Hlavní navigace

Připravte se včas na změnu placení zdravotního pojištění

Josef Janda

Společně se zákonem o platebním styku došlo i k novelizaci zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Oproti zákonu o platebním styku, který vstoupil v platnost 1. listopadu, bude novela zákona o pojistném platit až 1. ledna 2010.

S tím souvisí i dvě změny, které definují okamžik platby pojistného a současně se mění termín splatnosti pojistného u zaměstnavatelů.

V případě, že odvádíte zdravotní pojištění sami, bude po Novém roce nově platit, že za den platby se považuje den, kdy byly peníze připsány na účet zdravotní pojišťovny. Dosud platilo, že za den platby se považovalo odepsání peněz z účtu plátce pojistného.

U zaměstnavatelů již dnem splatnosti pojistného není datum vyplacení platů zaměstnancům, ale období mezi 1. až 20. dnem následujícího kalendářního měsíce. Odvody z prosincových platů zaměstnanců již podléhají nové změně, tudíž splatnost pojistného musí zaměstnavatel provést mezi 1. až 20. lednem 2010.

Našli jste v článku chybu?