ASK (nákupní a prodejní ceny), který u těchto produktů může být nezřídka tak velký, že ve finále je pak daný trh i stonásobně dražší než futures nebo akciové trhy. Forex je tedy coby mimoburzovní trh velmi specifický, a jelikož se v našem seriálu chceme zaměřovat na burzovní finanční produkty, nebudeme se jeho zákonitostmi v tomto seriálu blíže zabývat. Čtěte také: Jak začít obchodovat na forexu?

Akcie

Akcie jsou oblíbeným nástrojem velkého množství obchodníků. Jsou vhodné jak pro dlouhé poziční obchody, tak pro intradenní obchodování. Na burzách je k dispozici skutečně široký výběr z akciových titulů od velkých společností až po ty nejmenší, které jsou kótované na burze. Obchodování akcií může mít oproti futures trhům svá specifika. Pohyby akcií do značné míry ovlivňuje výkonnost firem, které akcie reprezentují. Často se proto v těchto trzích objevují rychlé volatilní pohyby vycházející z fundamentálních událostí.

Brokeři účtují obvykle poplatky za zobchodování jedné akcie. Výše těchto poplatků se liší brokera od brokera, ale pro americké akciové trhy výše poplatků začíná na částkách okolo 0,005 dolarů za akcii. Čtěte také: Do čeho investovat v roce 2013?

V dnešní době je také možné většinu amerických akciových trhů obchodovat na obě strany tj. nakupovat i prodávat. Vždy ale záleží na konkrétním brokerovi a na tom, jak má nastaveny podmínky pro tyto situace.

Některým obchodníkům akcie nevyhovují především z důvodu žádného nebo minimálního pákového efektu. Navíc v případě intradenního obchodování amerických titulů je nutnost disponovat kapitálem ve výši alespoň 25 000 dolarů.

Obchodovat akcie je samozřejmě možné i u nás v České republice. Pokud však upřednostňujete opravdu široký výběr akciových titulů s vysokou likviditou, pak jsou americké trhy pro vás pravděpodobně zajímavější volbou.

ETFs

ETFs (Exchange Traded Funds) jsou fondy obchodované na burze. Obchodníci mohou tyto fondy obchodovat prostřednictvím akcií stejně jako je tomu u klasických firem. ETFs se zaměřují vždy na určitou skupinu – širší nebo užší část trhu. Mohou to být např. komodity, měny, akciové indexy a jiné. Díky ETFs můžete obchodovat např. komodity, které byste si jinak nemohli dovolit obchodovat právě kvůli nedostatečnému kapitálu. Bohužel se na intradenní obchodování ETFs vztahuje stejné omezení jako na americké akciové tituly, tj. obchodník musí disponovat kapitálem ve výši alespoň 25 000 dolarů.

Výběr trhu

Určitě vás nyní napadá otázka, podle čeho vybírat vhodný trh a zdali se trhy něčím odlišují. Každý obchodník by při výběru trhu měl brát do úvahy kromě charakteru trhu také údaje o likviditě a volatilitě. Charakter trhu je specifická záležitost. Měnové trhy mají často odlišný charakter oproti např. akciovým indexům, které mají zase jiný charakter oproti klasickým komoditám. Výběr trhu podle charakteru je čistě záležitost osobních preferencí. Daleko důležitějšími kritérii jsou právě likvidita a volatilita.

Likvidita

Likvidní trh je takový, ve kterém se čile obchoduje. Jeden konkrétní obchod nemá příliš vliv na změnu ceny. V dostatečně likvidním trhu nemá obchodník obvykle problém pozici kdykoliv během obchodních hodin otevřít nebo uzavřít a současně také pracovat s různou velikostí pozice. Ve vysoce likvidních trzích jako je e-mini S&P 500 (futures kontrakt na jeden z nejznámějších akciových indexů) se denně zobchoduje i přes milion kontraktů. V málo likvidních trzích může být za den zobchodováno např. jen několik kontraktů. Takovým trhům by se měl méně zkušený obchodník raději vyhýbat, protože v případě, že nastane prudký pohyb, nebude mít možnost pozici včas uzavřít. Likviditu lze u produktů obchodovaných na burze vyjádřit údajem o objemu obchodů (Volume). Tento údaj poskytují jednotlivé burzy ve svých reportech a je také běžně dostupný ve většině obchodních platforem, viz následující ukázka.

Ukázka ukazatele likvidity v trhu e-mini Russell 2000 (futures na akciový index) zobrazeného pod cenovým grafem. Každá úsečka v tomto případě reprezentuje cenový vývoj na trhu v intervalu 3 minut. Černá šipka znázorňuje bod nárůstu objemu obchodů po otevření burzy ICE v 15:30 českého času. Objem zobchodovaných kontraktů mírně přesáhl hodnotu 500, což znamená, že na daném cenovém úseku bylo během 3 minut zobchodování přes 500 kontraktů. Pokud byste chtěli tedy např. prodat 10 kontraktů v tomto časovém úseku, patrně by nebyl problém nalézt pro váš obchod nakupující protistranu.

V případě málo likvidních trhů se vám může stát, že budete mít problém otevírat a uzavírat obchody, budete dostávat znevýhodněné ceny apod. Vždy tedy hledejte takový trh, který je dostatečně likvidní a bude vyhovovat vašemu obchodnímu stylu.

Volatilita

Volatilita je faktor udávající jak živý a rychlý trh je. Volatilitu trhu poznáte velmi rychle z cenového grafu. Např. průměrný rozsah úsečky na denním cenovém grafu pšenice je okolo 700 dolarů. Naproti tomu běžná denní cenová úsečka na trhu s ropou dosahuje hodnot kolem 3000 dolarů. Trh s ropou je tedy oproti pšenici daleko více volatilní. Ve volatilnějších trzích můžete více vydělat, ale současně také více ztratit. Obchodníci s menšími účty by měli vyhledávat trhy méně volatilní tj. takové, které jim umožní riskovat pouze malou část svého kapitálu.

Ukázka denní volatility na trhu pšenice obchodované na burze CME. Graf zobrazuje černou linku symbolizující měřítko 2000 dolarů. Můžete si tak snadno udělat představu o volatilitě daného trhu.

Volatilita i likvidita se v čase neustále mění a každý obchodník by měl tyto informace bedlivě sledovat.

Zajímavé trhy

Na závěr ještě připojujeme výčet zajímavých trhů a odkazy na stránky jednotlivých burz, abychom vám, jakožto začínajícímu obchodníkovi, usnadnili výběr vhodného trhu. Všechny uvedené trhy jsou dostatečně likvidní i pro intradenní obchodování a všechny, až na trh e-mini Russell 2000, jsou obchodovány na burze CME. Trh e-mini Russell 2000 je obchodován na burze ICE. Po zbytek seriálu už se budeme věnovat především futures trhům, na které se specializují i autoři tohoto seriálu.

Zemědělské komodity

Mezi zajímavé komoditní trhy určitě patří:

 • Kukuřice – označení kontraktu: ZC, průměrná denní likvidita: 100 000 kontraktů, průměrná denní volatilita: 1500 dolarů
 • Pšenice – označení kontraktu: ZW, průměrná denní likvidita: 50 000 kontraktů, průměrná denní volatilita: 1000 dolarů 
 • Sójové boby – označení kontraktu: ZS, průměrná denní likvidita: 100 000 kontraktů, průměrná denní volatilita: 1500 dolarů
 • Vepřové půlky – označení kontraktu: HE, průměrná denní likvidita: 20 000 kontraktů, průměrná denní volatilita: 400 dolarů

Energie

Z energií patří mezi zajímavé trhy:

 • Ropa – označení kontraktu: CL, průměrná denní likvidita: 150 000 kontraktů, průměrná denní volatilita: 1500 dolar
 • Plyn – označení kontraktu: NG, průměrná denní likvidita: 80 000 kontraktů, průměrná denní volatilita: 1000 dolarů
 • Topný olej – označení kontraktu: HO, průměrná denní likvidita: 50 000 kontraktů, průměrná denní volatilita: 2000 dolarů

Indexy

Akciové indexy jsou rozhodně jedny z neoblíbenějších trhů. Následující trhy jsou díky vysoké likviditě doporučovány pro intradenní obchodování:

 • E-mini S&P 500 – označení kontraktu: ES, průměrná denní likvidita: 1 500 000 kontraktů, průměrná denní volatilita: 800 dolarů
 • E-mini Dow – označení kontraktu: YM, průměrná denní likvidita: 100 000 kontraktů, průměrná denní volatilita: 500 dolarů
 • E-mini Russell 2000 (burza ICE) – označení kontraktu: TF, průměrná denní likvidita: 100 000 kontraktů, průměrná denní volatilita: 2000 dolarů
 • E-mini NASDAQ-100 – označení kontraktu: NQ, průměrná denní likvidita: 250 000 kontraktů, průměrná denní volatilita: 800 dolarů

Měny

Pokud se zajímáte o měny, pak určitě stojí za pozornost tyto futures trhy:

 • EUR/USD – označení kontraktu: 6E, průměrná denní likvidita: 250 000 kontraktů, průměrná denní volatilita: 1000 dolarů
 • GBP/USD – označení kontraktu: 6B, průměrná denní likvidita: 100 000 kontraktů, průměrná denní volatilita: 400 dolarů
 • JPY/USD – označení kontraktu: 6J, průměrná denní likvidita: 150 000 kontraktů, průměrná denní volatilita: 1000 dolarů

Samozřejmě měny lze obchodovat i skrze forexové trhy, jak už bylo zmíněno. Nicméně, jak už jsme také vysvětlili, jedná se o necentralizovaný trh se specifickými záležitostmi, proto obchodování futures měnových trhů považujeme sami za vhodnější variantu. Vše je ale samozřejmě otázkou individuální preference každého obchodníka.

Ostatní trhy

Za zmínku stojí také např. trh Eurodollar s označením GE (nejedná se o měnový pár) a americké dluhopisové trhy. Z trhů s kovy pak zlato (GC) a stříbro (SI) a nesmíme zapomenout také na trhy obchodované na evropské burze Eurex. Především pak DAX resp. FDAX (futures trh) a německé dluhopisy Euro Bund (FGBL).

Burzy

CME Group – www.cmegroup.com – komodity, opce

ICE (IntercontinentalExchange) – www.theice.com/homepage.jhtml – komodity, opce

EUREX – www.eurexchange.com – komodity, opce

NYSE (Euronext) – nyse.nyx.com – akcie, dluhopisy, ETFs 

V příštím díle si povíme, kolik stojí trading.