Hlavní navigace

Zkontrolujte schránky, dnes nejpozději by měla dorazit daňová složenka

Sdílet

Gabriela Hájková

Dnes nejpozději byste ve schránce měli najít daňovou složenku pro úhradu daně z nemovitých věcí. Zaplatit ji musíte nejpozději do 31. května. Pokud je vaše daňová povinnost nad 5000 Kč, můžete si platbu rozdělit na dvě splátky a druhou uhradit do konce listopadu.

V případě, že jste se přihlásili k zasílání údajů pro placení daně e-mailem, dostanete všechny potřebné informace k placení daně do své e-mailové schránky. Podobně to bude i u poplatníků přihlášených k placení daně prostřednictvím SIPO, u kterých proběhne úhrada daně v souladu s podmínkami České pošty.  

Kdo vlastní více nemovitostí v jednom kraji a nemá daň vyšší než 5000 Kč, najde v obálce jen jednu složenku, kde budou platby za všechny nemovitosti v kraji sečteny dohromady. Kdo vlastní nemovitosti na území různých krajů nebo platí daň vyšší než 5000 Kč, najde v téže obálce více složenek, vysvětlila mluvčí Generálního finančního ředitelství Petra Petlachová.

Na složenkách je předtištěn bankovní účet finančního úřadu, na který se daň platí, včetně předčíslí a kódu banky. Částku celkové platby vyplníte sami podle údajů z alonže. Nově můžete využít pro placení i QR kód na alonži.

Daň můžete zaplatit:

  • bezhotovostním převodem z účtu na účet finančního úřadu
  • na poště (vyjma smluvních partnerů České pošty Pošta Partner) daňovou složenkou bez poštovného (platí jen pro fyzické osoby) nebo běžnou složenkou 
  • prostřednictvím SIPO (platí pro ty, kteří se k této službě přihlásili na finančním úřadě do 31. ledna 2017, tito neobdrží daňovou složenku)
  • hotově v pokladně finančního úřadu

Pokud u vás došlo ke změně výše daně oproti předchozímu roku, případně oproti částce vypočtené v daňovém přiznání, sděluje novou výši daně místně příslušný finanční úřad nejčastěji hromadným předpisným seznamem. Tento seznam najdete na všech územních pracovištích příslušného finančního úřadu v pracovních dnech v průběhu měsíce května.

Čísla bankovních účtů finančních úřadů pro placení daně z nemovitých věcí najdete na Daňovém portálu serveru Měšec.cz.

Variabilní symbol je vaše rodné číslo (nebo IČ právnické osoby)

Konstantní symbol:    

  • 1148 – při bezhotovostní platbě převodem z účtu
  • 1149 – při hotovostní platbě běžnou poštovní poukázkou
  • 0001 – při hotovostní platbě daňovou složenkou