Hlavní navigace

Česká ekonomika se po celý rok 2012 nacházela v recesi

11. 3. 2013
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Rok 2012 byl rokem recese v českém hospodářství. I když pokles ekonomiky nebyl tak hluboký jako v roce 2009, bohužel se jednalo o nejdelší recesi v historii.

Česká ekonomika do ní spadla hned s počátkem roku 2012 a zůstala v ní po celý loňský rok. Důvodem byla především klesající domácí poptávka související se spotřebitelským a investičním pesimismem domácností a firem ve světle tuzemské fiskální konsolidace a slábnoucí ekonomické aktivity ve světě, když i náš nejvýznamnější obchodní partner, eurozóna, upadl v loňském roce do recese.

Dnešní finální data pro HDP za Q4 12 se příliš neliší od dříve zveřejněného rychlého odhadu, mírnou revizi k horšímu jsme zaznamenali u předchozích třech čtvrtletí. Česká ekonomika tak za celý loňský rok poklesla v reálném vyjádření o 1,2 %. Vzhledem k tomu, že se úhrnná cenová hladina měřená deflátorem zvýšila v loňském roce o 1,3 %, HDP v běžných cenách zaznamenal za rok 2012 minimální růst o 0,1 % na celkových 3 844 mld. CZK.

Negativním šokem pro domácí poptávku byl hned vstup do roku 2012, který byl ve znamení další vlny fiskální restrikce spočívající mimo jiné ve zvyšování nepřímých daní a snižování sociálních transferů i investičních prostředků určených na veřejné investice. Reálný pokles disponibilních příjmů domácností v kombinaci s extrémním pesimismem českých spotřebitelů vedl k bezprecedentnímu propadu spotřeby domácností, v celoročním hodnocení o 3,5 %. Nicméně v Q4 12 již spotřeba domácností mezikvartálně o 0,9 % q/q vzrostla. Na poklesu investiční aktivity firem a tedy propadu tvorby hrubého fixního kapitálu ve výši 1,6 % se kromě fiskální konsolidace podepsalo nejisté globální prostředí související s postupující evropskou dluhovou krizí a následným pádem celé evropské ekonomiky do recese.

Na domácí scéně ovšem musely firmy čelit i významné nejistotě a nestabilitě podnikatelského, zejména daňového prostředí, když ještě v závěru roku 2012 nebylo jasné, jak bude vypadat daňové nastavení roku 2013. V druhé polovině roku 2012 bylo na českém hospodářství stále více patrné oslabování zahraniční poptávky v souvislosti s recesí v eurozóně. V samotném Q4 12 fixní investice propadly o 3,8 % q/q. Z poptávkového pohledu byl jediným pozitivním přispěvatelem, přes zřejmé zhoršování vnější poptávky, čistý export. S pozitivním příspěvkem ve výši 1,8 pb však propad domácí poptávky vykompenzovat nestačil.

Z pohledu tvorby hrubé přidané hodnoty patřil v loňském roce mezi nejúspěšnější zpracovatelský průmysl, i když v posledním čtvrtletí loňského roku byl již i v tomto segmentu zaznamenán pokles a v celoročním hodnocení tento sektor pouze stagnoval. Ostatní na tom byly hůře. Další výrazný pokles o 6,3 % vloni zaznamenalo stavebnictví. Stavební produkce se tak již z pohledu úrovně dostala pod hodnoty roku 2005. Důvodem jsou klesající investiční aktivita na straně firem, fiskální konsolidace projevující se absencí velkých infrastrukturních staveb financovaných z veřejných zdrojů a také slabá poptávka domácností po nových nemovitostech. Zemědělství pak doplatilo na loňské nepříznivé klimatické podmínky a s tím související meziročně horší úrodu.

Česká ekonomika by se měla pohybovat v recesi ještě na začátku letošního roku, nicméně od druhého čtvrtletí již očekáváme pozvolné oživení. Spotřebitelská poptávka by měla zůstat utlumená, domácnosti patrně budou dále šetřit minimálně v první polovině letošního roku. Opatrné v investiční aktivitě zůstanou i podniky. Celkové HDP by letos mělo poklesnout o 0,1 %. Výraznější pozitivní příspěvek lze opět čekat pouze od čistých exportů. V příštím roce by mělo pokračovat postupné oživení české ekonomiky, za celý rok 2014 očekáváme průměrný růst HDP ve výši 1,4 %.

Autor článku

Autor je analytikem Komerční banky.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).