Hlavní navigace

Chci obchodovat s akciemi, tak proč to nezkusit přes Internet?

10. 12. 2001
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Uvažujete o obchodování na kapitálových trzích prostřednictvím brokerských společností a nechce se vám při každém pokynu k nákupu či prodeji utíkat do jejich nejbližší pobočky? Využijte možností Internetu a obchodujte přímo z teplého domova či kanceláře. Ale jak na to?

Investování prostřednictvím Internetu umožňuje klientovi získávat a využívat informace buď přímo v reálném čase, jako např. u společností RM-Systém či Böhm  partner, nebo s minimálními časovým prostoji. Tento způsob pro obchodníky nabízí nižší transakční náklady než při obchodování prostřednictvím obchodního místa. Pro zákazníky pohodu a komfort při obchodování ze své kanceláře či domova, plus individuální správu svého portfolia.

Bezpečnost je zajištěna šifrováním zpráv, které si mezi sebou vyměňuje zákazník a brokerská společnost. Z toho důvodu je nutné, aby si zákazník zajistil šifrovací klíč, u některých společností je potřebný ještě digitální podpis (RM-S). Dále je bezpečnost podpořena nutností požádat si každých šest měsíců o jeho opětovné vydání (RM-S). Pokud však zákazník požádá o nový digitální podpis, je mu kdykoli neprodleně vydán.

Služby, které jsou nabízeny v rámci obchodování přes Internet, se liší u každé brokerské firmy. Pokud se ale pokusím o určitý výčet těch nejobecněji poskytovaných, pak se jedná o kupní a prodejní pokyny do aukce, kupní a prodejní pokyny na přímé obchody, pokyny k nabývání a vracení cenných papírů, rušící pokyny, pokyny k převodu peněz, pokyny ke zjištění stavu peněz na účtu.

Každý žadatel o on-line obchodování musí vlastnit počítač s minimálním technickým vybavením pracující v operačním prostředí Windows 98, Windows NT 4.0, případně novější verzi. Dále potřebuje připojení přes Internet, alespoň minimální rychlostí 14,4 Kb/s.

Nabídka jednotlivých společností
Společnost RM-Systém označuje klienty obchodující přes Internet jako internetové zákazníky. Obchodují s cennými papíry v reálném čase přímo na trhu RM-SYSTÉM (dále RM-S) prostřednictvím speciální aplikace a připojení přes Internet. Tato služba umožňuje zákazníkovi získávat a využívat informace a podávat okamžitě nákupní a prodejní pokyny.

I-zákazníci mají nárok na koeficienty slev, které jsou počítány podle objemu cen za obchodování z aukčních obchodů zákazníka za uplynulé čtvrtletí a možnost využití vlastního peněžního účtu v ČSOB. Využívání služeb prostřednictvím sítě Internet vyjde užívatele na rovných 300 kč, další informace týkající se poplatků společnosti RM-Systém naleznete v sekci On-line brokeři.

Společnost SATI umožňuje zadávání příkazů a pokynů k nákupům a prodejům na Burze cenných papírů Praha nebo do RM-Systému prostřednictvím sítě Internet. Obchodování probíhá na základě Komisionářské smlouvy.

Od makléře po podepsání každý obdrží disketu s PGP klíči a heslo pro dešifrování zpráv, které jsou zasílány prostřednictvím e-mailové pošty. Přibližně po třech dnech po podepsání komisionářské smlouvy obdrží zákazník do e-mailové schránky přístupové jméno a heslo v zašifrované podobě. Pokud je smlouva uzavřena korespondenčně, pak si je potřeba požádat prostřednictvím pošty, telefonu nebo e-mailu o zaslání smlouvy. Podpis na smlouvě musí být ovšem úředně ověřen.

Co se týká zpracování pokynů, je SATI schopna do 2 minut od přijetí pokynu v podobě šifrované zprávy vyřídit vaše požadavky a změnový výpis je pak zaslán prostřednictvím e-mailu opět v podobě šifrované zprávy. Co se týká finanční stránky výhod spojených s obchodováním prostřednictvím Internetu, tak si společnost SATI účtuje pevný poplatek 100 Kč za komisionářskou smlouvu. Obchodování přes Internet není finančně zvýhodněno oproti klasickému obchodování, tzn. že zákazník za obstarání např. přímého obchodu na RM-S zaplatí u akciích a podílových listů poplatek ve výši 1 % z objemu obchodu. Podrobnější ceník společnosti SATI naleznete v sekci On-line brokeři.

Nejširší nabídku služeb nabízí makléřská společnost Finanční skupina FIO, která umožňuje svým klientům vybrat si z 6 produktů zaměřených na internetové obchodování. Nejnovějším je e-Germany, který umožňuje první on-line obchodování v ČR na německém kapitálovém trhu EXTRA s poplatkem 0,17 % z objemu obchodu (min. však 17,95 EUR).

e-Broker je elektronické obchodování na českém a americkém kapitálovém trhu, INVEST umožňuje využít vlastní obchodní systém pro obchodování s cennými papíry v reálném čase, e-SPAD, jehož předmětem je elektronické obchodování s cennými papíry v segmentu trhu SPAD s cenou 1 300 Kč, následuje e-USA, kde obchoduje klient přímo na americkém akciovém trhu. Poplatek za realizovanou objednávku k nákupu akcií v USA činí $ 17.95. Podrobný ceník společnosti naleznete v sekci On-line brokeři.

Nováčkem v oblasti on-line brokerů je společnost Patria Direct, která vznikla v první polovině tohoto roku a se svojí rozmanitou nabídku se okamžitě zařadila mezi ostatní. Společnost umožňuje prostřednictvím sítě Internet přístup pouze na Pražskou burzu – KOBOS (poplatek činí 0,3 % z objemu obchodu) a na SPAD, kde si účtuje maximální poplatek 2 000 Kč. Ostatní světové trhy jsou přístupné pouze prostřednictvím telefonu. Patria Direct nabízí svým zákazníkům zdarma uzavření smlouvy, otevření účtu, plus veškeré blokace a deblokace akcií, výběry peněz, podání a rušení pokynů atd. Poplatky jsou účtovány pouze z objemu realizovaného pokynu.

Další společností, která umožňuje obchodovat prostřednictvím internetu na akciových trzích, je Böhm  partner. Její nabídka je rozdělena na několik programů, podle zdatnosti investora. Prvním, u kterého je umožněné obchodování přes Internet, je program pro poloprofesionální investory Aktiv.

Pro zkušené profesionály je určen program Profi, který zaručuje přímý přístup na trh včetně aktuálních informací. Licence za používání softwaru k oběma programům je zdarma, platí se pouze za poskytování zpráv z trhu. Program nabízející obchodování na BCPP a RM-S se jmenuje Spectra, zde uživatel platí 300 Kč za používání aplikace. Ostatní poplatky naleznete v sekci On-line brokeři.

Věřím, že si každý skutečný zájemce vybere produkt, který bude střižen jemu přímo na míru. Je ale nutno poznamenat, že nabídka českých společností v oblasti on-line brokerů je jistě kvalitní a srovnatelná se zahraničím, ovšem domnívám se, že na první pohled dosti komplikovaná a určité zjednodušení nabídek a hlavně cen by společnostem mohlo přinést nové zákazníky. Dobrým směrem v tomto směru vykročila společnost Patria Direct.

Anketa

Obchodujete s akciemi?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).