Hlavní navigace

5 typů investičních certifikátů, které vám můžou vydělat

28. 8. 2015
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Certifikáty jsou poměrně oblíbenými nástroji mezi investory, protože investice do nich je přístupná všem bez nějakých větších omezení. Pojďme se podívat na 5 typů těchto certifikátů.

Investiční certifikáty nabízí možnost účastnit se na vývoji cen jednotlivých cenných papírů nebo od nich odvozených produktů. Držitel certifikátu se přímo podílí například na cenovém vývoji indexu (indexový certifikát) nebo na speciálně vytvořeném koši akcií (basket certifikát). Z právního hlediska je možné provést jejich zařazení do kategorie dluhových cenných papírů (obsaženo například v Zákoně o podnikání na kapitálovém trhu), které v sobě nesou závazek emitenta splatit vlastníkům certifikátů v budoucnosti určitou částku, jejíž hodnota se odvíjí od předem stanovených emisních podmínek a také v návaznosti na samotný vývoj ceny podkladového aktiva. Nemohou být tudíž žádným způsobem brány jako stvrzení vlastnického práva nebo akcionářského zvýhodnění.

Emitenti investičních certifikátů jsou finanční instituce. Emitent je povinen kdykoliv prodat nebo odkoupit certifikát od klienta za cenu, která je transparentně odvozena od ceny podkladového aktiva. Díky těmto charakteristikám přináší investování do certifikátů tyto výhody pro investory:

  • Transparentnost – kupní a prodejní cena certifikátu a podkladového instrumentu je vždy známá,
  • Likvidita – je zde kdykoliv možnost koupit nebo prodat certifikát, protože je emitent povinen vždy stanovit kupní a prodejní cenu certifikátu (role tvůrce trhu). Emitent je tudíž obchodní protistranou bez ohledu na nákup nebo prodej,
  • Dostupnost – ceny certifikátů jsou obvykle v přijatelných cenových relacích pro každého, a navíc je možné vybrat si z velkého množství těchto produktů a jejich emitentů,
  • Nízké náklady – podkladové aktivum je předem stanoveno a nemění se, takže se bavíme o pasivním managementu, který sám o sobě nenese žádné náklady. Emitent získává svou odměnu díky rozpětí (spreadu) mezí kupní a prodejní cenou.

Jedno z nejvýznamnějších rizik není spojeno pouze se samotným certifikátem, ale také s jeho emitentem. Investor v podstatě dočasně půjčuje peníze emitentovi certifikátu a na oplátku získává investiční certifikát. To je důvod, proč by při počátečním rozhodování spojeném s výběrem vhodného typu produktu měla být velká pozornost věnována právě výběru emitenta. Certifikáty jsou volně obchodovatelné na burzách každý den a mohou mít omezenou nebo neomezenou splatnost. Neslouží k pravidelným výplatám výnosů. Kromě akcií a akciových indexů jsou dalšími možnými podkladovými aktivy pro certifikáty například měny, komodity či úrokové sazby. V tomto třetím článku se blíže podíváme na možnosti spojené s outperformance bonusovými certifikáty, diskontními certifikáty s bariérou, konvertibilními certifikáty, certifikáty s referenční entitou a certifikáty s konstantním pákovým efektem.

Outperformance bonusové certifikáty

Nově představený outperformance bonusový certifikát spojuje silné stránky bonusového a outperformance certifikátu, což znamená, že jsme chráněni na straně poklesu díky úrovni bonusu (rozměr bonusového certifikátu), ale přesto se máme možnost podílet na značném výnosu při růstu ceny podkladového instrumentu (rozměr outperformance certifikátu). Pokud se pokusíme srovnat všechny tři strukturované produkty mezi sebou, uvidíme, že outperformance bonusový certifikát přichází trochu zkrátka v rámci charakteristik obou typů certifikátů. Jinými slovy je účastnický poměr v tomto případě obvykle nižší při srovnání s klasickým outperformance certifikátem. To proto, že dodatečná ochrana v podobě bonusu musí být nakoupena, aby byl produkt správně strukturován. Totéž platí pro dimenzi v podobě bonusu, protože takový certifikát poskytuje neúměrnou účast, takže ochrana při poklesu je mnohem skromnější. Investor v tomto případě očekává, že cena podkladových nástrojů bude stoupat, ale nicméně stále chce mít zajištěný určitý stupeň ochrany kapitálu, pokud by došlo k poklesu ceny.


Autor: UBS

Graf možného vývoje podkladového aktiva a následný zisk/ztráta pro investora

Diskontní certifikáty s bariérou

I zde máme možnost investovat nepřímo do podkladového instrumentu a zaplatit méně, než bychom museli při přímém nákupu. Proto je se slovem diskont (sleva) jasné, že cena certifikátu bude nižší než přímo u podkladových aktiv v podobě například akcií nebo indexu. Ve stejné době se vlastník diskontního certifikátu s bariérou může těšit z omezeného stupně ochrany kapitálu, pokud se cena podkladového aktiva pohybuje v záporných hodnotách. Výsledkem je fakt, že riziko vzniku ztráty na takovéto investici je nižší, než by bylo v případě, že bychom tuto investici nakoupili přímo na trhu. Pokud bariéra zůstává nedotčena během období do splatnosti, v době expirace obdržíme platbu v předem stanovené maximální hodnotě výnosu (cap) bez ohledu na to, kde cena podkladového aktiva může v daný moment být. Díky capu je však limitován maximální výnos na stejnou úroveň. V době splatnosti bude vyplacena maximální částka pouze v případě, že bariéra nebyla proražena a ani nebyla přesně zasažena. Pokud by k tomu došlo, certifikát se okamžitě převede do podoby klasického diskontního certifikátu.

Pokud tedy dojde k porušení či zasažení bariéry, v době splatnosti certifikátu bude na náš účet připsána hodnota skutečného podkladového aktiva. Samozřejmě je dost dobře možné, že hodnota akcie nebo indexu bude v tuto chvíli mnohem nižší při srovnání s počáteční hodnotou, což ohrozí náš zainvestovaný kapitál. Diskontní certifikáty s bariérou jsou vhodné pro investory, kteří očekávají, že se cena podkladového aktiva v době do splatnosti bude pohybovat přibližně kolem počáteční hodnoty směrem nahoru i dolů. Měli bychom proto tento produkt koupit pouze v případě, že jsme přesvědčeni, že se podkladový instrument nikdy nedotkne předem stanovené úrovně bariéry. Tuto jistotu ale na 100 % nejspíš nemáme.


Autor: UBS

Graf možného vývoje podkladového aktiva a následný zisk/ztráta pro investora

Konvertibilní certifikáty

Stejně jako je tomu u všech ostatních kapitálově chráněných produktů, i v tomto případě je  v době splatnosti certifikátu garantována výplata ve výši kapitálové ochrany. Budeme participovat bez omezení na jakémkoliv zisku, který převýší realizační cenu, protože tento produkt nemá cap. Pokud tedy cena podkladového instrumentu leží v době splatnosti nad stanovenou realizační cenou, bude náš certifikát automaticky převeden na srovnatelný počet například podkladových akcií. Konverzní prémie (o kolik % konverzní cena převyšuje tržní cenu cenného papíru v době emise) je stanovena v době, kdy jsou certifikáty nabízeny k upsání, a tím definuje konverzní (realizační) cenu.


Autor: UBS

Graf možného vývoje podkladového aktiva a následný zisk/ztráta pro investora

Certifikáty s referenční entitou

Certifikát s referenční entitou je produktem, jehož základní struktura je optimalizována díky přidání korporátního nebo státního dluhopisu (referenční dluhopis) s podobnou splatností. To znamená, že kromě rizika emitenta certifikátu je splacení produktu také předmětem solventnosti referenční entity, což znamená především nenastání úvěrové události. Riziko produktu je tudíž také závislé na úvěrové schopnosti referenčního subjektu. Toto vyšší podstupované riziko je odměněno lepšími podmínkami v podobě vyšších kuponů a vyšších účastnických poměrů. Kreditní kvalita se v průběhu života produktu může změnit a to má ve finále vliv také na cenu samotného produktu obchodovaného na sekundárním trhu.

skoleni_29_6

Pokud se kreditní událost objeví (referenční entita se během života produktu stane nesolventní), produkt bude předčasně uzavřen. Investorům bude následně připsána částka, která odráží tržní cenu referenčního dluhopisu v okamžiku, kdy byla insolvence vyhlášena. Z praktického hlediska to znamená, že může dojít ke ztrátě většiny či všech peněz, které investoři zainvestovali, pokud dojde k takovéto nepříjemné události. Většina certifikátů s referenční entitou jsou však kolaterálem zajištěné instrumenty, což eliminuje riziko selhání konkrétního produktu téměř úplně.

Certifikáty s konstantním pákovým efektem

Tyto instrumenty umožňují investorům využít rostoucí (long) nebo klesající (short) ceny. Vybraný pákový efekt, který je konstantní na denní bázi, garantuje výrazně vyšší účast na změnách cen podkladových aktiv. Tyto certifikáty lineárně kopírují podkladový instrument s využitím pákového efektu. Přidaný pákový efekt může být například 3×, 4× nebo 5×. Tyto produkty pak kopírují denní výkonnost podkladu, která je vynásobena pevně stanoveným pákovým efektem. Vliv páky je vidět v obou směrech: nahoru a také samozřejmě dolů. Maximální ztráta je omezena výší zainvestovaného kapitálu. Je však důležité zdůraznit, že konstantní pákový efekt je přepočítáván denně na základě zavírací ceny (closing price) předešlého obchodního dne. Efekt páky je více vidět, když je přítomná větší volatilita na trhu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).