Hlavní navigace

Ženám pravděpodobně vzroste pojistné

Gabriela Hájková

Soudní dvůr Evropské unie rozhodl, že nejpozději k 21. prosinci příštího roku musí být odstraněny rozdíly ve výši pojistného plnění, které vyplývají z pohlaví. Tato skutečnost je totiž jedním z faktorů, které ovlivňují výpočet pojistného. Členské státy však mohou rozhodnout o povolení přiměřených rozdílů ve výši pojistného i plnění u jednotlivých pojištěnců, pokud je pohlaví určující faktor při zhodnocení rizika založeném na pojistně-matematických statistických údajích.

Toto rozhodnutí může mít bohužel nepříznivý dopad na klienty, uvedl Tomáš Síkora, výkonný ředitel České asociace pojišťoven s tím, že pojistný trh tak možná částečně přijde o svoji pružnost a  konkurenceschopnost kvůli užšímu výběru produktů pro klienty.

Změna v legislativě by tak měla zamezit například rozdílům v životním pojištění, které zohledňuje průměrný věk dožití nebo u pojištění vozidel, kde je pohlaví využíváno jako segmentační kritérium.

Cena pojištění je nyní, díky výjimce, založena na spravedlivém procesu hodnocení rizik, které díky doložitelným statistickým podkladům nelze považovat za diskriminační, uvedl dále Síkora a doplnil, že včerejší rozhodnutí je podle něj v každém případě špatnou zprávou. 

Našli jste v článku chybu?