Hlavní navigace

Chodci vs. řidiči. Pokuty, body i soudy mají chránit hlavně chodce

Autor: Isifa
Jiří Lojda

Dopravní nehoda má pro chodce většinou vážné následky, ale vzápětí se pozornost vždy obrátí na řidiče. Soudy chodce chrání, a to nemusí jít zrovna po chodníku.

Doba čtení: 5 minut

Ne všechny přestupky jsou bodované. Úřady sledují s pomocí trestných bodů pouze ty nejzávažnější přestupky v silničním provozu. Silniční zákon umožňuje udělit body dokonce ve třech případech, v nichž byl omezen nebo ohrožen chodec. Kromě bodů pak řidičům za přestupky proti chodcům hrozí pokuta v blokovém řízení do 2500 Kč a ve správním řízení od 2500 Kč do 5000 Kč.

Nezastavení před přechodem pro chodce (3 body)

O nejméně závažný z těchto přestupků jde v případech, kdy řidič nezastaví vozidlo před přechodem pro chodce tehdy, kdy je povinen tak učinit. Přechod pro chodce definuje silniční zákon ve svém druhém paragrafu jako místo na pozemní komunikaci, které je vyznačené příslušnou dopravní značkou a je určené k přecházení chodců. Ve stejném paragrafu pak najdeme i vymezení toho, kdo je chodec.

Chodcem je podle tohoto ustanovení rovněž osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, invalidní vozík, pohybuje se na kolečkových bruslích, lyžích nebo na vozíku pro invalidy, případně vede jízdní kolo, motocykl o objemu válců do 50 cm3 nebo psa. Chodcem je rovněž osoba, která tlačí nebo táhne ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 60 cm. Vzhledem k tomu, že nikdo z nás nemá asi tuto míru tak přesně v oku, bude asi na místě zastavit chodci s vozíkem vždy.

Řidič motorového vozidla, který se chce vyhnout případnému bodovému postihu, pak musí před přechodem pro chodce zastavit v případech, kdy je povinen tak učinit – tyto případy najdeme v § 5 odst. 2 písm. f) Silničního zákona. Řidič podle tohoto ustanovení nesmí omezit nebo ohrozit chodce, kteří přecházejí pozemní komunikaci, nebo se ji přejít zjevně chystají. Pokud je to nutné, je dokonce povinen zastavit vozidlo před přechodem pro chodce. Bohužel, je to v tomto případě dost o cviku.  

Ohrožení a „obtěžování“ chodce na přechodu (4 body)

Vozidlo tedy nemusíte zastavovat, pokud chodce neohrozíte nebo neomezíte, tedy ne nutně vždy. Pokud by se k tomu ovšem schylovalo, musíte zastavit vozidlo, což znamená přerušit jízdu. V případě, že byste chodce na přechodu ohrozili nebo mu neumožnili bezpečné a nerušené přejití vozovky, mohou vám být uděleny už body čtyři. Tento přestupek tedy spáchá rovněž řidič, který se na přechod „tlačí“ nebo projíždí těsně za přecházejícími chodci. 

Další případy ohrožení chodce (5 bodů)

Dojde-li k ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci při odbočování s vozidlem na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání, hrozí řidiči už dokonce pět bodů. Tuto skutkovou podstatu ovšem naplní ten, kdo chodce ve výše zmíněných případech ohrozí, tedy uvede ho v nebezpečí. Pokud jej však řidič pouze omezí, tedy bude chodci pouze překážet, body mu nehrozí. Jsou zkrátka případy, kdy nelze např. na pozemní komunikaci vjet, aniž by došlo k omezení chodců – ti to tedy musí respektovat.  

Z trestní judikatury

I když je tento seriál zaměřen na bodový systém a tedy především na přestupky řidičů, nekončí bohužel někdy celá věc udělenými body a pokutou. V trestní věci s přidělenou spisovou značkou 5 Tdo 9/2012 se Nejvyšší soud (dále NS) zabýval případem, v němž řidička projížděla za snížené viditelnosti, za mokra a na přímém, přehledném úseku obcí.

V blízkosti autobusové zastávky se před ní jedoucí vozidlo těsně vyhnulo chodci, který stál u podélné dělící čáry. Řidička již zareagovat nestačila a chodce srazila, ten bohužel zraněním podlehl.  Řidička se dovolávala mimo jiné zavinění chodce, který podle jejího názoru porušil své povinnosti stanovené mu § 54 odst. 2 Silničního zákona. Nejvyšší soud se však ztotožnil s názorem soudu nižší instance a připustil, že poškozený sice celou událost spoluzavinil, nicméně jednání řidičky bylo jednou z příčin celé události, tedy jednáním, bez něhož by škodlivý následek nenastal. Spoluzavinění poškozeného pak bylo podstatným způsobem zohledněno v trestní sazbě. Nejvyšší soud pak uzavřel, že: Jestliže obviněná projížděla za snížené viditelnosti a zhoršeného počasí v koloně vozidel obcí, nikoli zcela neznámou, navíc v blízkosti autobusové zastávky, mohla a měla předpokládat, že se zde mohou pohybovat chodci snažící se v hustém provozu přejít z jedné strany silnice na druhou … Povinností obviněné bylo zvolit takovou rychlost jízdy, jež by odpovídala jak předvídatelné, tak i posléze konkrétní situaci před vozidlem včetně možnosti zareagovat na vzniklé nebezpečí     

Chodci chodí „po chodníku“

K případným kolizím mezi chodci a vozidly může dojít, pokud chodci přecházejí vozovku, nebo pokud vozidlo vjíždí na pozemní komunikaci a kříží dráhu chodcům. Jinak by ke střetům mezi autem a chodcem docházet nemělo, především proto, že chodci chodí po chodníku, tedy částí veřejného prostoru, který slouží výhradně jim. Problém ovšem vyvstává tak trochu s absencí legální definice chodníku v Silničním zákoně.

Toho se dovolával řidič v případě řešeném u Nejvyššího správního soudu (NSS) rozsudkem 1 As 76/2013 – 27. Ve zkratce šlo o to, že řidič nechal své vozidlo zaparkované na Zelném trhu v Brně na části tohoto prostranství, která byla dlážděna jiným způsobem, než většina náměstí, avšak nebyla výškově oddělena žádným předělem od zbytku plochy náměstí. NSS v tomto případě judikoval, že není třeba, aby bylo každé slovo použité zákonem doslovně definováno, protože by to v některých případech bylo spíše kontraproduktivní a spokojil se s chápáním slova „chodník“ v běžné mluvě.

Dále NSS konstatoval, že z jiného druhu dlažby poskládaná část plochy ohraničená od zbytku náměstí nevyvýšeným obrubníkem, který vozovku lemoval, měly řidiči jasně signalizovat, že se jedná o chodník a že tato úprava nemá jen estetickou funkci. Řidiči pak nepomohlo, že se dovolával toho, že na tomto místě již dlouhou dobu bez postihu běžně stával. Tento přestupek je sice nebodovaný, ale postihovaný pokutou do 2000 Kč v blokovém řízení a do 2500 Kč ve správním řízení.

Závěrem je třeba říci, že i když je chodec schopen reagovat lépe než řidič – nepohybuje se takovou rychlostí, nesedí v uzavřeném prostoru, kde nemůže vnímat některé varovné zvuky, je třeba pamatovat na to, že zákon bere chodce v ochranu a vychází z toho, že my jako držitelé řidičského oprávnění lépe chápeme provoz a známe jeho nástrahy. Kolize vozidla s chodcem má sice následky v prvé řadě pro chodce, následně však přichází na řadu řidič. Proto vám přeji, abyste s chodci v provozu vždy dobře vycházeli.

Našli jste v článku chybu?