Přibývá počet plátců pojistného

V době od září 2001 do září 2008 přibylo celkem 446 485 plátců pojistného. Za stejnou dobu vzrostl počet starobních důchodců o 128 928. Celková čísla, která jsou aktuální k 30. září 2008 hovoří o 2 056 338 starobních důchodcích a 5 145 600 poplatníků pojistného. Po přepočtení činí poměr na jednu osobu pobírající starobní důchod 2,5 poplatníka. Po započtení všech osob, které pobírají jak už zmíněný starobní důchod, ale také důchody invalidní a pozůstalostní, je poměr 1,88 poplatníků pojistného. Celkový počet vyplácených důchodů je 2 738 474.

Návrh na rozšíření mýtného na vozidla od 3,5 tuny prošel prvním čtením Do Spojených států bez víz