Hlavní navigace

ČEZ: Proč je český investiční favorit?

11. 10. 2010
Doba čtení: 22 minut

Sdílet

Velmi detailní představení společnosti ČEZ včetně všech dceřiných společností a komentářů finančních výsledků.

Základní údaje společnosti:

  • ČEZ a.s., Duhová 2/1444, Praha 4, 140 53, Czech Republic
  • Web: www.cez.cz
  • Odvětví: energetika
  • Tržní kapitalizace: 537,9 mld.
  • Podíl v PX 50: 25 %

Vlastnická struktura:

  • 69,37 % Ministerstvo financí
  • 0,41 % Ministerstvo práce a sociálních věcí
  • 30,63 % Free float

O společnosti ČEZ a.s.

Akciová společnost ČEZ byla založena v roce 1992 Fondem národního majetku ČR. Hlavním akcionářem je Česká republika, pro kterou vykonává správu jejího akciového podílu Ministerstvo financí České republiky. Hlavním předmětem činnosti ČEZ, a. s., je výroba a prodej elektřiny a s tím související podpora elektrizační soustavy. Zároveň se zabývá výrobou, rozvodem a prodejem tepla.

V roce 2003 vznikla spojením ČEZ, a. s., s distribučními společnostmi (Severočeská energetika, Severomoravská energetika, Středočeská energetická, Východočeská energetika a Západočeská energetika) Skupina ČEZ, která se tak stala nejvýznam­nějším energetickým uskupením regionu střední a východní Evropy. Skupina ČEZ patří do evropské desítky největších energetických koncernů a je nejsilnějším subjektem na domácím trhu s elektřinou. V České republice je Skupina ČEZ největším výrobcem elektřiny a tepla, na většině území provozovatelem distribuční soustavy a nejsilnějším subjektem na velkoobchodním i maloobchodním trhu s elektřinou. Většina výrobních kapacit je soustředěna v mateřské společnosti ČEZ, a. s.

Úspěšné akvizice distribučních firem v Bulharsku a Rumunsku, jakož i elektráren v Polsku a Bulharsku otevřely Skupině ČEZ cestu na nové trhy. V průběhu roku 2006 přibyly do Skupiny ČEZ nové dceřiné společnosti v Srbsku, Kosovu, Republice srbské v Bosně a Hercegovině a na Ukrajině. Byly zahájeny přípravy na povinný unbundling v Bulharsku, které úspěšně vyvrcholily začátkem roku 2007 jeho provedením. Koncem roku pak Skupiny ČEZ a MOL vytvořily strategickou alianci zaměřenou na budování plynových elektráren v Maďarsku. Společný podnik ČEZ a MOL se sídlem v Holandsku byl založen v červenci 2008 pod názvem CM European Power International B.V.

Počátkem července 2008 uspěla společnost ČEZ v konsorciu s místním tureckým partnerem v aukci na distribuční společnost Sedas. V Turecku vznikla v listopadu 2008 nová společnost se sídlem v Istanbulu – AKCEZ ENERJI A.Ş. , ve které ČEZ, a. s., vlastní 50 % podíl.

V srpnu 2008 ČEZ, a. s., uskutečnil koupi projektu výstavby dvou větrných farem v Rumunsku – Fantanele a Cogealac – s celkovým instalovaným výkonem 600 MW, což je výstavba největší přímořské větrné farmy v Evropě.  V roce 2008 byla také zaregistrována společnost CEZ RUS OOO se sídlem v Moskvě, která působí jako zázemí pro podporu aktivit Skupiny ČEZ na území Ruské federace.

V říjnu 2008 byla společnost ČEZ vyhlášena vítězem tendru na majoritní 76% podíl v jediné albánské distribuční společnosti Operatori i Sistemit te Shperndarjes (OSSH sh.a.). Smlouva o prodeji byla podepsána v březnu 2009.

Strategickým cílem energetické Skupiny ČEZ je stát se lídrem na trzích s elektřinou střední a jihovýchodní Evropy. Kromě výroby a prodeje elektřiny patří k jejím aktivitám i oblast telekomunikací, informatiky, jaderného výzkumu, projektování, výstavby a údržby energetických zařízení, těžby surovin nebo zpracování vedlejších energetických produktů. Skupina ČEZ se současně řadí mezi tři největší výrobce tepla v České republice. Mateřskou společností a jádrem Skupiny ČEZ je největší výrobce elektřiny v České republice, akciová společnost ČEZ, kterou v roce 1992 založil Fond národního majetku ČR.

Sledujte akcie ČEZu a dalších společností online na

Základ dnešní podoby Skupiny ČEZ byl položen v roce 2003, kdy se energetická společnost ČEZ spojila s distribučními společnostmi. Dnes se Skupina ČEZ řadí k 10 největším energetickým uskupením v Evropě, a to jak z hlediska instalovaného výkonu, tak podle počtu zákazníků. Ve středoevropském regionu zaujímá přední pozici i na trhu s elektřinou. Po rozšíření o tři bulharské distribuční společnosti, jednu rumunskou distribuční společnost, dvě polské a jednu bulharskou elektrárnu je uskupením s mezinárodní působností sdružujícím více než 90 českých i zahraničních společností.

V prosinci 2007 vytvořila Skupina ČEZ spolu s maďarskou Skupinou MOL strategickou alianci zaměřenou na vybudování plynových elektráren. Země, ve kterých MOL působí, odpovídají cílovému teritoriu zahraniční expanze Skupiny ČEZ. Spolupráce s MOL je pro ČEZ příležitostí posílit svoji pozici na trzích s elektřinou střední a jihovýchodní Evropy, navíc za přispění silného, zde zavedeného partnera se zkušeností z plynárenství. První dva rozvíjené projekty společného podniku na Slovensku a v Maďarsku jsou velmi atraktivní díky vysokým cenám elektřiny v daných zemích, odběru tepla a elektřiny ze strany MOL a možností využívat pro výrobu plyn i rezidua z výroby v rafineriích. Přínosem jsou i lokality s existující energetickou infrastrukturou.

Z celkového objemu elektrické energie vyrobené v České republice připadají na Skupinu ČEZ téměř tři čtvrtiny. Skupina ČEZ provozuje 2 jaderné elektrárny, 15 uhelných výrobních zdrojů na území ČR, 3 uhelné zdroje v zahraničí, 37 vodních elektráren včetně 3 přečerpávacích, 2 lokality s větrnými elektrárnami, 3 sluneční elektrárny a 2 uhelné doly.

Vlastnická struktura v zahraničí

Bulharsko

Akvizice v hodnotě několika miliard korun umožnila Skupině ČEZ v roce 2005 převzít od bulharského státu 67 % akcií tří bulharských distribučních společností – Elektrorazpre­delenie Sofia Oblast AD, Elektrorazpre­delenie Pleven AD a Elektrorazpre­delenie Stolichno AD. Touto transakcí vzrostl počet zákazníků Skupiny ČEZ o 1,9 milionu. Celkové množství elektřiny, kterým tyto tři distribuční společnosti ročně zásobuje své zákazníky, představuje 8 TWh. Na území 39 000 km2 dodává skupina elektrickou energii přes 200 tisíc firmám a více než 1,7 mil. domácností. Společnosti zaměstnávají více než 3,7 tisíce pracovníků.

K 2.11.2007 došlo k zápisu fúze tří bulharských distribučních společností do obchodního rejstříku. K tomuto datu došlo k zániku společnosti Electricity Distribution Company Sofia Oblast AD a Electricity Distribution Company Pleven AD bez likvidace a k přechodu veškerého jejich jmění na právního nástupce, kterým je společnost Electricity Distribution Company Stolichno AD. Dne 6.12.2007 rozhodla valná hromada společnosti o změně názvu společnosti na CEZ Razpredelenie Bulgaria AD. Tato změna byla zaregistrována k 29.1.2008.

CEZ Razpredelenie Bulgaria AD

Ke strategickým obchodním cílům patří zvýšení ekonomické efektivity, spolehlivost zásobování elektřinou a posílení konkurenceschop­nosti. V rámci svých aktivit se věnuje především opatřením pro spolehlivé zásobování elektrickou energií prostřednictvím kvalitní údržby a rozvoje technického stavu elektrické distribuční sítě, nezbytné údržbě zařízení a vybavení a rozvoji distribuční sítě v souladu s prognózou ekonomického rozvoje státu a předpokladem změn ve spotřebě elektřiny v regionu. Společnost hodlá rozvíjet distribuční sítě v souladu s rozvojem hlavního města a ostatních regionů a zvyšovat kvalitu dodávek elektřiny a služeb podle požadavků evropských standardů. Investiční program je zaměřen na zlepšení kvality zásobování elektrickou energií, snížení technických a obchodních ztrát a na zkrácení doby oprav. Dále provádí analýzy poskytovaných zákaznických služeb, používá moderních komunikačních nástrojů a snaží udržet co možná nejvyšší standard služeb. CEZ Razpredelenie Bulgaria AD celkem zaměstnává  cca 3,7 tisíce lidí.

CEZ Bulgaria EAD

Společnost CEZ Bulgaria EAD byla založena v polovině roku 2005, aby zastupovala Skupinu ČEZ na bulharském energetickém trhu. Hlavní činnosti společnosti CEZ Bulgaria EAD se zaměřují především na podporu aktivit Skupiny ČEZ v Bulharsku. Hlavním předpokladem úspěšného působení Skupiny ČEZ v Bulharsku je vzájemná spolupráce a důvěra bulharských i českých manažerů.

Kvalita služeb je pro společnosti, které jsou vlastněné Skupinou ČEZ, velice důležitá, neboť v podmínkách liberalizovaného trhu mají zákazníci veliký význam. CEZ Bulgaria EAD usiluje o to, aby dosáhla úrovně a kvality služeb nezbytných pro uspokojení požadavků zákazníků, zvláště nyní, v prostředí otevřeného trhu.

Aby společnost mohla neustále zvyšovat kvalitu svých služeb a byla schopná se intenzivně rozvíjet, zaměřuje se interní firemní politika mezinárodní energetické skupiny ČEZ na rozvoj potenciálu svých zaměstnanců. Tato politika je záměrně uplatňována také v bulharských společnostech, kde jsou zaměstnancům poskytovány možnosti se zdokonalovat a profesně rozvíjet, včetně vyšších požadavků na kvalitu a efektivitu práce.

V roce 2006 byla zahájena reorganizace společnosti z důvodu oddělení činností spojených s dodávkami elektřiny od její distribuce. Proces tzv. unbundlingu byl ukončen v lednu 2007 v souladu s požadavky evropské směrnice 2003/54/ES.

První fáze restrukturalizace společnosti byla zahájena 1. září 2006, kdy byly do společnosti CEZ Bulgaria EAD centralizovány činnosti spojené s poskytováním služeb v oblastech řízení lidských zdrojů, informačních technologií a styku s veřejností a kdy došlo ke koordinaci účetnictví managementu a činností řízení vztahů, provedených rovněž společností CEZ Bulgaria EAD.

Druhá fáze restrukturalizace byla dokončena 3. ledna 2007, kdy byly všechny ostatní služby – účtování, peněžní operace v hotovosti, účetnictví managementu, zákaznické služby, logistika, správa majetku a právní služby centralizovány do CEZ Bulgaria EAD. Centralizace poskytování služeb usnadnila sjednocení procesů v bývalých třech distribučních společnostech v Bulharsku a jejím výsledkem bylo zavedení jednotného řízení procesních postupů.

Společnost se nadále zabývá také vztahy s bulharskými institucemi a ostatními subjekty na bulharském energetickém trhu. Další důležitou úlohou CEZ Bulgaria EAD je koordinace činností všech firem společnosti ČEZ v Bulharsku: CEZ Elektro Bulgaria AD,  CEZ Razpredelenie Bulgaria AD, CEZ Elektroproizvodstvo Bulgaria EAD, TEC Varna EAD, CEZ Laboratories EOOD a CEZ Trade Bulgaria EAD.

CEZ Trade Bulgaria EAD

Prodej elektřiny oprávněným zákazníkům a obchody na velkoobchodním trhu, to vše zajišťuje společnost CEZ Trade Bulgaria EAD. Na tyto činnosti vlastní licenci od bulharské Státní komise pro energetiku a vodohospodářství. Záměrem CEZ Trade Bulgaria EAD je upevnit stabilní postavení na bulharském trhu s elektřinou a spolupracovat s jinými subjekty v oblasti rozvoje trhu s elektřinou.

CEZ Elektro Bulgaria AD

CEZ Elektro Bulgaria AD je obchodní společnost, založená na základě požadavků vyplývajících ze změny Energetického zákona a z evropských předpisů souvisejících s přijetím Bulharska do Evropské unie (zejména směrnice 2003/54/ES). Společnost byla zapsána 29.8.2006 s ka­pitálem 50,000 BGN. ČEZ a. s. vlastní 67 % kapitálu společnosti CEZ Elektro Bulgaria AD. Společnost vlastní licenci na veřejnou dodávku elektřiny udělenou bulharským regulačním orgánem.

Po uplatnění tzv. unbundlingu, kdy společnost převzala dodavatelské činnosti od příslušných distribučních společností, provozuje CEZ Elektro Bulgaria AD svou činnost na území bývalých tří distribučních společností vlastněných společností ČEZ – nyní CEZ Razpredelenie Bulgaria AD. CEZ Elektro Bulgaria AD provozuje všechny činnosti týkající se nákupu, prodeje a služeb zákazníkům.

V zájmu efektivního fungování a zajištění kvalitních služeb pro své zákazníky se CEZ Elektro Bulgaria AD zaměřuje především na akumulaci kvalifikovaných a zkušených lidských zdrojů a na dosažení dlouhodobých pozitivních finančních výsledků a hospodářské činnosti. V roce 2007 společnost zahájila proces zavedení bezhotovostních plateb za elektrickou energii.

CEZ Laboratories Bulgaria EOOD

Společnost byla založena a zaregistrována v červenci 2007.  Sídlo společnosti je v Sofii.

Předmětem činnosti této společnosti je kontrola elektroměrů a spínacích přístrojů, údržba elektroměrů a tarifních přepínačů.

Společnost byla založena z důvodu unbundlingu, vzhledem k tomu, že bylo třeba oddělit činnosti týkající se elektroměrů od distribuční činnosti (distribuční společnosti) a nákupu elektroměrů (CEZ Bulgaria EAD).

Elektrárna Varna – TEC Varna

Na začátku října roku 2006 dokončila společnost ČEZ akvizici bulharské černouhelné elektrárny Varna

Elektrárna Varna leží v severovýchodním Bulharsku v blízkosti stej­nojmenného čer­nomořského přístavu a její umístění tak představuje poměrně významnou logistickou výhodu. Díky svému instalovanému výkonu 1 260 MW (6 x 210 MW) je největší klasickou elektrárnou Skupiny ČEZ, na druhé místo odsunula dosud největší zdroj – elektrárnu Prunéřov II. (5×210 MW) v severních Čechách. Varna spaluje importované černé uhlí a v roce 2007 vyrobila 3,73 TWh elektrické energie.

CEZ Elektroproizvodstvo Bulgaria EAD

Společnost CEZ Elektroproizvodstvo Bulgaria AD se sídlem ve Varně a základním kapitálem ve výši BGN 700.000 byla zaregistrována bulharskými úřady ke dni 10.12.2008. Její vznik je spojen s přípravou projektu výstavby paroplynového zdroje ve Varně s plánovaným výkonem 880 MW.

Rumunsko

Od roku 2005 působí v Rumunsku distribuční společnost Electrica Oltenia S.A., ve které ČEZ. a. s. vlastní 51% podíl. Ke dni 15. 3. 2007 z ní byla vyčleněna (metodou obdobnou rozdělení odštěpením, kterou definuje český obchodní zákoník) prodejní společnost CEZ Vanzare S.A. Původní společnost Electrica Oltenia S.A. se nyní zabývá pouze distribucí elektrické energie. Byla přejmenována na CEZ Distributie S.A. a byl snížen její základní kapitál a jmenovitá hodnota akcií.

V zemi působí společnost CEZ Romania S.R.L., jejímž primárním cílem je poskytovat servisní a manažerské služby členům Skupiny ČEZ a jež slouží i jako podpora týmu akvizic pro případné další akvizice na území Rumunska. Do zřízení samostatné společnosti CEZ Trade Romania S.R.L. v březnu 2007 zajišťovala též na základě získané licence obchodování s elektrickou energií. Rok 2006 byl prvním rokem jejího plného fungování. Sdílené služby jsou centralizovány do společnosti CEZ Servicii S.A. (založená v roce 2007) a poskytovány ostatním společnostem v rámci Skupiny ČEZ v Rumunsku, a to v rozsahu projednaném s minoritním akcionářem společnosti Electrica Oltenia S.A., společností Electrica S.A.

V srpnu 2008 ČEZ, a. s., uskutečnil koupi projektu výstavby dvou větrných farem v Rumunsku – Fantanele a Cogealac – s celkovým instalovaným výkonem 600 MW, což je výstavba největší přímořské větrné farmy v Evropě. V rámci tohoto projektu nyní vlastní 99,9 % podíl ve společnosti Tomis Team SRL a jejím prostřednictvím v MW Team Invest SRL (100 % vlastněná Tomis Team SRL) a 95 % podíl ve společnosti Ovidiu Development SRL. Zbylá procenta ve společnostech Tomis Team SRL a Ovidiu Development SRL vlastní společnost CEZ Poland Distribution B.V., 100% dceřiná společnost ČEZ, a. s.

V březnu 2009 byla založena společnost Energonuclear S.A., ve které ČEZ, a. s. vlastní podíl ve výši 9,15 %.

Polsko

ČEZ, a. s., založil v roce 2006 v Polsku 100 % dceřinou společnost CEZ Polska Sp. z o.o., jejímž základním cílem je poskytovat servisní a manažerské služby členům Skupiny ČEZ na území Polska a působit jako podpora při další akviziční činnosti. Společnost sídlí ve Varšavě.

V roce 2007 byla za účelem obchodování s elektrickou energií v Polsku založena společnost CEZ Trade Polska Sp. z o.o., se sídlem ve Varšavě a podílem ČEZ, a. s., ve výši 100 %.

Dalšími společnostmi v Polsku, ve kterých ČEZ vlastní 100% podíl jsou společnost CEZ Cieplo Polska Sp. z o.o., která slouží jako podpora pro plánované projekty na území Polska a CEZ Produkty Energetyczne Polska Sp. z.o.o., která se zabývá nakládáním s odpady a vedlejšími energetickými produkty.

Svůj vážný zájem o polský energetický sektor potvrdila Skupina ČEZ úspěšnou účastí v tendru na koupi většinových podílů v hornoslezských elektrárenských společnostech Elektrociepłownia Chorzów “Elcho“ Sp. z o. o. a Elektrownia Skawina S. A.  Energetická společnost ČEZ touto akvizicí významně posílila v oblasti svého černouhelného portfolia. V září 2008 ČEZ odkoupil polský státní podíl ve společnosti Elektrownia Skawina S.A. a v roce 2009 i zbývající minoritní podíly a prostřednictvím své dceřiné společnosti CEZ Poland Distribution B.V. a nyní vlastní v elektrárně podíl ve výši 100 %.

Celkem Skupina ČEZ ve Slezsku provozuje 1 693 MW instalovaného elektrického výkonu. Instalovaný výkon černouhelné elektrárny Skawina včetně malé vodní elektrárny v jejím areálu činí 592 MW, ročně vyrobí okolo 3 TWh elektřiny. Elcho vyrábí kombinovaně elektřinu a teplo ve dvou moderních blocích o celkové instalované kapacitě 238 MW.

Slovenská republika

V červnu roku 2007 byla na Slovensku založena 100 % dceřiná společnost ČEZ, a. s., s názvem ČEZ Slovensko, s.r.o., se sídlem v Bratislavě. Jejím cílem je aktivně se podílet na obchodování s elektrickou energií.

V prosinci 2008 byla v rámci spolupráce ČEZ s maďarským koncernem MOL prostřednictvím společného podniku ČEZ a MOL – společnosti CM European Power International B.V.  – založena společnost CM European Power International s.r.o. Společnost sídlí v Bratislavě.

Maďarská republika

Cílem akvizice maďarské společnosti CZ-2005 Magyarország Kft., jejíž obchodní jméno ČEZ později změnil na CEZ Hungary Ltd., je vytvořit lepší podmínky pro obchod s elektrickou energií na území Maďarska a zajistit přístup k maďarské přenosové soustavě. Od března 2006 má CEZ Hungary Ltd. i platnou licenci k obchodování s elektrickou energií a aktivně se účastní obchodů s elektrickou energií na maďarském trhu.

V březnu 2009 ČEZ nabyl v rámci spolupráce ČEZ s maďarským koncernem MOL prostřednictvím společného podniku ČEZ a MOL – CM European Power International B.V. – podíl ve společnosti Dunai Gőzfejlesztő Kft. V dubnu 2009 byla společnost přejmenována na MOL – CEZ European Power Hungary Ltd. Společnost sídlí v Százhalombatta.

Nizozemské království

CEZ Finance B.V. byla založena v roce 1994 a jejím prostřednictvím ČEZ,a .s. , před vstupem České republiky do Evropské unie, emitoval své zahraniční dluhopisy. V prosinci 2007 byly zaregistrovány společnosti Transenergo International N.V. (podíl 67 %) a CEZ MH B.V. (podíl 100 %). Prostřednictvím Transenergo International N.V. ČEZ vlastnil do května 2009 100 % podíl v ruské společnosti ZAO Transenergo.

Další tři společnosti – CEZ Silesia B.V., CEZ Chorzow B.V. a CEZ Poland Distribution B.V. – ČEZ, a. s. nabyl v souvislosti s pořízením podílů v polských elektrárenských společnostech Elektrocieplownia Chorzow „ELCHO" Sp. z o.o. a Elektrownia Skawina S.A v roce 2006. Model vlastnictví polských elektráren prostřednictvím těchto společností převzal ČEZ, a. s.,od prodávajícího. Společnost CEZ Poland Distribution B.V. má rovněž podíl v turecké společnosti Sakarya Elektrik Dagitim A.S. a v rumunských společnostech Tomis Team S.R.L. a Ovidiu Development S.R.L.

Společný podnik ČEZ a MOL se sídlem v Holandsku byl založen v červenci 2008 pod názvem CM European Power International B.V., se základním kapitálem EUR 8.300.000 a podílem ČEZ, a. s., ve výši 50 %.

Ve květnu 2009 byla zaregistrována v Holandsku společnost CEZ International Finance B.V., která vznikla za účelem financování projektu MIBRAG a ČEZ, a. s. rovněž nabyl 100 % podíl ve společnosti AKEN B.V. prostřednictvím turecké společnosti Akenerji Elektrik Üretim A.S.

V červnu 2009 ČEZ, a. s. nabyl prostřednictvím JTSD Braunkohlebergbau GmbH (Německo) podíl ve společnosti MIBRAG B.V.

Německo

Skupina ČEZ působí v Německu od roku 2001. Hlavním cílem společnosti CEZ Deutschland GmbH bylo obchodování s elektrickou energií na území Německa. Vzhledem k liberalizaci trhu a zjednodušení licenčních podmínek v Německu došlo v průběhu roku k útlumu a ukončení obchodování s elektřinou prostřednictvím CEZ Deutschland GmbH a převzetí i zbývající části obchodní činnosti společností ČEZ, a. s.. Činnost CEZ Deutschland GmbH byla minimalizována a předpokládá se použití společnosti pro podporu případných dalších aktivit nebo akvizic Skupiny ČEZ v Německu

Severočeské doly Chomutov a skupina J&T podepsaly v únoru 2009 smlouvu o nabytí 100% podílu ve společnosti MIBRAG od amerických společností URS Corporation a NRG Energy Inc. MIBRAG těží hnědé uhlí ve středoněmeckém uhelném revíru poblíž Lipska. Vlastní a provozuje dva otevřené uhelné doly Profen a United Schleenhain, s celkovou roční produkcí uhlí ve výši 19 miliónů tun. Prokázané rezervy dosahují zhruba 530 miliónů tun uhlí, s významnou možností jejího dalšího rozšíření.  Součástí  společnosti MIBRAG jsou také tři kogenerační energetické zdroje s celkovým instalovaným výkonem 208 MWe. V roce 2008 vyrobilo toto portfolio zdrojů celkem 1,4 TWh elektřiny a dodalo  více než  979 TJ tepla. Součástí MIBRAG je také závod na zpracování uhelného prachu.

V souvislosti s projektem MIBRAG má ČEZ, a. s. prostřednictvím Severočeské doly, a.s. 50 % podíl ve společnosti JTSD-Braunkohlebergbau GmbH se sídlem v Německu. Jejím prostřednictvím vlastní ČEZ, a. s. v Holandsku 100 % podíl ve společnosti MIBRAG B.V., který v Německu vlastní společnost MIBRAG GmbH.

Kosovo

V červenci roku 2006 byla v Kosovu založena společnost New Kosovo Energy L.L.C. Hlavním úkolem společnosti je vytvořit Skupině ČEZ příznivé podmínky pro akviziční činnost. V říjnu 2006 společnost ČEZ, a. s., obdržela licenci na obchodování s elektrickou energií v Kosovu..

Srbsko

Od roku 2006 působí na území Republiky Srbsko společnost CEZ Srbija doo, která se zabývá především vyhledáváním akvizičních příležitostí. Získala také licenci pro obchodování s elektrickou energií na území Srbska.

Ruská federace

Za účelem zabezpečení a realizace investičních aktivit v Ruské federaci koupil ČEZ, a. s., dne 15.2.2006 100% obchodní podíl ve společnosti ZAO TransEnergo. V srpnu 2008 se vlastníkem 100% podílu v této společnosti stala společnost Transenergo International N.V., ve které ČEZ, a .s., vlastnil 67% podíl. Podíl ve společnosti Transenergo International N.V. byl prodán v květnu 2009.

V roce 2008 byla zaregistrována společnost CEZ RUS OOO se sídlem v Moskvě, která působí jako zázemí pro podporu aktivit Skupiny ČEZ na území Ruské federace.

Bosna a Hercegovina

V březnu 2008 byla zaregistrována společnost CEZ Bosna i Hercegovina d.o.o. – 100% dceřiná společnost ČEZ, se sídlem v Sarajevu. Společnost byla založena za účelem podpory aktivit Skupiny ČEZ v uvedeném teritoriu.

Ukrajina

V prosinci roku 2006 byla na území Ukrajiny zaregistrována společnost CEZ Ukraine CJSC se 100% podílem ČEZ,a .s. Společnost byla založena za účelem podpory projektů ČEZ, a. s., na Ukrajině.

Turecko

Počátkem července 2008 uspěla společnost ČEZ v konsorciu s místním tureckým partnerem v aukci na distribuční společnost Sedas. Ročně se oblasti Sakarya, kde Sedas působí, dodá 1,3 miliónu zákazníků téměř 8 TWh elektřiny. Padesát procent zákazníků tvoří průmysloví odběratelé. Turecko se svými 70 milióny obyvateli je porovnatelné s celou střední Evropou, v roce 2006 se zde spotřebovalo zhruba 170 TWh elektrické energie.

V Turecku vznikla v listopadu 2008 nová společnost se sídlem v Istanbulu – Akcez Enerji A.S. , ve které ČEZ, a. s., vlastní 27,5 % podíl. Základní kapitál společnosti činí TRY 250.000.000.

V únoru 2009 nabyla dceřiná společnost  ČEZ, a. s. Akcez Enerji A.S. 99,99 % podíl ve společnosti Sakarya Elektrik Dagitim, A.S.

Od května 2009 vlastní ČEZ, a. s. 37,3614 % podíl v turecké společnosti Akenerji Elektrik Üretim A.S. a jejím prostřednictvím ve společnostech: Egemer Elektrik Üretim A.S., AK-EL Yalova Elektrik Üretim A.S., Akenerji Elektrik Enerjisi Ithalat Ihracat ve Toptan ve Ticaret A.S., Akkur Enerji Elektrik Űretim Sanayi ve Ticaret A.S., Mem Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.S. a AKKA Elektrik Üretim A.S.

Albánie

Albánská vláda 11. 3. 2009 se Skupinou ČEZ podepsala smlouvu o prodeji 76% podílu v jediném albánském distributorovi elektřiny OSSH. Dne 29. dubna 2009 byla v Albánii registrována 100 % dceřiná společnost ČEZ, a. s. – CEZ Albania Sh.A. Společnost sídlí v Tiraně a její základní kapitál je ALL 42.000.000.

V květnu 2009 ČEZ, a. s. nabyl 76 % podíl v albánské distribuční společnosti Operatori i Sistemit te Shperndarjes Sh.A. se sídlem v Tiraně. Zbylých 24 % vlastní albánský stát.

Irsko

V květnu 2009 vznikla v Irsku společnost CEZ Finance Ireland Ltd. se 100 % podílem ČEZ, a. s. Tato společnost byla založena v souvislosti s projektem MIBRAG za účelem jeho financování.

Hospodářské výsledky společnosti ČEZ a.s. za 2. čtvrtletí 2010

Čistý zisk energetické skupiny ČEZ v prvním pololetí meziročně klesl o 6,5 mld. Kč na 28,7 mld. Kč. Provozní zisk před odpisy (EBITDA) klesl o 4,6 mld. Kč. Hlavním vlivem byl pokles cen elektřiny.

Čistý zisk skupiny ČEZ za 2Q meziročně poklesl o více než 10 procent na 11,2 miliard korun a zcela tak naplnil očekávání trhu (dle mediánů odhadů v průzkumu Reuters). Mírně lepší byl výsledek na úrovni tržeb, kde došlo k meziročnímu nárůstu o více než 6 procent na 44,8 miliardy korun (konsensus 44,67 mld. Kč). Provozní zisk však meziročním poklesem o více než 12 procent na 14,07 mld. Kč nedosáhl na laťku 14,57 mld. Kč nastavenou trhem.

Velkoobchodní ceny sice prudce poklesly v důsledku ekonomické krize již v roce 2009, ale vzhledem k našemu úspěšnému zajištění prodeje elektřiny v ročním až tříletém předstihu se pokles v realizovaných cenách projevil v menší míře a se zpožděním. Pozitivně v meziročním srovnání naopak působí rozšíření Skupiny ČEZ o albánskou distribuční společnost OSSh a vyšší distribuční tarify, pozitivně se projevila i expanze Skupiny ČEZ v teplárenství. Naše expanze do českého teplárenství je charakteristická pro současnou fázi vývoje firmy. Soustředíme se nyní především na investice v tuzemsku, v zahraničí budeme především konsolidovat a rozvíjet současný majetek, uvedl Martin Roman, předseda představenstva a generální ředitel ČEZ. Skupina ČEZ investovala od začátku roku 23 mld. Kč. Investice ve výši 8,2 mld. Kč směřovaly do obnovy zdrojů. V elektrárně Tušimice II (4×200 MW) byly provedeny na prvních dvou blocích certifikační zkoušky a garanční test. Na zbývajících dvou blocích byla ukončena demontáž staré technologie a byla zahájena montáž generátorů a turbín. V projektu výstavby nového nadkritického bloku v Ledvicích postupují stavební práce dle harmonogramu a jsou osazována první zařízení. Pro stavbu paroplynového cyklu v elektrárně Počerady bylo získáno souhlasné stanovisko Krajského úřadu Ústeckého kraje k dokumentaci k územnímu řízení. Investiční výdaje do jaderné energetiky dosáhly 2,5 mld. Kč. Výroba elektřiny zaznamenala v I. pololetí 2010 meziroční nárůst o 0,8 TWh (o 2,6 %). Jaderné elektrárny Temelín a Dukovany vyrobily v roce 2010 od ledna do června o 1,0 TWh (o 6,9 %) více než ve stejném období vloni. Výroba v uhelných elektrárnách byla meziročně o 0,3 TWh nižší a v dosáhla úrovně 18,1 TWh. Výroba z obnovitelných zdrojů meziročně vzrostla o 0,3 TWh (o 24 %), zejména vlivem příznivých průtoků na vodních elektrárnách.

Poptávka po elektřině v České republice podle předběžných údajů za I. pololetí 2010 meziročně vzrostla o 4,3 %, po přepočtu na teplotní normál o 3,2 %. Spotřeba velkoodběratelů vzrostla o 5,6 %, spotřeba podnikatelského maloodběru byla vyšší o 3,2 % a spotřeba domácností byla vyšší o 1,8 %. Nárůst poptávky po elektřině je nejspíš způsoben obnovením ekonomického růstu, přičemž nárůst spotřeby v domácnostech je způsoben vyšší spotřebou na vytápění v letošní delší topné sezóně. Poptávka po elektřině je dlouhodobě jedním z nejlepších indikátorů hospodářské situace. Zahrnuje i tzv. „šedou“ ekonomiku a dlouhodobě platí, že roste tempem zhruba 0,6krát růst HDP, uvedl Alan Svoboda, ředitel divize obchod ČEZ.

Diskutujte o akciích ČEZu na

Komentář výsledků

Společnost investory svými výsledky nezklamala. Společnost oznámila změnu strategie, kde se především bude soustředit na konsolidaci celé společnosti a investiční aktivity hodlá směřovat především do ČR, Slovenska a Turecka. Společnost se rozhodla utlumit aktivity v Polsku po nové analýze rentability investic. Změna také souvisí s problémy, které skupina má v Bulharsku, Rumunsku a Albánii, problémy se jednak týkají sporů s regulačními úřady o koncové ceny elektřiny a druhý faktor, který je velice závažný, je počet černých odběrů a neplacení elektrické energie v těchto zemích.

Dalším faktorem pro změnu strategie, je veliká finanční náročnost rekonstrukcí hnědouhelných elektráren v ČR a dostavby jaderné elektrárny Temelín, která se odhaduje až na 400 mld. Kč a rekonstrukce jaderné elektrárny Dukovany. Společnost nevyloučila možnost přizvání dalšího partnera do projektu, který by měl pomoci s financováním, my si ovšem myslíme, že by toto nebylo nejlepší řešení.

Společnost nadále oznámila, že zastavila prodej elektrické energie na rok 2012 a 2013 (kde zatím realizovala prodej v řádu 10% až 20% produkce, která je plánovaná na tyto roky), protože očekává růst poptávky a s tím související růst i ceny, což by se mělo pozitivně promítnout do HV následujících letech. Cena elektrické energie na volném trhu se momentálně pohybuje kolem 50 EUR za TWh. Společnosti se v průběhu roku dařilo prodávat elektřinu na volném trhu za ceny mezi 52 EUR až 55 EUR za TWh.  Velice dobře dle managementu vyvíjí i investice do teplárenství, kam společnost expandovala v poslední době.

skoleni_20_9

Společnost v posledních týdnech oznámila změnu strategie Rumunsku a rozhodla odejít z projektu  na dostavbu jaderné elektrárny Černavoda, kde vlastnila 9,12 %, společnost tak konsoliduje své aktivity v Rumunsku, kde se chystá soustředit především na dostavbu větrného parku, kde měla administrativní problémy, které by již v současné době měli být odstraněny. Změna nastává i v ČR, kdy společnost oznámila zastavení několika projektů na výstavbu několika fotovoltaických elektráren. Dalším pozitivním faktorem, kterým by se měl v následujícím roce pozitivně promítnout do HV je ohlášení zdražení elektrické energie pro rok 2011 pro domácnosti o 12 % a pro firmy o 18 % a to především z důvodu nekontrolované výstavby fotovoltaických elektráren, sečteme-li výkon všech zdrojů uvedených do provozu z fotovolatických elektráren v ČR, které ČEZ vlastní ať už přímo či nepřímo, zjistíme, že společnost vyrábí a dodává do sítě elektrický proud v řádu několika desítek % všech výrobních zdrojů v ČR z FE. Takže můžeme říci, že zdražení jde i z  části na vrub společnosti a v budoucnu z toho bude hodně profitovat.

V následujícím období očekáváme stabilní hospodářské výsledky, které by neměli negativně ovlivnit cenu akcie. My jsme akcii na našich účtech i v našem produktu přikupovali za 799 Kč, neboť se jedná o akcii konzervativního charakteru s jasnou dividendovou politikou ve výši 6,6 % p.a. a  ve střednědobém až dlouhodobém období je naše  cílová cena 1000 Kč a více, kde hodláme realizovat odprodej z našeho portfolia.

Autor článku

Autorem je analytický tým autorů Czechwealth.cz


Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).