Hlavní navigace

Záludnosti minimálních záloh u zdravotního pojištění

Gabriela Hájková

Na koho se vztahují minimální zálohy na zdravotní pojištění a kdo je platí podle skutečně dosažených příjmů v případě péče o potomka? Minimální vyměřovací základ podle zákona neplatí pro osoby, které se celodenně osobně starají alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let. Stejně tak minimální vyměřovací základ neplatí pro osoby, za které je plátcem pojistného stát.

Takže například pokud OSVČ  pobírá rodičovský příspěvek, hradí za něj pojistné stát a nevztahuje se na ni minimální vyměřovací základ pro zálohy na pojistné. Podle § 31 je podmínka osobní celodenní péče splněna, jestliže rodič zajistil péči o dítě jinou zletilou osobou v době, kdy je výdělečně činný. To znamená, že podmínka pro výplatu rodičovského příspěvku je splněna, pokud celodenně, osobně a řádně pečujete o vašeho dítě, a v době, kdy se věnujete výkonu samostatné výdělečné činnosti, zajišťujete péči o toto dítě vy, vysvětlil Jiří Rod, mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny s tím, že při podání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2010 označí, že v měsících pobírání rodičovského příspěvku byla osobou, pro kterou neplatil minimální vyměřovací základ.

Rod ale upozornil, že není možné, aby podmínku o celodenní osobní péči jednoho dítěte splňovali současně oba rodiče. Pokud tedy rodičovský příspěvek pobírá na dítě otec, nemůže být i matka dítěte osobou, pro kterou by z důvodu péče platil minimální vyměřovací základ (třebaže tuto podmínku z titulu péče o dítě dosud splňovala). Pokud je tedy i matka OSVČ, musí od měsíce, kdy otec začal příspěvek pobírat, hradit zálohy na pojistné v minimální výši 1670 Kč. Matka v Přehledu označí tyto měsíce jako dobu, kdy je povinna dodržet minimální vyměřovací základ.

Našli jste v článku chybu?