Miloš Zeman: Zavedení školného je jako pohádka o Jezinkách

 Jsem proti zavedení školného, řekl Miloš Zeman na VI. Mezinárodním ekonomickém fóru Zlaté koruny. A přirovnává jej k pohádce O Smolíčkovi Pacholíčkovi. Nejprve školné bude pět tisíc, potom deset, pak patnáct… Česká republika přitom nemá žádné surovinové zdroje a jediným zdrojem příjmů jsou její občané a jejich intelekt. Představte si, že chudší rodina bude před volbou, které ze svých dvou stejně talentovaných dětí pošle na studia a které ne. Je to podobná paralela, jako když se matka v knižním příběhu Sofiina volba rozhoduje, které její dítě zemře a které nechá žít, říká Zeman a považuje samotnou diskuzi o školném za velkou chybu. 

Úroky z úvěru na bydlení může od daně odečíst jen účastník smlouvy Zástupce průmyslu: Neporostou zakázky, přijde další propouštění