Hlavní navigace

U které zdravotní pojišťovny bude novorozenec, když matka zrovna žádá o přeregistraci?

Sdílet

Gabriela Hájková

Obecně platí, že novorozenec se stává pojištěncem zdravotní pojišťovny, u které je registrovaná jeho matka. Co když má ale matka v období narození dítěte zrovna podanou přihlášku pro přechod k jiné pojišťovně?

Podstatné pro registraci novorozence je fakt, u jaké zdravotní pojišťovny je matka v době jeho narození. V tomto případě tedy u původní zdravotní pojišťovny, kam bude spadat i její dítě.

Zákon neumožňuje přeregistraci dítěte mimo běžné termíny, takže i v případě první přeregistrace dítěte je možné zdravotní pojišťovnu změnit výlučně k 1. dni kalendářního pololetí a musí být dodržen i termín podání přihlášky. Je tedy nutné ji podat v průběhu kalendářního pololetí bezprostředně předcházejícího tomu, ve kterém má ke změně zdravotní pojišťovny dojít, ale nejpozději 3 měsíce před požadovaným dnem změny.

Pokud se tedy dítě narodí v říjnu, je nejbližší možný termín pro podání přihlášky k jiné pojišťovně od 1. 1. do 31. 3. příštího roku. Ke změně pojišťovny pak dojde k 1. 7.bez ohledu na to, že matka dítěte už přešla k jiné pojišťovně k 1. lednu stejného roku.

V případě, že by matka nebyla pojištěna v ČR podle zákona o veřejném zdravotním pojištění, oznámí zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník dítěte jeho narození té zdravotní pojišťovně, u které je pojištěn otec dítěte v den jeho narození, vysvětlil Oldřich Tichý, mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Dodal také, že změnu zdravotní pojišťovny dítěte mohou jeho zákonní zástupci provést, až když má dítě přidělené rodné číslo.