Hlavní navigace

Červnový běžný účet platební bilance v přebytku díky nižší výplatě dividend

Jakub Seidler

Dnes byla zveřejněna statistika platební bilance za červen. Celková bilance běžného účtu (BÚ) skončila v přebytku ve výši 13,3 mld. Kč a výrazně tak předčila tržní očekávání, které počítalo s mírným deficitem.

Dnes byla zveřejněna statistika platební bilance za červen. Celková bilance běžného účtu (BÚ) skončila v přebytku ve výši 13,3 mld. a výrazně tak předčila tržní očekávání, které počítalo s mírným deficitem. Za červnovým přebytkem však ve velké míře stojí nižší než očekávaná výplata dividend do zahraničí ve výši 17 mld. Kč, tj. i nižší deficit bilance prvotních důchodů (v dřívější metodice bilance výnosů). Výplata dividend je letos ve statistikách velmi rozkolísaná, zatímco v březnu bylo vyplaceno dle odhadů ČNB 20 mld. Kč, v dubnu výplata dividend zcela ustala, minulý měsíc pak dosáhla kolem 30 mld. a v červnu  byla opět poloviční. S touto volatilitou dividend je pak velmi obtížné odhadovat celkový vývoj běžného účtu a srovnání skutečného vývoje s tržním odhadem tak není příliš vypovídající (graf 1).

V červnu stejně jako v květnu pokračoval přiliv investic nerezidentů do korunových dluhopisů a celkový příliv činil 13,7 mld. Kč. Na druhé straně pokračovaly také investice rezidentů do nerezidentských cenných papírů (dle ČNB také emisí dluhopisů v zahraničí) a celkové saldo přílivu investic tak bylo pouze mírně záporné (příliv prostředků do ČR). V posledních dvou měsících se ale zastavil roční úhrnný odliv portfoliových investic z ČR (viz graf 2).

Červnový vývoj běžného účtu platební bilance tak vykázal vzhledem k nižším výplatám dividend příznivější vývoj. Bilance zboží a služeb se v červnu udržela blízko 30 mld. Kč jako v minulých měsících, nicméně samotná dynamika zahraničního obchodu v červnu zrychlila, což již bylo patrné z červnové statistiky zahraničního obchodu. V kumulativním vyjádření od začátku roku je běžný účet platební bilance v přebytku 122 mld. Kč., tj o 68 mld. více, než byl v minulém roce, kdy bilance BÚ skončila poprvé od roku 1993 v přebytku 0,6 % HDP.

V letošním roce tak očekáváme další zvýšení přebytku běžného účtu, který by měl dosáhnout kolem 50–60 mld. Kč, což by mělo mírně přesáhnout 1 % HDP, a to díky nadále příznivé zahraniční poptávce a oslabenému kurzu koruny, poklesu cen ropy vedoucí k vyššímu přebytku bilance zboží a také díky vyššímu čerpání peněz z fondů EU před koncem programového období. 

Ačkoli samotný přílivy prostředků z fondů EU je transformován dle dohody ČNB s vládou mimo devizový trh, vysoké přebytky zahraničního obchodu budou působit i nadále ve směru posilování koruny, které ČNB bude muset intervencemi bránit. Dnes odpoledne zveřejněná bilance ČNB nám opět nedá jistý obrázek o objemu intervencí ČNB v srpnu, jelikož není možné oddělit vliv právě výše uvedeného přílivu peněz z EU, na základě celkového objemu korunové likvidity bankovního sektoru odhadujeme, že velikost intervencí se pohybovala v srpnu zatím v jednotkách mld. Kč a nepřekročila dosud 5 mld. Kč. Z tohoto pohledu se tak intenzita intervencí oproti druhé polovině července zřejmě snížila. V druhé polovině července totiž ČNB dle našich odhadů z vývoje likvidity intervenovala kolem 20 mld. Kč a vzhledem k tomu, že červencové plnění státního rozpočtu nenaznačuje příliv prostředku z Národního fondu, které by mohly odhady výrazněji zkreslit, považujeme tak uvedenou výši intervencí za velmi pravděpodobnou. Její přesnou výši se však dozvíme až 8. září.

Našli jste v článku chybu?