Hlavní navigace

7 kroků k úspěšné investiční cestě

15. 5. 2015
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

V investičním světě není nikdy dopředu nic na 100 % jasné a budoucnost je prakticky nemožné s jistotou odhadovat. Vybrané prvky by mohly zvýšit šance na náš úspěch.

Nejúspěšnější investoři nebyli „vyrobeni“ za jeden den. Učení se vně a uvnitř finančního světa a pozorování naší osobnosti jako investora bude vyžadovat nějaký čas, trpělivost a schopnost učit se z chyb. Tento článek nás provede přes 7 prvních kroků na expedici do světa investování a ukáže nám, na co si dávat pozor během putování po poměrně dlouhé cestě.

1) Začínáme

Úspěšné investování je jako proces, nikoliv jednorázová záležitost, a proto se budeme muset připravit stejně tak, jako bychom šli na dlouhý výlet. Jaký je náš cíl? Jak dlouho bude trvat, než se k němu dostaneme? Jaké zdroje budeme potřebovat? Začněme tím, že definujeme náš cíl a podle něj si naplánujeme investiční cestu. Chceme například odejít do důchodu v 55 letech, což bude přesně za 20 let? Kolik peněz budeme potřebovat, abychom to mohli opravdu uskutečnit? Nejdříve si musíme položit tyto otázky. Plán, který si následně stanovíme, bude vycházet především z našich investičních cílů.

2) Získejme znalosti, jak to funguje

Přečtěme si knihy nebo se zúčastněme investičního kurzu, který se zabývá moderními finančními myšlenkami. Lidé, kteří přišli s teoriemi v rámci optimalizace portfolia, diverzifikace a tržní efektivnosti, obdrželi Nobelovy ceny z opodstatněného důvodu. Investování je kombinace vědy (finančních fundamentů) a určitého umění (kvalitativní faktory). Vědecký aspekt financí je dobré místo pro začátek a neměl by být ignorován. Pokud se věda neřadí mezi naše silné stránky, nemusíme se trápit, protože existuje mnoho textů, které se komplikované záležitosti snaží vysvětlit způsobem, který je snáze uchopitelný. Určitě bychom si však neměli myslet, že přečtení nespočtu knih povede k našemu úspěchu. Berme to skutečně spíše jako určitý povinný startovací blok, který mají skoro všichni v této oblasti.

Jakmile budeme vědět, jak to funguje na trhu, můžeme začít přicházet s jednoduchými pravidly, která nám budou fungovat. Například Warren Buffett je jedním z nejúspěšnějších investorů všech dob. Jeho jednoduchý investiční styl je shrnut v tomto známém citátu: Pokud tomu nemůžu porozumět, nebudu do toho investovat peníze. Tento citát mu dobře slouží, protože se například sice neúčastnil velkého růstu v oblasti technologií, ale zároveň se vyhnul následnému ničivému poklesu v rámci hi-tech bubliny (dot.com krize) kolem roku 2000.

3) Poznejme sebe sama

Nikdo nezná nás a naši situaci lépe než my sami. Proto jediná nejvíce kvalifikovaná osoba, která může činit naše investiční rozhodnutí, jsme právě my sami. Vše, co potřebujeme, je jen trocha pomoci. Identifikujme naše investiční rysy, které nám mohou pomoci nebo naopak zabránit v úspěšném investování, a jednejme podle nich. Velmi užitečný behaviorální model, který pomáhá investorům porozumět sebe sama, byl vyvinut Bailardem, Biehlem a Kaiserem. Model dělí investory na základě dvou osobnostních charakteristik: metoda jednání (opatrná/careful nebo impulzivní/impetuous) a úroveň sebevědomí (sebejistý/confident nebo nervózní/anxious). V návaznosti na tyto osobnostní rysy tento model dělí investory do pěti skupin, viz obrázek níže: individualista (Individualist), dobrodruh (Adventurer), celebrita (Celebrity), strážce (Guardian) a uprostřed grafu (Straight Arrow) je ten, u kterého žádná z charakteristik nepřevládá, takže má od každé něco málo.

Osobnostní mapa investora

Nebude překvapením, že nejlepší investiční výsledky mají tendenci být vidět mezi individualisty nebo někým, kdo vykazuje prvky analytického chování a sebejistoty + má dobré oko na hodnotu. Nicméně pokud zjistíme, že se naše osobnostní rysy podobají dobrodruhovi, stále můžeme dosáhnout investičního úspěchu, pokud si podle toho upravíme investiční strategii. Jinými slovy, bez ohledu na to, do které skupiny patříme, měli bychom spravovat naše aktiva systematickou a disciplinovanou cestou.

4) Poznejme naše přátele a nepřátele

Dejme si pozor na falešné přátele, kteří jen předstírají, že jsou na naší straně, což může být příklad některých bezohledných investičních profesionálů, jejichž zájmy mohou být v rozporu s těmi našimi. Je také nutné si uvědomit, že jako malí investoři budeme soutěžit s velkými finančními institucemi, které mají více zdrojů, lepší a rychlejší přístup k informacím.

Mějme na paměti, že my sami sobě jsme největším potenciálním nepřítelem. V závislosti na naší osobnosti, strategii a konkrétních okolnostech můžeme sabotovat náš vlastní úspěch. Strážce (viz 3) by šel proti vlastní osobnosti v rámci charakteru, pokud by následoval poslední tržní horečku nebo by vyhledával krátkodobé zisky, protože je poměrně rizikově averzní a preferuje ochranu majetku. Buďme k sobě raději upřímní. Identifikujme a následně upravme faktory, které nám brání realizaci úspěšného investování a dostávají nás z bezpečí.

5) Najděme správnou cestu

Naše úroveň znalostí, osobnost a zdroje by měly určit cestu, po které se rozhodneme vydat. Obecně platí, že investoři přijímají jednu z těchto dvou strategií:

  1. Nedávat všechna vajíčka do jednoho košíku, což znamená přeneseně diverzifikaci,
  2. Dát všechna vajíčka do jednoho košíku, ale zároveň ho sledovat velmi pozorně.

Investoři zpravidla začínají s diverzifikovanými portfolii, která nesou nízké riziko, a postupně se učí tím, že prakticky jednají a snaží se poučovat z vlastních chyb. Jakmile investoři získají větší znalosti v průběhu času, začnou spíše přistupovat k aktivnějšímu postoji při pohledu na svá portfolia, takže pasivní investiční přístup ustupuje někam směrem na pozadí.

6) Buďme disciplinovaní

Nalepení se na optimální dlouhodobou strategii nemusí být nejvíce vzrušující možnost investování. Nicméně, naše šance na úspěch by se měly zvýšit, pokud vytrváme a nenecháme naše emoce nebo falešné přátele převzít otěže nad naším přemýšlením a investicemi.

7) Buďme ochotní se učit

Je poměrně těžké předvídat chování trhu, ale jedna věc je jistá – bude volatilní. Stát se úspěšným investorem představuje postupný proces a investiční cesta je typicky poměrně dlouhá. Občas se nám na trzích nepovede dobře, ale schopnost poučit se z vlastních chyb nám může zaručit úspěch při pohledu do budoucna. Pokud se nám to podaří, můžeme začít slavit. To, čeho dosáhneme jako investoři, bude záviset především na našich nastavených cílech, ale držení se výše zmíněných 7 kroků nám může pomoci udržet se na té správné cestě, což je ve finále poměrně důležité. Bon voyage!

Inspirace pro překlad originálního článku od Dereka Polcyna 

Autor článku

Autor se zajímá o témata spojená s kapitálovými trhy.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).