Hlavní navigace

Banky se o klienty příliš nezajímají aneb Poraďte si sami

6. 12. 2006
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Disponujete zajímavou sumou peněz. Máte konkrétní představu o jejich použití a přesně stanovený časový horizont. Zvážili jste, jak je pro vás tato suma důležitá a jaký je váš postoj k riziku. To vše ještě nemusí znamenat, že se dostanete ke kvalitní a komplexní nabídce investičních příležitostí.

Udělal jsem malý průzkum mezi 10 finančními domy. Přes oficiální mail (většinou typu info@spolecnost.cz) jsem oslovil 7 bank, které mají v nabídce podílové fondy, a 3 investiční společnosti. Zajímalo mě, jak si poradí se žádostí klienta o vytvoření nabídky portfolia pro velmi konkrétní situaci.

Dopis pro banky a investiční společnosti

Dobrý den,

rád bych se informoval o možnosti investovat do podílových fondů z Vaší nabídky. Případně mě zajímá, zda mi z nich můžete sestavit doporučené portfolio. Níže popisuji podrobně svou situaci. Pošlete mi prosím co možná nejpřesnější nabídku, abych si mohl udělat srovnání s konkurencí.

V současné době mám k dispozici 1 500 000 Kč. Tyto peníze budu potřebovat až v době, kdy bude syn stavět dům. To nebude dříve jak za 3 roky. Dům budeme stavět z velké části svépomocí, takže peníze budeme čerpat postupně v průběhu několika málo let. Je tedy velmi pravděpodobné, že cca třetinu peněz nebude potřeba dříve jak za 5 let. Rád bych vyzkoušel nějaké dynamičtější investice, ale nevím, zda si to mohu v této situaci dovolit, aby to nebylo moc nebezpečné. Investované suma je totiž velmi podstatná část mých úspor, ale na druhou stranu osobní potřeby (bydlení atd.) už mám vyřešené a touto částkou chci pouze pomoci synovi.

Očekávám co nejdříve Váš návrh řešení v elektronické podobě a teprve v případě mého bližšího zájmu se můžeme setkat osobně.

Hodnotící tabulka
Společnost rychlost individuálnost rozsah řešení správnost srozumitelnost
IS České spořitelny 1 4 4 5
ČP Invest 2 1 1 1 – 1 –
Bawag bank 3 2 2 2 3
Pioneer 4 1 – 1 – 1 – 2
Raiffeisenbank 5 4 4 5
Conseq 6 1 – 1 1 – 1 –
ING 7 5 5
ČSOB  –
KB  –
GE Money bank  –

1 = nejlepší
5 = nejhorší

Výsledek celého průzkumu je velmi zajímavý. Odpovědi (pokud vůbec přišly) se v mnoha aspektech značně odlišovaly.

Už jenom samotná rychlost odpovědi byla velmi rozdílná. První odpověď dorazila po necelých 3 hodinách, poslední asi za 10 dní. Celkem 3 společnosti neodpověděly vůbec, což se mi zdá, vzhledem k velikosti investované částky, velmi alarmující. Jaké péče se pak člověk v těchto společnostech dočká, pokud přijde investovat „pouze“ pár desítek tisíc?

Dále jsem se pokusil odpovědi zhodnotit a porovnat (viz tabulka). Jako první jsem hodnotil individuálnost přístupu dané společnosti – jak moc se snažili nabídku modelovat přesně k mým požadavkům. Nebo naopak zda byla odpověď pouhým obecným komentářem. Zde, stejně jako v ostatních kritériích, investiční společnosti jednoznačně předčily banky. Jedinou výjimkou mezi bankami byla BAWAG Bank, kde se e-mail viditelně dostal ke kompetentní osobě, od které přišel kvalitní návrh přesahující dokonce nabídku banky. Znovu mě to utvrdilo v názoru, že velké instituce trpí nedostatkem dostatečně vzdělaných zaměstnanců pro značné počty klientů.

S velmi individuální (nejlépe graficky zpracovanou) a zároveň velmi rozsáhlou nabídkou se prezentovala investiční společnost ČP Invest. Když k tomu přidám fakt, že právě tato nabídka dorazila za 3 hodiny po odeslání dotazu, musím konstatovat, že laťka byla hned na začátku nastaveno velmi vysoko.

Ale podívejme se ještě na ostatní kritéria. Více či méně subjektivně jsem hodnotil rozsah nabídky, správnost řešení a srozumitelnost řešení (resp. jeho prezentaci). Ve všech těchto kategoriích investiční společnosti výrazně předčily banky (vyjma statečně se držící BAWAG Bank).

Zejména ale u kritéria správnosti bylo rozhodování velmi složité, protože každá z investičních společností kladla důraz na jiné aspekty a principy řešení. Rozhodování bylo o to těžší, že docházelo k tomu, kdy jedna společnost postavila řešení na principech, které druhá společnost vůbec nezmiňovala. Až na výjimky se domnívám, že se jednalo účelovou argumentaci k vyzdvihnutí produktů z vlastní nabídky.

Pouze společnosti ČP Invest a Pioneer Investments zahrnovaly do svých projektů postupné rebalancování (zkonzervativ­ňování) portfolia. Společnost Pioneer nabízela konkrétní produkt, ve kterém je rebalancování automatické. V nabídce ČP Invest se hovořilo o individuálním přístupu k rebalancování, který se mi jevil v tomto případě jako vhodnější, protože automatické rebalancování v produktu od Pioneeru je až příliš konzervativní, a neumožní tak využívat potenciál trhu.

Vzhledem k tomu, že z e-mailu bylo zřejmé, že referenční měna jsou koruny, není možné také opomíjet měnové riziko. Na toto upozorňovala společnost Pioneer, která následně doporučovala fondy z tzv. české rodiny svých fondů, které jsou zajištěné proti měnovému riziku, a BAWAG Bank. V ideálním řešení bychom jistě na měnové riziko měli pamatovat, ale nedomnívám se, že by bylo nutné investovat celou částku do fondů denominovaných v CZK.

V neposlední řadě je nutné zmínit možnost aktivní správy portfolia. Investiční společnost v tomto případě aktivně spravuje, resp. přesouvá prostředky klienta podle aktuální situace na trhu. Dobrý investiční manager je takto schopen překonat výkonnost statických portfolií až o několik procent ročně. Takovýto produkt nabídla a doporučila jako jediná společnost Conseq Investment Management. Tímto se karty při volbě pomyslného vítěze pořádně zamíchaly.

Průzkum se bude muset obejít bez absolutního vítěze. Ideálním řešením pro klienta by tak byla kombinace přístupů, myšlenek a produktů od výše zmiňovaných investičních společností. Takové portfolio by mohlo vypadat například následovně:

1 000 000 Kč – Active Invest – vyvážené portfolio (Conseq)

  • aktivní správa portfolia
  • výrazná složka dluhopisů (42 %) a instrumentů peněžního trhu (9 %)

250 000 Kč – Akciový investiční program (ČP Invest)

  • komplexnější rozložení rizika (zlato, nemovitosti)
  • posílení části denominované v Kč

250 000 Kč – Akciový fond (Pioneer Investments – česká rodina fondů)

  • posílení řásti denominované v Kč

Shrnutí

Rozložení aktiv:

akcie 66 %
dluhopisy 28 %
peněžní trh 6 %

Měny:

CZK 75 %
EUR 13 %
USD 10 %
JPY 2 %

Postupně (po 2 až 3 letech) je dobré začít portfolio zkonzervativňovat. Nebo citlivou volbou fondů resp. programů realizovat při výběru peněz výnosy v těch částech portfolia, kde je aktuální výnos nad námi očekávaným a naopak. Reálný očekávaný výnos tohoto portfolia je v rozmezí 6 až 8 % p.a. (tj. 90 000 až 120 000 Kč ročně).

Anketa

Investujete do podílových fondů?

63 %
37 %
Odpovědělo 82 čtenářů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).