Hlavní navigace

Chystáte se investovat? Poznejte blíže možnosti peněžního trhu

13. 10. 2017
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Tato oblast nabízí individuálním investorům sice menší výnosy, které jdou však ruku v ruce s nízkým podstupovaným rizikem, ale i tak by měla být součástí našeho portfolia.

Je pravděpodobné, že jste již slyšeli termín peněžní trh, ale dokážete si přesně představit, co se pod tímto pojmem skrývá? Jedná se o organizovaný trh (je to vlastně určitá podkategorie finančního trhu jako celku, pod který spadá také trh kapitálový), na kterém si účastníci mohou navzájem půjčovat velké objemy finančních prostředků se splatností do jednoho roku. Zatímco pro podniky, banky, vlády a další velké instituce je peněžní trh extrémně efektivní arénou pro získání či zapůjčení zdrojů, tak i pro jednotlivce poskytuje tento trh důležitou službu, pokud chtějí investovat menší částky a zároveň se těšit z přítomnosti velké likvidity a bezpečnosti, která je všude dokola. V tomto článku se podíváme na některé z nejoblíbenějších druhů nástrojů peněžního trhu a na výhody, které přinášejí individuálním investorům.

Cíle peněžního trhu

Jednotlivci budou investovat na peněžním trhu v podstatě ze stejného důvodu jako si podniky a vlády mezi sebou půjčují peníze: někdy se potřeba finančních prostředků neshoduje se skutečností, že je aktuálně mají. Pokud třeba zjistíte, že máte určitou částku peněz, kterou ihned nepotřebujete například na splacení dluhu, tak můžete tyto zdroje dočasně investovat, dokud je nebudete potřebovat zpět pro nějakou dlouhodobější investici nebo nákup. Pokud se rozhodnete tyto prostředky držet v hotovosti, tak se vám objeví náklady ušlé příležitosti v podobě úroků, které byste mohli získat, pokud byste tyto zdroje zainvestovali. Pokud zainvestujete peníze na peněžním trhu, můžete si tento úrok snadno a rychle zajistit.

Hlavní atributy, které přimějí investora k výběru krátkodobých instrumentů peněžního trhu, jsou vyšší bezpečnost a likvidita. Nástroje peněžního trhu mají splatnosti v rozmezí od jednoho dne až po jeden rok, ale nejvíce z nich je do tří měsíců v rámci splatnosti. Protože jsou tyto investice spojené s masivními a aktivně obchodovanými sekundárními trhy, tak je téměř vždy můžete prodat před splatností, i když často za cenu v podobě neobdržení příslušného úroku, který byste získali, pokud byste je drželi až do jejich splatnosti. Sekundární peněžní trh nemá centralizovanou lokaci, takže je dostupný jinými než fyzickými formami. Většina individuálních investorů participuje na tomto trhu s asistencí a zkušeností nějakého finančního poradce nebo bankovní instituce.

Druhy instrumentů peněžního trhu

Velké množství finančních instrumentů bylo vytvořeno pro účely krátkodobých půjček a výpůjček. Mnoho z těchto instrumentů peněžního trhu jsou poměrně specializované a jsou obchodovány obvykle těmi subjekty, které mají důvěrnou znalost peněžního trhu, což jsou třeba banky nebo velké finanční instituce. Některými příklady těchto specializovaných nástrojů jsou depozitní certifikáty, eurodolary, repo obchody, akcie v nástrojích peněžního trhu, futures kontrakty nebo swapy. Kromě těchto specializovaných nástrojů peněžního trhu je další možností pro individuální investory využití podílových fondů peněžního trhu, pokladniční poukázky, komerční papíry nebo bankovní akcepty. Dále se blíže podíváme na podílové fondy peněžního trhu a pokladniční poukázky, kterou budou běžným investorům asi nejpřístupnější svou povahou a také nejpřijatelnější v rámci investičního rozhodování.

Podílové fondy peněžního trhu

Podílové fondy peněžního trhu jsou nejpřístupnější jednotlivcům. Tyto fondy jsou nabízeny vybranými společnostmi, které prodávají své podílové listy individuálním, korporátním a institucionálním investorům. Cílem těchto fondů je zpravidla překonání výnosů z depozitních bankovních produktů. Lze si pod nimi představit i do jisté míry bezpečný přístav, do kterého investoři krátkodobě zaparkují své volné finanční prostředky. Vzhledem k povaze těchto fondů se jedná o možnost, jak podstupovat velmi nízké riziko, s čímž jde samozřejmě ruku v ruce také skutečnost, že nelze očekávat nějaké velké výnosy plynoucí z této oblasti.

Pokladniční poukázky

Pokladniční poukázky jsou emitované vládami jednotlivých států za účelem získání zdrojů pro své vlastní potřeby třeba v oblasti investic či financování předchozích dluhů. Pokladniční poukázky se prodávají prostřednictvím obchodního systému velkým investorům a institucím, které je pak nabízejí svým klientům včetně těch individuálních. Tyto instrumenty se dají zpravidla koupit za menší cenu, než je jejich nominální hodnota (face value). A když se dostanou k datu splatnosti, investor získá nominální hodnotu v plné výši. Výnosem je tak rozdíl mezi nákupní cenou a cenou, kterou získáte k datu splatnosti. Pokud si tedy třeba nakoupíte v rámci níže uvedeného fiktivního příkladu pouze jednu jedinou pokladniční poukázku s nominální hodnotou 10 000 Kč za 9900 Kč na úplném začátku, tak bude váš hrubý výnos za vybrané časové období do jednoho roku přesně 100 Kč.

Rada na závěr

Když si individuální investor buduje investiční portfolio složené z různých investičních instrumentů, tak si obvykle vyčlení určitou část vlastních finančních prostředků do nejbezpečnějšího a nejlikvidnějšího nástroje, kterým jsou (pro někoho možná překvapivě) peníze. Tato hotovostní složka může být začleněna do čistě likvidních zdrojů, takže může být uložena třeba na spořícím či běžném účtu u nějaké banky. Investoři ale raději umístí tyto hotovostní prostředky do nástrojů peněžního trhu, které nabídnou větší výnos, i když stále zachovávají bezpečnost a likviditu jako v případě čisté hotovosti. Mnoho nástrojů peněžního trhu je dostupných i pro běžné individuální investory, ale nejvíce se asi využívají dobře diverzifikované podílové fondy peněžního trhu. Pokud by ale investoři chtěli investovat aktivně, protože podílové fondy se přeci jen řadí do oblasti investování v rámci kolektivního schématu, kdy necháváme podílový fond (respektive jeho portfolio manažery), aby si hrál s našimi penězi, tak jsou jednou z možností třeba již zmíněné pokladniční poukázky.

Inspirace pro překlad originálního článku od Jasona Van Bergena nalezena na webu Investopedia.com.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor se zajímá o témata spojená s kapitálovými trhy.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).