WTO: Ochranářská politika států by mohla zbrzdit globální ekonomické oživení

Ochranářská politika jednotlivých států by mohla zbrzdit oživení celosvětové ekonomiky a oslabit důležitá odvětví průmyslu, uvádí zpráva Světové obchodní organizace (WTO) vytvořená ve spolupráci s Konferencí OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD) a Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Tyto organizace poukazují na způsob boje, který většina národních ekonomik využila pro podporu opětovného ekonomického oživení. Podle zprávy tyto prostředky ale omezují obchod a jejich dopady jsou cíleny na národní ekonomiky. Některá opatření podle zprávy také upřednostňují domácí zboží a služby na úkor dovozu.

Organizace proto vyzvaly představitele vlád ke zrušení národních záchranných balíčků a radí více se zaměřit na zvýšení mezinárodního obchodu.

Pro ohrožené děti a jejich rodiny jde ročně 150 milionů korun Průměrný hodinový výdělek v nepodnikatelské sféře je 138 korun