Pojistná částka a výluky jsou u úrazového pojištění nejdůležitější

Nepozornost během letních měsíců může vést u řady lidí k nadbytečným zraněním, která jsou spojená i s nepříjemnou finanční újmou v podobě výpadku příjmů. Proti tomu se můžete ochránit formou úrazového pojištění, které můžete sjednat i prostřednictvím internetu. Rozhodující roli hraje výše pojistné částky.

Často mají klienti sjednáno jen riziko smrti a trvalých následků, bez doby nezbytného léčení, a jsou pak nemile překvapeni, že jim pojišťovny odmítnou poskytnout pojistné plnění za běžný úraz, sdělila Marcela Kotyrová, manažerka vzdělávání a komunikace České asociace pojišťoven.

Nízká pojistná částka je tak pro řadu lidí hrubou chybou a jejich úrazové pojištění neplní funkci na sto procent. Důležité je rovněž při sjednávání úrazového pojištění zjistit, jaké výluky a další omezení se na pojištění nevztahují. Při vyřizování pojistné události si tak ušetříte případné zklamání nad nevhodně sjednanou pojistkou.

Čechy nezajímá vliv výrobků na životní prostředí Cestovní pojištění je nutností zejména pro seniory