Vláda schválila novelu stavebního zákona

Vláda dnes schválila novelu stavebního zákona, která umožní občanům postavit si dům i v nezastavěné části obce, která nemá schválen územní plán. K vymezení území pro stavby postačí vydání opatření obecné povahy. Jednodušší by mělo být mimo jiné i postavení plotu.

Podle nevládních organizací však tato novela stavebního zákona ohrožuje krajinu, protože obce budou znovu moci povolovat stavby ve volné krajině.

Novela dále řeší i společné povolování souborů staveb, navrhuje úpravu zrušení územních rozhodnutí a nařízení obcí o stavebních uzávěrách a usiluje o prodloužení platnosti územně-plánovací dokumentace.

Zdroj: ČTK

Návrh novely mediálních zákonů byl dnes schválen Vláda chystá zákon, který umožní trestat firmy za podvody v účetnictví aj.