Hlavní navigace

Ceny ve službách v květnu po 14 měsících meziročně vzrostly

Jiří Škop

Ceny průmyslových výrobců během května stagnovaly, což bylo pod naším i tržním odhadem. Z pohledu struktury vzrostly ceny v chemickém průmyslu o 0,6 % a ceny koksu a rafinovaných výrobků o 0,5 %, které do velké míry ovlivňuje vývoj cen ropy v korunovém vyjádření. Mírně vyšší byly i ceny v potravinářském průmyslu (+0,2 %). Klesly ceny těžby a dobývání o 0,9 % a elektrických zařízení o 0,4 %.

Změny cen v produkční sféře jsou zejména nákladového charakteru. Hlavním proinflačním faktorem zůstanou sekundární dopady slabší koruny. Slabší koruna by totiž již měla pomáhat zvyšovat reálnou produkci. Pozitivní dopady na provozní ziskovost byly již patrné v posledním čtvrtletí loňského roku (na druhou stranu celkové účetní výsledky u exportních podniků byly dočasně negativně ovlivněny ztrátami ze zajištění). Zlepšující se výkon ekonomiky, který byl prozatím podpořený oživením v zahraničí, by pak měl tlačit ceny v průmyslu nahoru. Lepší domácí úroda by naopak stále měla bránit vyššímu růstu cen v potravinářském průmyslu minimálně do prázdnin.

Vloni výrobní ceny vzrostly o 0,8 %, letos se bude jejich dynamika pohybovat okolo nuly. V příštím roce pak očekáváme růst cen v průmyslu o 1,8 %. Záležet ale bude i na dalším vývoji cen komodit (ropy, kovů a zemědělských komodit), které jsou velmi volatilní a hůře predikovatelné.Z pohledu budoucí dynamiky cen v rámci spotřebitelského koše je zajímavější vývoj cen v zemědělství, které indikují budoucí vývoj cen potravin, a vývoj cen ve službách. Ceny zemědělských výrobců v květnu vzrostly o 0,2 % (+0,0 % po sezónním očištění). Od letních prázdnin jsou tyto ceny kumulovaně nižší o 1,3 % (SA), což je důsledkem lepší loňské úrody.

dan_nemovitost

Loňská úroda tak nevyvolávala tlaky na růst cen potravin v rámci spotřebitelského koše, ty tlačila nahoru pouze slabší koruna. Pro další vývoj cen v zemědělství bude klíčová nová úroda. První odhady sklizní budou nicméně k dispozici až 11. července.Ceny ve službách mají dopad na jádrovou inflaci v rámci spotřebitelského koše, která je zase klíčovým ukazatelem inflačních tlaků v ekonomice pro centrální bankéře. Ceny ve službách v květnu stagnovaly (+0,1 % po sezónním očištění).

Deflační tendence v sektoru služeb byly patrné ještě v první polovině loňského roku, od července již však ceny ve službách začaly stagnovat a od listopadu 2013 již přidaly 0,8 % (vše na sezónně očištěné bázi). I zde byl samozřejmě v předchozích měsících patrný vliv slabší koruny. Oproti cenám v průmyslu je však tento faktor slabší. Je to samozřejmě způsobené nižším podílem dovozů v tomto sektoru.

Našli jste v článku chybu?