Hlavní navigace

Česká republika a půjčka MMF: Bouře ve sklenici vody

14. 12. 2011
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Nechte stranou ideologii a přečtěte si fakta.

Z dosavadní veřejné diskuze v ČR se zdá, že půjčka Mezinárodnímu měnovému fondu je novou a zásadní událostí. V aktuální diskuzi ovšem zaznívá celá řada nepřesností. Odhlédněme od politických aspektů a podívejme se na základní „technické“ informace. Závěry ve zkrácené formě jsou následující: Česká republika ve skutečnosti již půjčuje peníze Mezinárodnímu měnovému fondu. Z čistě technického hlediska by poskytnutí další půjčky MMF nezměnilo výši ani likviditu devizových rezerv, riziko portfolia devizových rezerv by se naopak mohlo snížit, ovšem stejně jako jejich výnos.

MMF a jeho finance

Na posledním summitu EU se předběžně dohodlo navýšení kapacity Mezinárodního měnového fondu o 200 mld. eur. Taková suma je příliš malá na to, aby mohla být součástí řešení dluhové krize v eurozóně. Nicméně pokud by se přidaly neevropské země, zejména USA a Čína, mohlo by být navýšení kapacity MMF několikanásobně vyšší. Leveraging , který se nepodařilo prosadit na evropské úrovni prostřednictvím EFSF, by tak proběhl na úrovni MMF.

Primárním zdrojem financí MMF jsou příspěvky členských zemí podle určených kvót. V posledních letech se ukázala být kapacita MMF příliš nízká a tak bylo v roce 2006 a poté znovu v roce 2008 rozhodnuto u zvýšení příspěvků jednotlivých zemí. Celkový objem členských příspěvků na kapitál fondu by měla po zaplacení všemi zeměmi dosáhnout 477 mld. SDR (560 mld. eur, 14,4 bilionu korun, 375 procent českého HDP).

V roce 2009 bylo dohodnuto zvýšení kapacity MMF prostřednictvím kreditních linek poskytnutých vybranými zeměmi v celkovém objemu 500 mld. USD. Země EU tehdy poskytly 178 mld. USD, USA a Japonsko 100 mld. USD, Čína 50 mld. USD.

Pokud by se podle stejného klíče k Evropou nabízeným 200 mld. eur (154 mld. USD) přidaly ostatní země, mohla by se kapacita MMF zvýšit o 400–450 mld. USD. Celkové zdroje MMF by tak dosáhly 1,3 bilionu USD, z toho efektivně použitelná kapacita by činila asi 800 mld. USD (615 mld. eur).

ČR a MMF

Hlavním způsobem financování MMF je podíl členských zemí na kapitálu fondu. V případě ČR jde o příspěvek ve výši 1 mld. SDR, což je zhruba 30,2 mld. korun.

Vedle toho si MMF od roku 2009 zvyšuje svoji kapacitu kreditními linkami od členských zemí. Česká republika prostřednictvím ČNB přislíbila dohodou z března 2009 půjčit MMF 1,03 mld. eur, tedy zhruba 26,4 mld. korun. Dosud MMF z této částky čerpal pouhých 104,5 mil. SDR (123 mil. eur, 3,1 mld. korun) a dopad na strukturu devizových rezerv ČNB je zcela zanedbatelný.

Co se schvalovacího procesu, rozhodla o tom tehdy vláda (nikoli ČNB), která centrální banku požádala o použití devizových rezerv za tímto účelem (rozhodnutí proto předcházela konzultace s centrální bankou).

V tiskové zprávě vlády a centrální banky doprovázející půjčku MMF v roce 2009 se uvádí: Půjčka MMF z devizových rezerv ČNB zůstane z platebněbilan­čního hlediska jejich součástí. Nejedná se tedy o trvalé navýšení zdrojů MMF. V rámci platební bilance dojde ke změně struktury aktiv ČNB a vzroste pohledávka vůči MMF. Výše devizových rezerv ČNB převyšuje jejich potřebu, likvidita devizových rezerv se tím nesníží a bilaterální dohoda mezi ČNB a MMF navíc zahrne i tzv. encashment clause, která v případě potřeby zaručí okamžitou splatnost poskytnutých prostředků.

skoleni_29_6

Devizové rezervy ČR jsou poměrně vysoké a při použití standardních měřítek jako je poměr rezerv vůči dovozu či krátkodobému zahraničnímu dluhu se dostáváme k naprosto bezpečným hodnotám. I pokud by se devizové rezervy snížily o 89 mld. korun, stále by například poměr devizových rezerv ke krátkodobému zahraničnímu dluhu dosahoval vyšší hodnoty než v letech 2008 a 2009.

Půjčka MMF není žádným darem, jak často mylně zaznívá. Jde o úvěr, který je sice málo úročený, ale velmi bezpečný a kdykoli odvolatelný. ČR by se tak nemusela obávat, že v případě potřeby nebude mít po ruce rychle dostupnou likviditu. Zároveň se dá říci, že půjčka MMF by určitě byla bezpečnější investicí, než jsou dluhopisy v portfoliu devizových rezerv. Celkový rizikový profil devizových rezerv ČNB by se tak zlepšil (vezmeme-li do úvahy senioritu MMF coby věřitele).

Autor článku

Hlavní ekonom Patria Finance

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).