Predikce ministerstva: růst ekonomiky by měl podpořit zahraniční obchod

Ministerstvo financí vydalo v predikci makroekonomického vývoje, která upravuje data z července. Nový odhad ministerstva počítá s růstem HDP 0,3 %, jehož struktura by se ale měla změnit a dominujícím poháněcím prvkem by se měl stát příspěvek zahraničního obchodu podpořen zejména hospodářským oživením v zemích, které jsou na pro ČR obchodními partnery. Predikce tak očekává vyšší přebytek obchodní bilance. Negativní dopady naopak Ministerstvo financí ČR očekává vlivem stabilizačních opatření, která oslabí domácí poptávku s výjimkou změny zásob. Plán dále předpokládá postupné snižování sklonu k úsporám způsobené pomalu se obnovující důvěře v domácí ekonomiku.

Co přinesla novela exekučního řádu? Přechod mezi některými bankami je jednodušší. U kterých to jde pohodlněji?