Hlavní navigace

Názor k článku 5 odborných odpovědí na otázky o dluzích a insolvenci od iva - Ministerstvo spravedlnosti, odbor insolvenční, dne 24. 6. 2017...

 • 29. 6. 2017 10:26

  iva (neregistrovaný) ---.eurotel.cz

  Ministerstvo spravedlnosti, odbor insolvenční, dne 24. 6. 2017 obdrželo Vaše podání, jehož obsah byl posouzen jako žádost o sdělení e-mailového kontaktu na insolvenčního správce Insolvenční společnost v.o.s., potažmo žádost o sdělení, z jakého důvodu nemá příslušný insolvenční správce předmětný kontakt uveden ve výpisu ze seznamu insolvenčních správců.

  K Vašemu dotazu si Vás předně dovolujeme odkázat na § 18 odst. 1 písm. a) až c) zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZIS“), v němž jsou uvedeny údaje, jež se u každé zapisované osoby do seznamu zapisují. Podle písm. a) se jedná o údaj identifikující insolvenčního správce, podle písm. b) o údaj o vzniku práva vykonávat činnost insolvenčního správce, podle písm. c) o údaj o pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce, podle písm. d) o údaj o zániku práva vykonávat činnost insolvenčního správce a podle písm. e) se pak jedná o změnu údajů zapsaných podle písmen a) až c). Podle § 19 odst. 1 písm. b) ZIS se v rámci údaje identifikujícího insolvenčního správce do seznamu zapisuje, jde-li o veřejnou obchodní společnost nebo zahraniční společnost, její obchodní firma, sídlo, popřípadě umístění organizační složky, identifikační číslo, dále jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození jejího ohlášeného společníka, podle § 19 odst. 1 písm. c) ZIS se pak v rámci údaje identifikujícího insolvenčního správce do seznamu zapisuje odborné zaměření insolvenčního správce.

  Z výše uvedeného tedy vyplývá, že uvedení e-mailového (telefonního) kontaktu na insolvenčního správce není zákonem vyžadováno a v seznamu se tudíž nenachází.

  Nad rámec výše uvedeného si Vám dovolujeme sdělit, že kontakt na konkrétního insolvenčního správce je obvykle dohledatelný na internetu, potažmo bývá uveden ve vybraných přípisech insolvenčního správce, jež jsou součástí konkrétního spisu. Ve Vašem případě lze e-mailový kontakt na příslušného insolvenčního správce nalézt například v přípisu nazvaném „sdělení insolvenčního správce“, č. j. MSPH 93 INS 15173/2015-B-100 (hreben@insol­vencnispolecnos­t.cz).