Podle ministerstva práce si dlouhodobě žijeme stále lépe

Průměrný měsíční příjem domácností zaměstnanců od roku 1993 narostl více než třikrát ze sumy 3571 Kč na částku 12 800 Kč v roce 2009. Domácnosti důchodců si polepšily z průměrné částky 2924 Kč na 10 404 Kč, uvádí publikace Vývoj vybraných ukazatelů životní úrovně v ČR v letech 1993 – 2009, kterou zpracovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Na údajích je také znát větší chuť a odvaha se zadlužit, neboť úvěry domácností se za sledované období zvýšily více než desetinásobně. 

Také průměrná měsíční mzda zaměstnance v národním hospodářství se podle údajů ministerstva mezi lety 2000 – 2009 zvýšila z 13 219 Kč na 23 488 Kč a kupní síla domácností zaměstnanců se při zohlednění vývoje spotřebitelských cen zvýšila o 70 %, u důchodců byl zaznamenán nárůst o 40 %.


Zlato potvrzuje, že je pro investice stále bezpečný přístav Lupa.cz: Čeká nás online bankovní revoluce?