Hlavní navigace

Červnový běžný účet platební bilance v přebytku díky nižší výplatě dividend

13. 8. 2015
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Dnes byla zveřejněna statistika platební bilance za červen. Celková bilance běžného účtu (BÚ) skončila v přebytku ve výši 13,3 mld. Kč a výrazně tak předčila tržní očekávání, které počítalo s mírným deficitem.

Dnes byla zveřejněna statistika platební bilance za červen. Celková bilance běžného účtu (BÚ) skončila v přebytku ve výši 13,3 mld. a výrazně tak předčila tržní očekávání, které počítalo s mírným deficitem. Za červnovým přebytkem však ve velké míře stojí nižší než očekávaná výplata dividend do zahraničí ve výši 17 mld. Kč, tj. i nižší deficit bilance prvotních důchodů (v dřívější metodice bilance výnosů). Výplata dividend je letos ve statistikách velmi rozkolísaná, zatímco v březnu bylo vyplaceno dle odhadů ČNB 20 mld. Kč, v dubnu výplata dividend zcela ustala, minulý měsíc pak dosáhla kolem 30 mld. a v červnu  byla opět poloviční. S touto volatilitou dividend je pak velmi obtížné odhadovat celkový vývoj běžného účtu a srovnání skutečného vývoje s tržním odhadem tak není příliš vypovídající (graf 1).

V červnu stejně jako v květnu pokračoval přiliv investic nerezidentů do korunových dluhopisů a celkový příliv činil 13,7 mld. Kč. Na druhé straně pokračovaly také investice rezidentů do nerezidentských cenných papírů (dle ČNB také emisí dluhopisů v zahraničí) a celkové saldo přílivu investic tak bylo pouze mírně záporné (příliv prostředků do ČR). V posledních dvou měsících se ale zastavil roční úhrnný odliv portfoliových investic z ČR (viz graf 2).

Červnový vývoj běžného účtu platební bilance tak vykázal vzhledem k nižším výplatám dividend příznivější vývoj. Bilance zboží a služeb se v červnu udržela blízko 30 mld. Kč jako v minulých měsících, nicméně samotná dynamika zahraničního obchodu v červnu zrychlila, což již bylo patrné z červnové statistiky zahraničního obchodu. V kumulativním vyjádření od začátku roku je běžný účet platební bilance v přebytku 122 mld. Kč., tj o 68 mld. více, než byl v minulém roce, kdy bilance BÚ skončila poprvé od roku 1993 v přebytku 0,6 % HDP.

V letošním roce tak očekáváme další zvýšení přebytku běžného účtu, který by měl dosáhnout kolem 50–60 mld. Kč, což by mělo mírně přesáhnout 1 % HDP, a to díky nadále příznivé zahraniční poptávce a oslabenému kurzu koruny, poklesu cen ropy vedoucí k vyššímu přebytku bilance zboží a také díky vyššímu čerpání peněz z fondů EU před koncem programového období. 

Ačkoli samotný přílivy prostředků z fondů EU je transformován dle dohody ČNB s vládou mimo devizový trh, vysoké přebytky zahraničního obchodu budou působit i nadále ve směru posilování koruny, které ČNB bude muset intervencemi bránit. Dnes odpoledne zveřejněná bilance ČNB nám opět nedá jistý obrázek o objemu intervencí ČNB v srpnu, jelikož není možné oddělit vliv právě výše uvedeného přílivu peněz z EU, na základě celkového objemu korunové likvidity bankovního sektoru odhadujeme, že velikost intervencí se pohybovala v srpnu zatím v jednotkách mld. Kč a nepřekročila dosud 5 mld. Kč. Z tohoto pohledu se tak intenzita intervencí oproti druhé polovině července zřejmě snížila. V druhé polovině července totiž ČNB dle našich odhadů z vývoje likvidity intervenovala kolem 20 mld. Kč a vzhledem k tomu, že červencové plnění státního rozpočtu nenaznačuje příliv prostředku z Národního fondu, které by mohly odhady výrazněji zkreslit, považujeme tak uvedenou výši intervencí za velmi pravděpodobnou. Její přesnou výši se však dozvíme až 8. září.

Autor článku

Autor je ekonom ING Bank.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).