Hlavní navigace

Akcie - víc než akcie na Měšci

16. 11. 2006
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Finanční server Měšec každým rokem přichází s několika významnými novinkami. Letošní není výjimkou a dnes vám můžeme představit již druhou zásadní změnu roku 2006. Po předprázdninové změně designu spouštíme nový modul – Akcie. Co všechno nabídnou a jak je efektivně využívat?

V prvé řadě je třeba konstatovat, že modul „Akcie“, jak novou část finančního serveru Měšec.cz v redakci familiárně (či přesněji redakčně) nazýváme, neobsahuje zdaleka jen informace o kurzech akcií. Zahrnuli jsme pod něj též kurzy podílových fondů a naleznete v něm též aktuální ceny obchodovaných dluhopisů. Jedná se tedy o jakýsi komplexní finanční kurzový servis.

Ovšem pouhé kurzy akcií (dluhopisů a podílových fondů) by byly poněkud málo. Modul Akcie je prostorem pro výměnu informací v diskusích u jednotlivých titulů a k dispozici jsou též investiční zprávy významných investičních domů a další zpravodajství.

Pro snadné sledování vybraných titulů můžete využít službu „Moje portfolio“, v rámci něhož můžete sledovat změny kurzů vybraných cenných papírů. Při hledání cenných papírů nemusíte procházet celou strukturou modulu – lze využít též standardní vyhledávání.

Modul Akcie obsahuje informace z trhů RM-Systému, které jsou dodávány bez zpoždění v reálném čase (zpoždění je dáno pouze technickými parametry), a z obou segmentů trhu Burzy cenných papírů Praha – SPADu i KOBOSu. Oba segmenty pražské burzy máme k dispozici s 20 až 30minutovým zpožděním, jak je nabízejí i svým klientům někteří obchodníci s cennými papíry.

Grafy

Grafy kurzů akcií (dluhopisů a podílových fondů) jsou jednou z hlavních součástí „modulu Akcie“ na finančním serveru Měšec.cz. Některé z nich přinášejí nový, profesionální pohled na cenné papíry. Jak s grafy správně pracovat a co znamenají?

Volba časového období

Grafy kurzů cenných papírů na Měšci jsou velmi flexibilní. Můžete si vybrat nejen z předvolených časových období (den, dva dny, týden, měsíc, rok, dva roky a pět let), ale libovolné období ve zvoleném časovém rozmezí. Byť vzhledem k velkému objemu dat nejsou detailní pohledy dostupné i za starší období, je možné získat alespoň základní přehled o vývoji kurzů před časem.

S různými časovými úseky jsou spojeny různé typy grafu, které nejlépe vypovídají o hodnotě cenného papíru a jeho vývoji.

Typy grafů a zobrazovaná data

V rozmezí času od jednoho dne po jeden týden jsou zobrazována veškerá dostupná data o jednotlivých změnách kurzu. Uživatel tak má přehled o vývoji kurzu v průběhu celého dne. V případě dřívějších obdobích, kdy nejsou podrobná data k dispozici, je zobrazován i v těchto kratších obdobích „svícový graf“.

ČEZ - RM-Systém

Zdroj: http://akcie.me­sec.cz/cez/

V rozmezí od jednoho týdne po tři měsíce jsou data zobrazována ve „svícovém grafu“. Jedná se o typ grafu, který je hojně využíván profesionálními obchodníky (nejen) s cennými papíry. Není zcela běžný, a proto si zasluhuje bližší vysvětlení.

Za každý den je zobrazena na grafu jedna „svíce“ skládající se z širší části, z níž vystupují na horním a spodním konci úzké linky. Každá svíce obsahuje informaci o otvíracím a zavíracím kurzu a o maximálních a minimálních hodnotách dosažených v daném dni. Širší část svíce vypovídá o otvírací a zavírací hodnotě (pokud je svíce zelená, pak je otvírací hodnota pod zavírací, je-li červená, naopak) a tenké linky vypovídají o maximální a minimální hodnotě dosažené v daném dni.

Při zvolení období delšího než 3 měsíce jsou zobrazovány pouze zavírací hodnoty.

U podílových fondů jsou grafy jednodušší – hodnota podílového listu je stanovována maximálně v denním režimu (občas též v týdenním), a tak je za každý den k dispozici nejvýše jedna hodnota (aktuální platný kurz).

Pod grafem kurzu je u akcií a dluhopisů zobrazen též objem obchodů. Opět podle zvoleného období je různá též podrobnost zobrazení objemů – od jednotlivých obchodů po celkové denní obchody.

Index MPF

Snad každé významné finanční médium má svůj vlastní burzovní index. Ani finanční server Měšec.cz není výjimkou a svým indexem MPF navíc vyplňuje mezeru na „indexovém trhu“. Co je to index MPF a jak je sestaven?

Index MPF je indexem českých podílových fondů. Nejedná se tedy o klasický burzovní index, ale ukazuje vývoj hodnoty českých podílových fondů. Je sestaven z pěti největších (dle spravovaného jmění) českých akciových fondů, pěti dluhopisových fondů a čtyř fondů peněžního trhu. Počítání indexu započalo 1. 11. 2006 na hodnotě 1000 bodů.

Jak je MPF index sestaven

Podíl každého fondu v indexu vyjadřuje třetinu podílu fondu na jeho segmentu trhu ke dni vzniku indexu, upravený a zaokrouhlený na celá procenta. Vzhledem k objemu spravovaných prostředků indexu dominují fondy České spořitelny s více než 60 %, ovšem to se může časem změnit. Stejně jako se upravují báze (tj. složení) indexů jednotlivých trhů (přidávají se a ubírají tituly a mění se jejich váhy), bude i index MPF občasně doplňován a váhy jednotlivých podílových fondů budou upravovány podle podílu na trhu.

Proč je brána jedna třetina váhy podílu? Pokud bychom vycházeli pouze z váhy správy aktiv, byl by výsledný index příliš nevyvážený – z přibližně poloviny by mu v současné době dominoval Sporoinvest, což je fond peněžního trhu České spořitelny. Další fondy peněžního trhu by dále index posunuly ke sledování vysoce konzervativního portfolia, což nebylo naším cílem. Cílem indexu je ukázat, jakým způsobem se vyvíjí hodnota tří základních typů podílových fondů (peněžního trhu, dluhopisových a akciových). Proto je každý z těchto typů v indexu zastoupen jednou třetinou a váhy jednotlivých podílových fondů se určují až v rámci typu fondu.

skoleni_29_6

Přestože se může index MPF zdát být na první pohled nevyvážený (přeci jen, tři největší fondy zabírají v indexu přes 60 % báze), ve srovnání s jinými českými indexy tomu tak není. Například index PX pražské burzy z více než poloviny obsahuje dvě emise (Erste Bank a ČEZ) a tři nejvíce zastoupené emise (Erste Bank, ČEZ a Telefónica) zaujímají téměř 67 % a v indexu RM RM-Systému sám ČEZ zaujímá téměř 44 % a tři největší emise (ČEZ, Telefónica a Unipetrol) jsou v indexu zastoupeny více než 94 %.

Tajemná zkratka MPF

Index MPF je indexem podílových fondů. Proto PF. A sestaven je finančním serverem Měšec.cz. Proto M. Ve zkratce tedy – MPF.

Anketa

Sledujete vývoj kurzů akcií?

Autor článku

Kolektiv redaktorů serveru Měšec.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).