Ženy jsou diskriminovány nejen platově, myslí si většina Čechů

Středověký patriarchát pokračuje. Alespoň to vyplývá ze závěrů internetového průzkumu společnost SANEP, která se ptala reprezentativního vzorku 10 686 dotázaných ve věkové kategorii 18–69 let. Tři čtvrtiny respondentů (75,7 %) se domnívají, že v Česku dochází k platové diskriminaci žen. Tento názor má 91,4 % žen a 62 % mužů.

Většina dotázaných (69,1%) se rovněž domnívá, že ženy v ČR musí čelit i jiné než platové diskriminaci, tedy rozdílnému přístupu na základě pohlaví. Ženy jsou o tom přesvědčeny z 86,2 %, myslí si to také nadpoloviční většina dotázaných mužů (54,6 %).

Ve vztahu k nerovnému ohodnocení práce žen a mužů vyznívá paradoxně fakt, že většina respondentů (72,9%) zastává názor, že ve vztahu k  pracovnímu výkonu a efektivitě nepanuje mezi pohlavími žádný měřitelný rozdíl. Onen paradox spočívá v tom, že v ČR je nepoměr mezi platy mužů a žen na stejných pozicích jeden z nejvyšších v EU, uvádí společnost SANEP v doprovodné zprávě. Názor o rovnocennosti obou pohlaví má 62,9 % mužů a 84,9 % žen.

Přesvědčení, že se platová diskriminace bude v blízké budoucnosti snižovat, sdílí 39,8 % respondentů. V této otázce jsou optimističtější muži – v brzké vyrovnání věří 52,3 %.  Stejně pozitivní názor vyjadřuje pouze 24,9 % žen.

Záměr Evropské komise, která hodlá přijmout opatření ke snížení platových rozdílů mezi muži a ženami, podporuje 72,6 % dotázaných, z toho 62,5 % mužů a 84 % žen.


Zdroj: SANEP
Kam na ledovec aneb Na co se zaměřit při výběru zimní dovolené? Nezaměstnanost klesla i přes tradiční nárůst absolventů na trhu práce