Hlavní navigace

Podle ministerstva práce si dlouhodobě žijeme stále lépe

Gabriela Hájková

Průměrný měsíční příjem domácností zaměstnanců od roku 1993 narostl více než třikrát ze sumy 3571 Kč na částku 12 800 Kč v roce 2009. Domácnosti důchodců si polepšily z průměrné částky 2924 Kč na 10 404 Kč, uvádí publikace Vývoj vybraných ukazatelů životní úrovně v ČR v letech 1993 – 2009, kterou zpracovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Na údajích je také znát větší chuť a odvaha se zadlužit, neboť úvěry domácností se za sledované období zvýšily více než desetinásobně. 

Také průměrná měsíční mzda zaměstnance v národním hospodářství se podle údajů ministerstva mezi lety 2000 – 2009 zvýšila z 13 219 Kč na 23 488 Kč a kupní síla domácností zaměstnanců se při zohlednění vývoje spotřebitelských cen zvýšila o 70 %, u důchodců byl zaznamenán nárůst o 40 %.


Našli jste v článku chybu?