Hlavní navigace

Airbnb, hotel i tábor. Poplatek z pobytu musí řešit i neziskovky

6. 2. 2020
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Města a obce od začátku roku zavádějí takzvaný poplatek z pobytu. Vedle hotelů a dalších ubytovacích zařízení padla povinnost platit i na různé zájmové spolky poskytující ubytování. Například na skauty a jejich táborníky.

Poplatek z pobytu od nového roku nahradil (sloučil v jedno) dřívější ubytovací poplatek s rekreačním a lázeňským. Ten se vybírá za přenocování hosta v hotelu, kempu nebo penzionu do 60 dnů. Poplatek může být maximálně 21 korun s tím, že každá obec si jeho výši (do tohoto maxima) stanovuje sama.

Cílem úpravy bylo výběr poplatku obcím zjednodušit a zefektivnit. Zároveň také dostat víc pod kontrolu služby jako Airbnb, na které se poplatky dosud nevztahovaly, zatímco na hotely nebo penziony ano.

Ačkoliv opatření mělo narovnat hlavně situaci na trhu s poskytováním krátkodobého ubytování, povinnost platit se nicméně dotkne i neziskových zájmových sdružení, která poskytují kromě jiného i ubytování. Jednou z nich je i organizace Junák – český skaut, která má svou základnu v Kaprálově mlýně nedaleko Ochozu u Brna. Ta se nyní snaží získat výjimku, která by ji od placení poplatku osvobodila.

Poplatek z pobytu, včetně jeho výše, je vždy zaváděn obecně závaznou vyhláškou obce. Zda bude tento poplatek zaveden a v jaké výši, je plně v kompetenci obce. Zákon o místních poplatcích pouze stanovuje jeho maximální výši.

Zdroj: Ministerstvo financí

Spolek pořádá vzdělávací akce pro děti a mládež. Ve všední dny sem přijíždějí školy na přírodovědné a ekologické programy, o víkendech děti, pracovníci a dobrovolníci z nejrůznějších neziskových organizací. V létě se na okolních loukách pořádají tábory a setkání skautů z mnoha zemí světa.

V 75 % případů je součástí akcí pořádaných spolkem také ubytování. Junák tak ročně ubytuje kolem 1700 lidí, z toho 900 ve věku od 18 do 26 let. Na ně už se nevztahuje výjimka udělená Ministerstvem vnitra dětem do 18 let.

Podle správce Kaprálova mlýnu Jiřího Pospíšila je zavedení poplatku pro organizaci nepříjemné ze dvou důvodů: prvním je poplatek sám, protože na táborech, kde účastníci platí do 100 Kč za noc, pobyty zdraží skokově o 15 Kč. „V našem případě z 30 Kč na 45 Kč,“ říká. Druhým důvodem je povinnost vést evidenci ubytovaných, což zvyšuje náklady na administrativu.

Do loňska jsme vedli pouze knihu zahraničních návštěvníků, protože je musíme hlásit na cizineckou policii. Kvůli administrativní cenové zátěži jsme dost znevýhodněni v konkurenci s dotovanými školskými zařízeními, protože vykonáváme srovnatelnou práci na vlastní náklady, upozorňuje.

(Ne)diskriminace

Spolek se proto obrátil na obec Ochoz u Brna, kde se snaží vyjednat pro sebe výjimku. Zatím však neúspěšně. Při jednání zastupitelstva argumentoval například tím, že prakticky nevyužívá služeb obce, která je od Kaprálova mlýnu dva kilometry. Zatím však se svojí žádostí neuspěl a poplatek platit musí.

Příklady výjimek dané zákonem

přechodné ubytování pro žáky a studenty, například vysokoškolské koleje, zdravotnická nebo lázeňská zařízení, pokud nejsou užívána jako hotelová, zařízení sloužící sociálním a charitativním účelům, sezónní pracovníci

Obec, která stanovila výši poplatku na 15 Kč, junákům nevyhověla s vysvětlením, že by tím diskriminovala další podobné organizace v její působnosti. Žádná z výjimek uvedených v zákoně se totiž na jejich organizaci nevztahuje.

V současné chvíli nevidím možnost udělit výjimku, která by ostatní podobné organizace nediskriminovala. Nabídli jsme jim alespoň možnost čerpání dotací, říká starostka obce Eva Drochytková.

Podle ní se ale obec může k projednání výjimky vrátit znovu. Pro její udělení by však spolek musel přijít s takovým zdůvodněním výjimky, které nebude vůči ostatním diskriminační. Jde o to najít takový příklad odjinud (kde byla výjimka už uznaná), který bude akceptovatelný jak pro nás, tak pro Ministerstvo vnitra, vysvětlila starostka.

Udělování výjimek

Obec může udělovat výjimky osvobozující od placení poplatku stanovené v zákoně. Jde například o výjimku pro školská zařízení, už zmíněnou pro děti a mládež do 18 let nebo pro pracující, kteří v obci bydlí, aby tady mohli pracovat v sezóně – například učitelé lyžařských škol, obsluha vleků a podobně.

Podle ministerstva financí pak obec může nad rámec zákona ve svých vyhláškách stanovit další osvobození, což je zcela v její kompetenci, stejně jako například určení výše poplatku do maxima 21 Kč.

Samotná problematika technického způsobu úpravy osvobození v obecně závazné vyhlášce je pak v kompetenci Ministerstva vnitra, které s Ministerstvem financí případně konzultuje, zda osvobození není v rozporu se zákonem o místních poplatcích, uvedl Michal Žurovec z tiskového oddělení Ministerstva financí.

dan_z_prijmu

Pokud tedy ubytováváte hosty, ať už jste majitel bytu, nebo skautský oddíl, a nevztahují se na vás zákonné výjimky, musíte to nahlásit radnici. V opačném případě riskujete vysokou pokutu, která může dosáhnout až stovek tisíc korun.

Poplatek z pobytu není součástí ceny za ubytování a vybrané částky putují celé příslušné radnici. Příští rok zákon radnicím umožní zvýšit poplatek až na 50 Kč. Z toho můžou těžit hlavně města s velkým turistickým ruchem, jako je například Praha, Karlovy Vary nebo Český Krumlov, které tak získají páky na Airbnb a další podobné služby.

Autor článku

Po studiu žurnalistiky se začala naplno věnovat novinářskému řemeslu se zaměřením na ekonomiku.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).