Spočítejte si...

Zavřít

Studie: Za vozidlo na zemní plyn ušetříte

Vozidla na zemní plyn jsou levnější než vozidla na naftu. Tyto výsledky přinesla studie společnosti Arval, která porovnávala náklady na firemní vozidla spalující zemní plyn a naftu.

Analýza ukázala, že celkové náklady na provoz a údržbu vozidel na zemní plyn jsou řádově o 9 – 12 % nižší. Výsledky se liší dle typu vozidla, způsobu jeho financování a délce provozu.

TCO model použitý ve studii ARVALu neobsahuje jen náklady na financování, pojištění, servis a palivo, ale uvažuje i dopad pořizování automobilu do hospodaření firmy, vliv na daně a hodnotu alternativního využití finančních prostředků, uvádí zpráva společnosti Arval.

Pro porovnání byla uvažována řada předpokladů:

  • Vyšší cena vozu s pohonem na CNG
  • Podpora importérů vozidel na alternativní pohon (až o 2 % vyšší sleva)
  • Vůz na CNG má nižší náklady na servis než vozidlo na naftu
  • Vůz na CNG nejezdí jen na CNG, občas je nucen využívat benzín (max. 10 % jízd)
  • Počítáme se statistickou odchylkou spotřeby oproti technické dokumentaci (+ 17 %)
  • Úroková míra operativního leasingu 5 %, finančního leasingu 6 %

Zdroj: společnost Arval

Pro modelový příklad byly porovnány vozy Volkswagen Passat 1.4 CNG a Volkswagen Passat 2.0 TDI. Při financování operativním leasingem byly celkové náklady na provoz vozidel po dobu tří let (respektive po 150 000 km) o více než 80 000 Kč nižší u pohonu stlačeným zemním plynem. Při prodloužení uvažovaného provozu na 4 roky (respektive 120 000 km) dosahoval rozdíl v nákladech již více jak 100 000 Kč. Nemalé úspory mohou firmy dosáhnout také při využívání operativního leasingu namísto častějšího finančního leasingu, uvádí zpráva společnosti, která zároveň uvádí i výhody a nevýhody CNG: Krom finančních výhod je použití stlačeného zemního plynu výhodnější také z hlediska množství emisí všech plynných i pevných látek vyjma metanu, které jsou nižší než u dieselových motorů. Vozidlo poháněné CNG je v porovnání „živější“, díky možnosti kombinace dvou nádrží má mnohem delší akční rádius a vysoké oktanové číslo s sebou nese i vyšší výkon vozu. Jedinou nevýhodou CNG pohonu tak nadále zůstává řidší síť čerpacích stanic, případně menší vnitřní úložný prostor, což však není pravidlem.

RegioJet nabídne levnější jízdenky i do zahraničí Dejte pozor na klamavá balení výrobků