Hlavní navigace

Většina lidí je pro důchodovou reformu

Redakce

Většina lidí (66 %) je přesvědčená, že současnou podobu důchodového zabezpečení je nutné buď zásadně změnit anebo dokonce nahradit úplně jiným systémem. Zastánců mírných nebo žádných úprav systému důchodového zabezpečení je oproti tomu podstatně méně (34 %). Vyplývá to z průzkumu agentury STEM.

„Zatímco začátkem jednadvacátého století byl poměr mezi stoupenci a odpůrci radikální reformy důchodového zabezpečení jen mírně převažující směrem k zásadním reformám, počínaje rokem 2007 zaznamenáváme výrazný příklon k variantě podstatných změn či zcela jiného systému. Reformní nálada přetrvává i následující dva roky, byť v současné době ubývá těch, kteří by byli pro zavedení úplně jiného systému důchodového zabezpečení. Dominující společenská nálada je tak sice výrazně proreformní, nicméně reformy by podle mínění občanů měly probíhat spíše v rámci současného důchodového systému nežli konstituovat systém nový“, uvedla agentura.

Z průzkumu také vyplynulo, že naprostá většina veřejnosti (78 %) považuje dnešní výši starobních důchodů za nepřiměřeně nízkou. Více než dvě třetiny se dokonce domnívají, že průměrný starobní důchod nestačí k pokrytí základních potřeb penzistů (69 %) a současný důchodový systém neumožňuje prožít důstojné stáří (78 %).

Ještě kritičtější názory vyjadřují ti, kterých se tato problematika bezprostředně dotýká. Naprostá většina důchodců (88 %) považuje starobní důchody za velmi nízké a stejný podíl seniorů se domnívá, že dnešní systém důchodového zabezpečení je překážkou důstojného stáří. 78 % důchodců tvrdí, že průměrný důchod je tak nízký, že nestačí pro uspokojování jejich základních potřeb.

Našli jste v článku chybu?