Hlavní navigace

Rok 2012 ovlivnil i pravidla u sirotčích důchodů

Gabriela Hájková

O změnách, které přinesl rok 2012 do oblasti vdoveských a vdovských důchodů už jsme vás informovali. Jen připomeneme, že došlo ke zrušení tzv. odbytného (12 měsíčních splátek důchodu vyplacených po ztrátě nároku na vdovský/vdovecký důchod z důvodu uzavření nového manželství).

Zkrátila se také lhůta pro obnovu nároku na výplatu tohoto důchodu z pěti na dva roky.

Pro splnění podmínek pro nárok na vdovský/vdovecký důchod nově postačí, pokud zemřelý manžel/manželka splnil podmínky nároku na předčasný starobní důchod. Vdova má nárok na vdovský důchod po manželovi, který byl poživatelem starobního nebo invalidního důchodu, nebo splnil ke dni smrti podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod (zahrnuje i předčasný starobní důchod) anebo zemřel následkem pracovního úrazu, doplnila zpráva České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).

I v oblasti sirotčích důchodů došlo ke změnám. V případě, že bylo nezaopatřené dítě převzato do péče nahrazující péči rodičů (na základě rozhodnutí soudu o svěření dítěte), vzniká mu nárok na sirotčí důchod i po osobě, která nebyla rodičem nebo osvojitelem.

Jestliže již dítě pobírá sirotčí důchod po rodiči a vznikne mu nárok na sirotčí důchod po zesnulé pečující osobě stejného pohlaví jako byl rodič, náleží mu pouze jeden důchod, a to ten vyšší, uvádí ČSSZ s tím, že pro splnění podmínek pro nárok na sirotčí důchod nově postačí, pokud zemřelý splnil podmínky nároku na předčasný starobní důchod.

Nárok na sirotčí důchod vznikne nezaopatřenému dítěte i v případě, že zesnulá osoba nesplnila podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod, ale získala alespoň polovinu této doby.

Našli jste v článku chybu?