Pražská burza dostala licenci na obchodování s deriváty

Burza cenných papírů Praha obdržela od České národní banky povolení na obchodování s novými typy investičních nástrojů. Rozšířená licence nově dovoluje burze organizovat obchodování s investičními certifikáty a opčními listy, jinými tuzemskými cennými papíry se kterými může být spojeno obdobné právo a zahraničními cennými papíry nesoucími podobná práva (warranty). Nové povolení rovněž rozšiřuje škálu podkladových aktiv pro obchodování s futures.

Zdroj: TZ

HN: EK zabrání reklamním trikům s cenami letenek Kdo koupí Modrou pyramidu?