Hlavní navigace

ČNB vyhlásila válku šmejdům ve směnárnách

19. 8. 2014
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Nepoctiví směnárníci mohli turisty připravit prostřednictvím nevýhodného kurzu o významné finanční prostředky. Co dělá ČNB, aby jim zamezila?

Praha je, alespoň podle názoru autora, jedno z nejkrásnějších měst Evropy (ne-li nejkrásnější). Návštěvnost tohoto města podle statistik také v posledních letech mírně roste. Bohužel Praha skrývá spoustu nepříjemných překvapení, a turisté tak musí při své návštěvě být maximálně obezřetní. Očekávat totiž od druhé strany slušnost bohužel nestačí. 

Kromě mediálně propíraných taxikářů, kteří jezdili za ceny vyšší, než které měli uvedené ve svých cenících, či používali takzvané „turbo“, se kterým zvyšovali cenu jízdy, jsou také nepříjemným překvapením některé směnárny v Praze.

Víte, že?

Příjmy ze zahraničního cestovního ruchu realizované prostřednictvím směnáren dosáhly přibližně 46 miliard Kč, zatímco výdaje „jen“ 26 miliard?

Autor sám byl před několika lety svědkem, jak klientka jedné směnárny v centru Prahy nebyla spokojená s částkou, kterou od pracovnice směnárny obdržela. Chtěla zrušit transakci, pracovnice směnárny to však neumožnila. Žena poté křičela přes okno, vyhrkly ji slzy, bohužel jí to nebylo nic platné. O své peníze přišla při značně nevýhodném až nekalém kurzu. Obdobnou zkušenost měl také šéfredaktor našeho serveru. Čtěte více: Legální krádeže pražských směnáren, euro za 17 Kč, dolar za 12 Kč. Welcome to Prague

Existenci „směnárenských šmejdů“ přiznává také Česká národní banka. Přístup směnáren ke klientům není v řadě zjištěných případů seriózní. ČNB čelí situaci nejen důslednějším dohledem a četnějšími kontrolami, ale podporuje i samoregulační snahy směnáren. Nezapomínáme ani na informování veřejnosti a posilování finanční gramotnosti, uvedl člen bankovní rady Jiří Rusnok, který jako problematické například spatřuje to, že kurz při výměně větší částky (např. 1000 euro) je uveden přednostně a mnohem zřetelněji než kurz při směně nižší částky. Dále jako problém vidíme také to, že je při směně peněz nutné zaplatit výrazný poplatek, který je ve výši 10 až 20 %, a výrazně snižuje reálný kurz, dodal Rusnok.

Problému se ale také věnuje vedení města. Oceňujeme, že se ČNB věnuje problému, který je z hlediska pověsti a turistického ruchu citlivý i pro hlavní město. Jsme připraveni s ČNB spolupracovat na všech racionálních opatřeních a zvažujeme i vlastní aktivity, například mobilní aplikace nebo jiné možnosti, jak poskytnout uživatelům směnáren větší jistotu a garanci poctivosti, uvedl primátor hl. m. Prahy Tomáš Hudeček. Pan primátor Hudeček jako vhodné řešení problémů pokládá vytvoření mobilní aplikace, kde by byly označeny jednotlivé směnárny a lidé by k nim mohli psát reference. Daňové poplatníky by takový projekt údajně vyšel do 200 000 Kč.

Jak se provádí dohled?

ČNB provádí dohled 2 způsoby. Buď směnárny kontroluje přímo na místě, nebo provádí dohled na dálku. Při kontrolách na místě:

 • ČNB ověřuje, zda kontrolovaná osoba zabezpečila, že její zaměstnanci jsou držiteli osvědčení o absolvování odborného kurzu o rozpoznávání bankovek a mincí podezřelých z padělání nebo pozměňování, vydaného ČNB.
 • Kontroly na místě se provádějí nejen u držitelů povolení k činnosti směnárníka, nýbrž i u osob v dané oblasti neoprávněně podnikajících.
 • Kontroly jsou prováděny jednak podle plánu kontrol, jednak jako kontroly mimořádné.
 • ČNB má zastoupení v jednotlivých regionech, díky čemuž je výkon kontrol na místě rozdělen rovnoměrně a pokrývá území celé republiky.
 • Jsou-li zjištěna porušení příslušných právních předpisů, kontrolovaná osoba je vyzvána k jejich odstranění, popř. je s ní zahájeno správní řízení o sankci, a sice v závislosti na závažnosti zjištěných porušení.

Při dohledu na dálku ČNB sleduje plnění informačních povinností či šetří jednotlivé stížnosti.

Zdroj: ČNB

Stížností přibývá, kontroly jsou nutné

ČNB provádí důkladné kontroly, důvodem k nim je také rostoucí počet stížností. Zatímco v prvním pololetí roku 2013 jich bylo 43, ve stejném období roku 2014 jich bylo 45. Ještě horší statistiky jsou ze 2. čtvrtletí, kdy stížností bylo 45 v roce 2013, letos je jich dokonce 53. Kontroly na místě jsou vykonávány jednak prostřednictvím inspektorů ústředí ČNB, jednak prostřednictvím inspektorů územních pracovišť a poboček ČNB, uvádí Rusnok.

ROK POČET UKONČENÝCH KONTROL
2011 178
2012 155
2013 174

Zdroj: Tisková zpráva ČNB

Jaké jsou nejčastější nedostatky?

 • Nedostatky v oblasti informování klientů o směnných kurzech a úplatě za službu.
 • Neplnění povinnosti absolvování odborného kurzu o rozpoznávání bankovek a mincí podezřelých z padělání nebo pozměňování.
 • Nedostatky v oblasti plnění informační povinnosti vůči ČNB (informace o objemu směnárenských obchodů).
 • Neoznamování změn podstatných údajů uvedených v žádosti o udělení povolení či směnárenských provozoven.
 • Neproškolení zaměstnanců.
 • Chybějící či neúplná identifikace a kontrola klienta.
 • Nedostatky v systému vnitřních zásad.

Zdroj: ČNB

Počet pokut roste, jejich výše se ale snižuje

Počet pokut směnárníkům roste, na druhé straně jejich výše výrazně klesla. Zatímco v roce 2011 byly uděleny pokuty v objemu 3 411 000 Kč, v roce 2013 už byly jen ve výši 916 000 Kč . Nejvyšší pokuty byly uděleny za nesdělování výše protihodnoty před ukončením směnárenské transakce, a to především u pražských směnáren, uvádí Rusnok. Připomíná také, že ČNB nemá pravomoc rozhodovat o odškodnění pro klienty, kteří se se svými nároky musí obrátit na soud.

ROK POČET POKUT CELKOVÁ VÝŠE POKUT
2011 72 3 411 000 Kč
2012 67 1 654 000 Kč
2013 81 916 000 Kč

Zdroj: ČNB

Co chystá ČNB na nepoctivé směnárníky?

ČNB dále chce využít současné legislativy a posílit kontroly především k možné zaměnitelnosti kurzovního lístku s výhodnějšími směnnými podmínkami nebo podporovat samoregulační snahy majitelů směnáren. Nejlepší by bylo, kdyby vznikla asociace, a poté také etický kodex, který by nekalé jednání směnárníků odsoudil. ČNB chce ale také vzdělávat turisty (možné budoucí klienty směnáren) – například propagací desatera pro klienty směnáren.

Nejlepším způsobem, jak se vyhnout poplatkům, je před uzavřením transakce se informovat, kolik peněz obdržíte za danou částku a následně si kalkulačkou, například na mobilu, vypočítat reálný kurz. Autor se zatím nesetkal s jednáním, kdy by obdržel jinou částku, než mu byla při směně oznámena – takový postup by se také dal označit jako podvod.

Máte negativní zkušenosti se směnou peněz ve směnárnách?

Autor článku

Nejčastěji se věnuje tématům z oblasti investování, financí a makroekonomie.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).