Valná hromada Komerční banky schválila výplatu dividendy. V jaké výši?

Valná hromada Komerční banky schválila výplatu dividendy ve výši 160 Kč na jednu akcii. Částka je ve výši před zdaněním.

Nárok na dividendu má akcionář, který je majitelem akcie Komerční banky, a. s., s ISIN CZ0008019106 ke dni 19. dubna 2012, uvádí banka ve své zprávě. 

Dividenda je splatná k 28. květnu 2012.

ERÚ možná zavede pro domácnosti maximální cenu energie Evropská komise chce utratit 5 bilionů korun