Hlavní navigace

Boj o majetek a aktiva EÚ Přerov: zaměstnanci vs. exekutor

18. 3. 2016
Doba čtení: 11 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Aktualizováno 18. 3. 2016 19:30
300 milionů na účtech úřadu je v ohrožení vlivem známých lidí, kteří se podíleli na vyvádění peněz z Metropolitního spořitelního družstva. Není to pravda, kontruje stávající šéf úřadu a těší se na kontrolu.

Prohlašujeme s nejvyšší závažností, že dosluhující soudní exekutor Tomáš Vrána, od něhož má Lukáš Jícha převzít 1. dubna 2016 přerovský exekutorský úřad, jedná od pondělí 14. března 2016 výhradně na vlastní pěst a odpovědnost. Tomáš Vrána od pondělí 14. března 2016 se svými zaměstnanci nekomunikuje a do budovy úřadu nedochází, píše se ve společném prohlášení soudního exekutora JUDr. Lukáše Jíchy a soudního exekutora Reného Mohyly.

Ve čtvrtek 17. března 2016 převzal vedení Vránova exekutorského úřadu soudní exekutor René Mohyla, který je dlouhodobě Vránovým zástupcem. Hlavním úkolem Reného Mohyly je zajistit klidné a bezproblémové předání úřadu nově jmenovanému exekutorovi Lukáši Jíchovi. René Mohyla, Lukáš Jícha a všichni zaměstnanci exekutorského úřadu tak jednají v naprosté shodě, uvádí prohlášení.

300 milionů korun na účtech může zmizet

Hlavní prioritou Jíchy je nyní zajistit peníze na vymáhacích účtech exekutorského úřadu. Nejde přitom o malou částku, úřad disponuje zhruba 300 miliony korun. Ty jsou majetkem úřadu, nikoli exekutora.

V současné době máme velmi závažné a fakty podložené podezření, že snaha vyvést částku cca 300 milionů korun mimo dispozici exekutorského úřadu je jedním z hlavních cílů organizovaného a dobře připraveného nájezdu na exekutorský úřad. Tento promyšlený útok vede samotný odstupující exekutor Vrána v součinnosti s jeho partnery ze společnosti C.M.B. CZ Facility. Stopy od společnosti C.M.B. CZ vedou k osobě Mgr. Ing. Iva Haly, insolvenčního správce vytunelovaného Metropolitního spořitelního družstva. Podle dostupných informací bylo ve čtvrtek převedeno právo disponovat s prostředky na těchto účtech na Jiřího Bílka a Jana Zaorálka. O tomto jsme informovali orgány činné v trestním řízení, varuje Jícha před hrozícím nebezpečím vyvádění peněz z úřadu.

Riziko neplatných úkonů

Jícha však varuje před dalším rizikem, které by ohrozilo zvláště věřitele. Je velmi pravděpodobné, že úkony Tomáše Vrány, které nyní koná ve věcech souvisejících s činností exekutorského úřadu, mohou být následně prohlášeny za neplatné, neboť by mohly být nástrojem k dokonání výše uvedené závažné trestné činnosti, poukazuje Jícha na závažné důsledky pro věřitele i povinné.

Vlastní provoz exekutorského úřadu probíhá normálně. Všichni zaměstnanci vykonávají svou obvyklou práci.

Tomáš Vrána: Lžete! Na kontrolu se těšíme

Skutečné důvody chaosu na Exekutorském úřadu Přerov jsou podle Tomáše Vrány jiné a způsobuje je hlavně jeho ředitel René Mohyla, jeho vedení a jejich nekalé praktiky.

Vítáme rozhodnutí Exekutorské komory České republiky o provedení hloubkové kontroly na Exekutorském úřadu Přerov a poskytneme příslušným orgánům maximální součinnost tak, aby došlo k vyšetření celé situace a odhalení skutečných důvodů, které vedly z mého pohledu k nepochopitelnému excesu a jednání ze strany ředitele a vedení úřadu, včetně jejich protiprávních kroků, které se týkají obstavení všech mých soukromých a podnikatelských účtů, říká JUDr. Tomáš Vrána.

Zahájení kontroly proběhlo dopoledne ve čtvrtek 17. března 2016 v sídle Exekutorského úřadu. Kontrolu vede předseda kontrolního orgánu Exekutorské komory JUDr. Milan Makarius a přítomni byli i zástupci Ministerstva spravedlnosti.

Vstup do úřadu blokuje ochranka

Ani tyto osoby ale nebyly schopny Tomáši Vránovi zajistit přístup do budovy, kterou má pronajatou pro účely provozování svého exekutorského úřadu. Vstup totiž blokuje ochranka najatá zaměstnanci úřadu. Schůzka předsedy Kontrolní komise Exekutorské komory JUDr. Makaria, dvou dalších zástupců Exekutorské komory a tří pracovníků Ministerstva spravedlnosti s JUDr. Vránou a jeho právním zástupcem tak musela proběhnout v restauraci naproti budovy úřadu.

Oba orgány JUDr. Tomáš Vrána informoval o tom, že jeho cílem je zajistit hladký průběh předání agendy úřadu novému nástupci JUDr. Lukáši Jíchovi k 31. březnu 2016. Ten má nástupem do funkce právo převzít rozpracované exekuční případy spolu se spisovou agendou.

Boj o majetek a aktiva úřadu

O odměny z exekucí zahájených končícím exekutorem a dokončených novým exekutorem se oba exekutoři musí rozdělit. Pokud tak neučiní do dvou měsíců vzájemnou dohodou, o způsobu rozdělení rozhodne Exekutorská komora. Veškeré další prostředky pro provoz úřadu si nový exekutor musí pořídit sám – ať už se jedná o budovy, zaměstnance, počítače a programy, vozidla apod.

Jedním ze způsobů, jak si tyto prostředky může pořídit, je jejich odkoupení od dosavadního exekutora. V této věci však mezi exekutory dosud nebyla uzavřena žádná dohoda. Zájem odkoupit hlavní aktiva končícího exekutora neprojevil exekutor nový, nýbrž bývalý zaměstnanec úřadu JUDr. Robert Runták, vysvětluje JUDr. Tomáš Vrána způsob, jak může probíhat předání majetku.

JUDr. Robert Runták pak v posledních dnech nejenže odmítl respektovat mé písemné pokyny zaměstnavatele, ale navíc si vzal jako ‚rukojmí‘ pro svoje neodůvodněné jednání i část zaměstnanců Exekutorského úřadu. Svým jednáním tak vyvolal chaos a destabilizaci úřadu, obviňuje JUDr. Tomáš Vránabývalého zaměstnance z nekalých praktik.

Celou situaci dokresluje skutečnost, že tento týden obdržel Tomáš Vrána prostřednictvím e-mailu nabídku od ředitele úřadu JUDr. Runtáka k odkupu hlavní části majetku JUDr. Vrány. Jako zajištění platby mají sloužit směnky vystavené JUDr. Runtákem. Zůstává tedy otázkou, proč JUDr. Robert Runták provádí aktivity, které nepřísluší jemu, ale novému šéfovi úřadu JUDr. Lukáši Jíchovi, který je dnes v pozici řadového zaměstnance úřadu, ptá se JUDr. Tomáš Vrána.

Návrh směnky na 14 mil. Kč.
Autor: JUDr. Tomáš Vrána, soudní exekutor

Návrh směnky na 14 mil. Kč.

Návrh směnky na 4 mil. Kč.
Autor: JUDr. Tomáš Vrána, soudní exekutor

Návrh směnky na 4 mil. Kč.

Exekutorský úřad v Přerově má téměř 200 zaměstnanců a každoročně řeší přes 60 000 nových exekucí. To znamená roční obrat skoro 2 miliardy korun.

Nepřátelské převzetí úřadu zaměstnanci

Věřím, že kontrola ze strany Exekutorské komory pomůže rozkrýt odpovědi na výše uvedené otázky, včetně pozadí, proč a za jakým účelem je bráněno mně a novému vedení ze strany JUDr. Roberta Runtáka v přístupu k účetnictví, evidenci majetku a k registrům exekucí, úschov a zástav. Nebo zda nedošlo k nějaké manipulaci uvnitř úřadu od doby, kdy do něj nemá přístup, říká Tomáš Vrána a doufá ve zdárný průběh kontroly.

JUDr. Robert Runták na přerovském úřadu působil jako výkonný ředitel a byl hybatelem dění na úřadu. Za postupem Runtáka a jeho současného vedení může být podle Vrány snaha zakrýt některé skutečnosti, kvůli kterým byl úřad JUDr. Tomáše Vrány v posledních letech kritizován ze strany Ministerstva spravedlnosti ČR za způsoby a formy provádění exekučních řízení. Ty přitom probíhaly právě pod přímým vedením pana Runtáka a jeho managementu.

Návrh dohody o převodu majetku mezi JUDr. Robertem Runtákem a JUDr. Tomášem Vránou.
Autor: JUDr. Tomáš Vrána, soudní exekutor

Návrh dohody o převodu majetku mezi JUDr. Robertem Runtákem a JUDr. Tomášem Vránou.

Návrh dohody o převodu majetku mezi JUDr. Robertem Runtákem a JUDr. Tomášem Vránou.
Autor: JUDr. Tomáš Vrána, soudní exekutor

Návrh dohody o převodu majetku mezi JUDr. Robertem Runtákem a JUDr. Tomášem Vránou.

Návrh dohody o převodu majetku mezi JUDr. Robertem Runtákem a JUDr. Tomášem Vránou.
Autor: JUDr. Tomáš Vrána, soudní exekutor

Návrh dohody o převodu majetku mezi JUDr. Robertem Runtákem a JUDr. Tomášem Vránou.

Není bez povšimnutí, že JUDr. Runták se osobně prostřednictvím e-mailu obrátil na všechny zaměstnance úřadu a vyzval je, aby jej podpořili a postavili se za něj v jeho tažení proti jejich zaměstnavateli JUDr. Tomášovi Vránovi, říká jeho mluvčí říká Kryštof Šabacký z mediální agentuty maXmedia, která Tomáše Vránu mediálně zastupuje. Za součást jeho další účelové manipulace považuji i skutečnost, že poskytl účelové a lživé informace budoucímu nástupci úřadu panu JUDr. Lukáši Jíchovi o tom, že došlo k neoprávněným dispozicím s prostředky na vázaných účtech, komentuje dění Tomáš Vrána.

Hromadný e-mail zaslaný zaměstnancům Exekutorského úřadu Přerov.
Autor: JUDr. Tomáš Vrána, soudní exekutor

Hromadný e-mail zaslaný zaměstnancům Exekutorského úřadu Přerov.

Hromadný e-mail zaslaný zaměstnancům Exekutorského úřadu Přerov.
Autor: JUDr. Tomáš Vrána, soudní exekutor

Hromadný e-mail zaslaný zaměstnancům Exekutorského úřadu Přerov.

Hromadný e-mail zaslaný zaměstnancům Exekutorského úřadu Přerov.
Autor: JUDr. Tomáš Vrána, soudní exekutor

Hromadný e-mail zaslaný zaměstnancům Exekutorského úřadu Přerov.

Vyjádření: jak to bylo s penězi

JUDr. Tomáš Vrána se vyjádřil i k otázkám ohledně peněz na účtech úřadu a k pochybnostem při jejich správě. V úterý 15. března 2016 vyslal své zástupce na úřad, aby došlo k hladkému předání úřadu, ale nebyl tam vpuštěn. Následovalo zabarikádování zaměstnanců v čele s JUDr. Robertem Runtákem.

V obavě o své vlastní prostředky zajistil převod prostředků z běžných účtů jeho fyzické osoby a z podnikatelských účtů mimo dispozici zaměstnanců úřadu. Prostředky na vázaných účtech ve výši téměř 300 mil. Kč nebyly nijak dotčeny.

Ke zpochybňované dispozici s 3,4 mil. Kč se JUDr. Tomáš Vránanení schopen zcela přesně vyjádřit, dokud nedostane přístup k dokumentům exekutorského úřadu. Trvá však na tom, že v době převodu neměl od dotčené banky žádné informace o tom, že by prostředky nebyly jeho vlastnictvím. Aby zabránil všem pochybnostem, navrhuje kontrolním orgánům exekutorské komory složení těchto prostředků do úschovy.

Kontrolní komise Exekutorské komory ČR předvolala na pátek 18. března 2016 v 10.00 hod. stávajícího šéfa Exekutorského úřadu Přerov, pana JUDr. Tomáše Vránu, a jeho nástupce v úřadu, pana JUDr. Lukáše Jíchu, k podání vysvětlení ke stávající situaci na Exekutorském úřadu Přerov a ke skutečnostem spojených s předáním úřadu a jeho agendy.

Nemám co skrývat

Mým záměrem je od začátku předat v klidu a řádně úřad novému exekutorovi. Nemá význam reagovat na nesmysly a lživá obvinění, nad kterými zůstává rozum stát, popisuje svůj stále stejný záměr JUDr. Tomáš Vrána.

Podle něj tak jediným cílem propuštěného ředitele JUDr. Runtáka je vmanipulovat stávající zaměstnance včetně budoucího exekutora Jíchy do sporu, který mu má přinést majetkový prospěch. Údajné „převzetí řízení exekutorského úřadu“ jeho zástupcem Mohylou je gestem, které nemá oporu v zákonných předpisech, což dokládá níže uvedenými ustanoveními Exekučního řádu (obrázek níže). Ovšem Exekuční řád v části o zastupování exekutora uvádí výrazně více důvodů a z toho vyplývajících povinností, než jsou zvýrazněné pasáže.

JUDR. Tomáš Vrána podtrženou citací z Exekučního řádu tvrdí, že jedná podle zákona.
Autor: JUDr. Tomáš Vrána, soudní exekutor

JUDr. Tomáš Vrána podtrženou citací z Exekučního řádu tvrdí, že jedná podle zákona.


JUDR. Tomáš Vrána podtrženou citací z Exekučního řádu tvrdí, že jedná podle zákona.
Autor: JUDr. Tomáš Vrána, soudní exekutor

JUDr. Tomáš Vrána podtrženou citací z Exekučního řádu tvrdí, že jedná podle zákona.

K údajné obavě mých zaměstnanců o 300 milionů na vázaném účtu pak sděluji, že jsem ve středu 16. března 2016 v 17 hod, tedy den poté, co mi zaměstnanci neuvěřitelným způsobem znemožnili vstup do úřadu, podal na Okresní soud v Přerově Návrh na přijetí peněžních prostředků do úschovy soudu – čímž budou tyto prostředky jednoznačně ochráněny před protiprávní dispozicí, vyvrací domněnky o možném zneužití peněz JUDR. Tomáš Vrána.

skoleni_13_10

Aktualizováno 18. 3. 2016 v 19 hodin

Dnešní vyjádření Exekutorské komory k závěrům včerejší kontroly (níže) zcela vyvrátilo lživá obvinění z údajné rozsáhlé zpronevěry prostředků klientů Exekutorského úřadu. Zpochybněn byl jednotlivý převod 3,4 mil. Kč – tyto prostředky jsem dnes nechal převést na nově zřízený vázaný účet a důvody tohoto pochybení se dále objasňují. Komise současně konstatovala, že je krajně nežádoucí, aby zaměstnanci soudního exekutora bránili svému zaměstnavateli ve vstupu do jeho úřadu. Výtky komise k událostem z posledních dnů a způsobu jejich řešení směřují jak k mé osobě, tak k zaměstnancům úřadu. Za svou osobu jsem učinil všechna opatření, která mi komise doporučila – tj. omezil jsem dispozici s bankovními účty pouze na svoji osobu. Očekávám, že v souladu se závěry komise budou nadále zaměstnanci Exekutorského úřadu, zejména Ti, kteří podléhají kárné odpovědnosti podle Exekučního řádu, respektovat pokyny mne jako zaměstnavatele při chodu a fungování úřadu, reagoval JUDr. Tomáš Vrána na výsledky zjištění Exekutorské komory České republiky.

Reakce Exekutorské komory České republiky

Prezidium Exekutorské komory se v pátek 18. března 2016 seznámilo s předběžnými závěry mimořádné kontroly, kterou včera provedla Kontrolní komise EK ČR společně s odborem dohledu Ministerstva spravedlnosti v Exekutorském úřadu Přerov.

Kontrola EK ČR prokázala, že nedošlo k pochybení v exekuční činnosti exekutorského úřadu vůči klientům. Jde o interní spor mezi soudním exekutorem Tomášem Vránou a jeho zaměstnanci v souvislosti s ukončením jeho aktivního působení v úřadu. Určitá pochybení na místě nicméně zjištěna byla, například postup v rozporu s Etickým kodexem Exekutorské komory. Exekutorská komora v rámci svých kompetencí v současnosti zálohuje veškeré spisy, tak aby byla v případě potřeby zajištěna kontinuita exekučních řízení.

Přestože nedošlo v přerovském úřadu k narušení standardní exekuční činnosti, jsme událostmi tohoto týdne vážně znepokojeni. Spor soudního exekutora Tomáše Vrány s jeho zaměstnanci vrhá na celou exekutorskou obec velmi negativní světlo, které bohužel dopadá na všechny kolegy. Chování obou stran sporu je přinejmenším porušením etických pravidel, jejichž nedodržení narušuje důstojnost úřadu, který zastáváme, uvedla prezidentka Exekutorské komory Pavla Fučíková.

Exekutorská komora se v rámci svých zákonných možností snaží přispět ke stabilizaci situace v přerovském úřadě a bude nadále situaci sledovat. Jedním z konkrétních kroků, který EK ČR aktuálně provádí, je zajišťování exekučních spisů tak, aby nedošlo k narušení jednotlivých exekučních řízení. Otázkou finančních transakcí úřadu se zabývá Policie ČR.

Bohužel musím konstatovat, že naše stavovská organizace nemá dostatečně silné kompetence, které by mohla využít v případech komplikací při přechodu exekutorského úřadu, což se ostatně projevuje právě teď. Ačkoli jsme již několikrát navrhovali přijmout v tomto směru legislativní opatření, nebyli jsme v jejich prosazení prozatím úspěšní, doplnila prezidentka Exekutorské komory Pavla Fučíková.

Při kontrole exekutorského úřadu Exekutorská komora úzce spolupracuje s Ministerstvem spravedlnosti, jehož zástupci se inspekce úřadu rovněž zúčastnili. V průběhu včerejší kontroly byli zaměstnanci Exekutorské komory a Ministerstva spravedlnosti několikrát ujištěni, že chod úřadu v oblasti exekuční činnosti nebyl žádným způsobem narušen ani omezen, a tuto skutečnost ověřili. Započatá exekuční řízení probíhají nadále zcela standardně, práva účastníků řízení nejsou nijak poškozena.

Účet pro vymožená plnění, který soudní exekutor ohlásil Ministerstvu spravedlnosti ČR v souladu § 46 odst. 5 exekučního řádu je stále aktivní. Vyzýváme tímto všechny povinné v exekučních řízeních, aby nadále plnili své povinnosti na uvedený účet soudního exekutora, který je také uváděn na všech dokumentech EÚ Přerov, JUDr. Tomáše Vrány. Žádný jiný účet nebyl Ministerstvu spravedlnosti nahlášen.

Autor článku

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví, specializuje se na finanční produkty, dluhovou problematiku a oblast dopravy.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).