Hlavní navigace

Srazili jste cyklistu bez přilby? Volejte vždy policii, ušetříte

Jiří Hovorka

Hustší provoz na silnicích a delší cestování na dovolenou zvyšují riziko dopravních nehod. Jak by měli řidiči správně postupovat, pokud jsou jejími účastníky? V každém případě musí sepsat záznam o dopravní nehodě, který je nutné odevzdat pojistiteli. Všichni účastníci by si měli po nehodě prokázat svou totožnost a vyměnit údaje o vozidlech. Tento postup by měl být z opatrnosti zachován bez ohledu na odhadovanou výši škody, uvedl Martin Grubner, advokát a majitel advokátní kanceláře Grubner Legal s tím, že v případě, že se později objeví větší škody, než se na první pohled zdálo, slouží tyto údaje ke zpětnému vyrovnání.

Na záznamu o nehodě musí být uvedeno:

  • datum, čas a místo nehody,
  • kontaktní údaje všech zúčastněných,
  • okolnosti nehody a její nákresy,
  • podpisy účastníků,
  • Pro snadnější jednání s policií a pojišťovnou je vhodná také fotodokumentace.

V některých případech jsou účastníci povinni přivolat k nehodě policii. Platí to zejména ve chvíli, kdy škoda na některém z vozidel na první pohled přesahuje sto tisíc korun. Totéž se týká i škody vzniklé na převáženém nákladu. Policie je zapotřebí rovněž v případě, že došlo k poškození majetku třetí osoby nebo zranění osoby. Sami si řidiči neporadí, ani pokud nemohou ihned po nehodě zajistit obnovení plynulého provozu na komunikaci. Obecně platí, že pokud si nejsou účastníci nehody jisti správným postupem, měli by policii zavolat, poradil Grubner. Dodal také, že za škodu na zdraví odpovídá ten účastník dopravní nehody, který ji způsobil a poškozený účastník ji může vymáhat.

Stejné podmínky platí podle Grubnera i v případě, že je zraněn například spolujezdec-stopař, kterému řidič cestou zastavil. Může však dojít i k nehodě, u níž je škoda částečně zaviněna poškozeným účastníkem. Příkladem je cyklista, který se dostane do kolize s automobilem a nemá na hlavě ochrannou přilbu. Taková situace může být vyložena jako porušení jeho prevenční povinnosti a ve výsledku může v rozsahu, v němž se podílel na vzniku škody, zakládat jeho spoluzavinění, vysvětlil Martin Grubner.

Našli jste v článku chybu?