Hlavní navigace

Přerušení činnosti nemusí OSVČ hlásit zdravotní pojišťovně, musí ale nadále platit pojistné

Jiří Hovorka

Od srpna tohoto roku platí novela živnostenského zákona, která mj. nově nenařizuje živnostníkům povinnost písemně hlásit přerušení činnosti. Jak se tato změna projevuje ve vztahu k zdravotnímu pojištění? Odpovídá mluvčí VZP ČR Jiří Rod.

Osoba samostatně výdělečně činná má povinnost své zdravotní pojišťovně hlásit do 8 dnů pouze zahájení a ukončení živnostenské činnosti. Pokud podnikatel živnostenskou činnost jenom přeruší, pojišťovně tuto skutečnost i opětovné zahájení živnostenské činnosti hlásit nemusí. Měl-li však před přerušením činnosti povinnost platit zálohy na pojistné a neoznámí zdravotní pojišťovně, že činnost nebude po nějakou dobu vykonávána, musí je platit ve stejné výši i nadále.

Obdobně je tomu při podání přehledu o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné, kdy musí být, vzhledem k neoznámení přerušení činnosti, do období výkonu samostatné výdělečné činnosti zahrnuty i měsíce přerušení této činnosti a při výpočtu výše pojistného se bude vycházet i z měsíců, kdy byla výdělečná činnost přerušena.

Pokud přerušení činnosti podnikatel zdravotní pojišťovně ohlásí, nebude platit zálohy na pojistné jako OSVČ. Povinnost sám platit pojistné v době přerušení samostatné výdělečné činnosti by měl pouze v případě, kdy by byl osobou bez zdanitelných příjmů, tzn. nebyl by zaměstnán a nepatřil do kategorie pojištěnců, za které je plátcem pojistného stát.

Při vyúčtování pojistného na základě podaného přehledu o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti by se ve stejném případě vycházelo pouze z měsíců, kdy byla samostatná výdělečná činnost vykonávána.

Našli jste v článku chybu?