Hlavní navigace

Státní rozpočet se v červenci dostal do plusu

Redakce

Ministerstvo financí dnes zveřejnilo pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až červenec 2008. Podle údajů na účtech dosáhly k 31. červenci 2008 celkové příjmy státního rozpočtu 627,8 mld. Kč a celkové výdaje 618,5 mld. Kč. Státní rozpočet tak v červenci hospodařil s přebytkem 9,3 mld. Kč. Proti stavu ke konci června se hospodaření státního rozpočtu zlepšilo o 14,9 mld. Kč.

Dosažené celkové příjmy ve výši 627,8 mld. Kč představovaly 60,3 % schváleného rozpočtu. Největší část příjmů tvořily příjmy z daní a poplatků (317,7 mld. Kč) a příjmy z pojistného na sociální zabezpečení (224,2 mld. Kč).

Celkové výdaje v objemu 618,5 mld. Kč čerpané ke konci července 2008 představují 55,6 % rozpočtu. Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu byly tyto výdaje zapracovány ve výši 394,0 mld. Kč, k 31.7.2008 bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 230,6 mld. Kč, tj. 58,6 % rozpočtu.

Našli jste v článku chybu?