Hlavní navigace

České ekonomice pomáhá průmysl, HDP v posledním čtvrtletí vyskočilo o 1,6 %

Jiří Škop

HDP v Q4 13 dle předběžného odhadu ČSÚ vyskočil mezikvartálně o 1,6 % nahoru a kompenzoval tak negativní překvapení z předchozího čtvrtletí (i po revizích HDP se stále mezikvartální dynamika nacházela pod naším odhadem)

Doba čtení: 2 minuty

Bohužel struktura a upřesnění čísel budou známy až 6. března, nyní máme k dispozici pouze obecné komentáře z ČSÚ (viz níže). Česká ekonomika v současnosti zažívá oživení, které je taženo zejména průmyslem. Růst HDP není důsledkem intervencí ČNB, důvodem je oživení v zahraničí, popřípadě konec domácí fiskální konsolidace. Intervence ČNB v posledním čtvrtletí podpořily pouze spotřebu, když se domácnosti snažily využít nižších cen dováženého zboží před jeho zdražením. Maloobchod tak v Q4 vzrostl o slušných 1,5 %. Z pohledu HDP by vyšší růst spotřeby domácností mohl být kompenzován nižším příspěvkem ze strany zásob (maloobchodníci vyprodávali své staré zásoby).

Z pohledu české ekonomiky je velmi důležité relativně silné oživení v průmyslu, které již pokračuje dvě čtvrtletí za sebou (v Q3 se průmyslová výroby zvýšila o 2,3 % a v Q4 o 2,5 %). Důvodem je vývoj na trzích našich největších obchodních partnerů, když se daří zejména Německu. Pozitivní zprávou z údajů HDP je velmi silný růst fixních investic, které meziročně vzrostly, což implikuje mezikvartální růst o 3 % či možná ještě více. Fixní investice klesaly v sedmi předchozích čtvrtletích kumulativně o 10,1 % a zatemňovaly vyhlídky na budoucí růst HDP skrze nižší potenciální produkt.

diners2018

Pokud by tato data byla v březnu potvrzena a předpokládali bychom stejnou dynamiku v dalších čtvrtletích jako doposud, HDP by letos vzrostlo přes 2 %. K tomu ovšem spíše nedojde. Musíme si totiž počkat na strukturu a zjistit, do jaké míry byl vysoký růst způsoben jednorázovými vlivy (vyšší spotřeba v Q4 díky intervencím bude vykompenzována horším vývojem na začátku roku, předzásobení tabákovými výrobky kvůli zvýšení spotřební daně na konci roku s negativním dopadem do HDP v Q1).Dle ČSÚ na výdajové straně ekonomiky se na meziročním růstu celkové poptávky v posledním loňském čtvrtletí podílela především tvorba fixního kapitálu a v jejím rámci zejména investice do dopravních prostředků a strojního vybavení. Výdaje na konečnou spotřebu domácností i vládních institucí zůstaly přibližně na úrovni předchozího roku. V zahraničním obchodě vzrostl vývoz zboží o výrazných 4,8 %, obdobně se však vyvíjel i dovoz zboží, který se zvýšil o 4,5 %. Příspěvek zahraničního obchodu k růstu celkové poptávky proto byl pouze nepatrný.

Na nabídkové straně ekonomiky se meziročně zvýšila tvorba hrubé přidané hodnoty zejména v odvětvích zpracovatelského průmyslu, energetiky, peněžnictví a pojišťovnictví. Naopak stavebnictví, zemědělství, obchod, doprava a většina odvětví služeb nedosáhly úrovně předchozího roku. K meziročnímu i mezičtvrtletnímu růstu HDP přispěl vývoj daní z produktů, především spotřební daně z tabákových výrobků a alkoholu. Meziroční snížení HDP o 1,1 % za rok 2013 bylo důsledkem především slabé poptávky po investičním zboží a částečně i poklesem aktivního salda zahraničního obchodu. Výdaje na konečnou spotřebu zůstaly přibližně na úrovni předchozího roku.

Našli jste v článku chybu?