Podnik nevydělává? Pomůže vám snížení záloh na "zdravotko"

Výše záloh na zdravotní pojištění je odvozena od hospodaření v předchozím roce (pokud s podnikáním teprve nezačínáte a nemáte možnost zvolit minimální zálohy až do podání prvního Přehledu pro OSVČ). 

Pokud se vám ale v podnikání nedaří a zhoršuje se vám cash-flow, může vám zdravotní pojišťovna podle § 8 zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění snížit zálohy v případě, že: příjem ze samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmu, který připadá v průměru na jeden kalendářní měsíc v období od 1. ledna kalendářního roku do konce kalendářního měsíce předcházejícího podání žádosti, nejméně však v období tří po sobě jdoucích měsíců, je nejméně o jednu třetinu nižší než příjem připadající v předcházejícím roce v průměru na jeden kalendářní měsíc, v němž alespoň po část měsíce byla vykonávána samostatná výdělečná činnost.

Snížit si zálohu můžete podle mluvčího Všeobecné zdravotní pojišťovny Oldřicha Tichého nejdéle do podání příštího Přehledu OSVČ neboli do konce měsíce který předchází tomu, v němž měl být Přehled podán.

Developeři se radují, zásah ČNB jim přivede nové zakazníky Bitcoin je na novém rekordu. Kam ještě vyroste?